Skip to main content

MSC är en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart fiske. Vi driver ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att vi alla ska kunna njuta av mat från havet, både idag och i framtiden.

Vår vision är ett hav som myllrar av liv. Havet ska också kunna förse oss människor med mat, både idag och för all framtid. 

För att en vara ska få bära vårt miljömärke ska fisket ha klarat vår miljöstandard och leverantörskedjan vår spårbarhetsstandard. Detta kontrolleras årligen av oberoende experter. Vi arbetar tillsammans med yrkesfiskare, forskare och näringen och endast med vildfångad sjömat. Vi arbetar också för att det ska vara lätt för konsumenter att hitta och köpa hållbar sjömat i butiker och på restauranger. 

What is the MSC and why is certified sustainable seafood important?

What is the MSC and why is certified sustainable seafood important?

Läs gärna mer

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vi tror att alla kan vara med och bidra till levande hav och samtidigt njuta av sjömat på våra tallrikar.

Vad innebär MSC-märket?

Vad innebär MSC-märket?

Det blå miljömärket visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön.