Skip to main content

Våra hav är avgörande för livet på jorden och täcker mer än 70 % av planetens yta. Haven reglerar vårt klimat och ger oss det syre vi behöver för att leva.

 

37.7%

överfiskat

Våra hav är hem för miljontals fiskar och andra marina djur. Detta rika liv är avgörande eftersom miljontals människor har havets resurser som sin främsta proteinkälla.

Fisk och skaldjur är vår sista stora källa till vildfångad mat. Vår egen hälsa är beroende av havens hälsa, och detta påverkar även vårt sociala och ekonomiska välbefinnande.


49%

minskning av marina bestånd

 

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) sker 37,7 % av det globala fisket på ett icke hållbart sätt. Det framgår av SOFIA-rapporten

Storleken på marina bestånd har minskat med nästan hälften, 49 %, mellan 1970 och 2012 enligt WWF:s Living Blue Planet Report 2015. Viktiga orsaker är överfiske och olagligt fiske.

Vad gör MSC?

Vi certifierar hållbar och vildfångad sjömat i samarbete med yrkesfiskare, forskare och näringslivet. Vi arbetar även för att underlätta för konsumenter att göra hållbara köpval av fisk och sjömat, i butiker och på restauranger. 

För att en vara ska få bära vårt miljömärke ska fisket ha klarat vår tuffa miljöstandardtester. Kontroller sker årligen av oberoende experter.

 

Läs gärna mer

Fiskets betydelse

Fiskets betydelse

Människor världen över är beroende av fiskenäringen. Fisket är en viktig källa till mat och ekonomisk försörjning.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vi tror att alla kan vara med och bidra till levande hav och samtidigt njuta av mat från havet på våra tallrikar.

Överfiske

Överfiske

Ett bestånd blir överfiskat när för många fiskar fångas och det finns för få individer kvar att föröka sig.