Skip to main content

Överfiske i nordöstra Atlanten

Under de senaste åren har de sammanlagda fångsterna av makrill, Atlanto-Scandian-sill och blåvitling överskridit vetenskapliga rekommendationer med mer än 4,5 miljoner ton.

För närvarande har alla MSC-certifikat för dessa arter i nordöstra Atlanten återkallats.

Tills kvotsamarbetsavtal ingås mellan länderna i regionen kommer överfisket att fortsätta.

MSC uppmanar alla stater som fångar makrill, blåvitling och Atlanto-Scandian-sill i nordöstra Atlanten att uppfylla sitt åtagande att säkra en långsiktig överenskommelse och skydda dessa bestånd för framtiden.

Under 2023 beställde vi en rapport som utforskar problemet och potentiella lösningar.

 

Nyheter

Experter diskuterar framtidens pelagiska fiskbestånd i nordöstra Atlanten.

MSC samlade nyligen experter från vetenskapen, förvaltningen och sjömatsektorn för att diskutera nya och kreativa sätt att lösa det låsta läget när det gäller kvotsamarbetet i nordöstra Atlanten.
Experter diskuterar framtidens pelagiska fiskbestånd i nordöstra Atlanten.
Rapport om pelagisk fiskeri - nordöstra Atlanten
Rapport

Rapport om pelagisk fiskeri - nordöstra Atlanten

En ny rapport säger att den långsiktiga framtiden för pelagiska fiskbestånd i nordöstra Atlanten kan säkras om mekanismer för att komma överens om kvoter reformeras
Artikel

Kvotsamarbetsavtal är i ett akut behov

Få en utförlig bakgrund om problemet med överefiske i nordöstra Atlanten.   
Kvotsamarbetsavtal är i ett akut behov
The specified form no longer exists or is currently unpublished.

Ta reda på mer