Skip to main content

Hållbart fiske innebär att låta tillräckligt mycket fisk vara kvar i haven, skydda deras livsmiljöer och trygga framtiden för de människor som är beroende av fiske för sitt uppehälle.

 

Så här bedömer MSC hållbarhet

Om ett fiske är hållbart eller inte kan bedömas oavsett storlek, geografi eller fiskemetod. Vår miljöstandard för hållbart fiske är vetenskapligt baserad. Yrkesfisken bedöms inom tre områden: 

 


 

Hållbara fiskbestånd

Är det tillräckligt med fisk kvar i haven? Yrkesfisket måste säkerställa att det kan pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt.

Minimera påverkan på miljön

Vad blir effekterna på havsmiljön? Yrkesfisket behöver bedrivas varsamt så att andra arter kan fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra.

God fiskeförvaltning

Är fisket välskött? MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar samt behöver ha beredskap för nya miljöförhållanden.

The three principles of the MSC Fisheries Standard

The three principles of the MSC Fisheries Standard

Hållbarheten behöver ständigt uppdateras

Att vara ett MSC-certifierad fiske innebär att ständigt vilja förbättra sig. Efter att ett fiske certifierats krävs med jämna mellanrum återcertifiering. Många behöver också vidta förbättringsåtgärder. Dessutom tar forskningen, och därmed också MSC:s regelverk, hela tiden steg framåt och uppdaterar sina kriterier för hållbart fiske.

Få reda på mer om vår miljöstandard för fiske på vår fullständiga webbsida.

Läs gärna mer

Vad innebär MSC-märket?

Vad innebär MSC-märket?

Det blå miljömärket visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vi tror att alla kan vara med och bidra till levande hav och samtidigt njuta av sjömat på våra tallrikar.

Fiskets betydelse

Fiskets betydelse

Människor världen över är beroende av fiskenäringen. Fisket är en viktig källa till mat och ekonomisk försörjning.