Skip to main content

Som en internationell, ideell, icke vinstdrivande organisation är MSC tacksamma över att ha generösa givare och donatorer som delar vår mission och vision. Vi får också pengar när våra partners väljer att använda vårt märke på sina produkter.

Våra givare

Under vår 20-åriga historia har MSC alltid varit tacksamma över våra givares generösa bidrag. Utan deras hjälp skulle vi inte kunna uppnå vårt långsiktiga mål om hav som sjuder av liv för kommande generationer. Förutom generellt verksamhetsstöd bidrar donationerna till MSCs arbete i globala syd, forskning och standardutveckling samt stöd till fisken i programmets utvecklingsfas. 

Andra inkomstkällor

Merparten av vår finansiering kommer ifrån den licensavgift som utgår när varumärken, butiker och restaurangverksamhet väljer att använda MSCs blå miljömärke på sina produkter som vänder sig mot konsumenter. Det betyder att varje gång en konsument köper en produkt med det blå miljömärket bidrar dem till att skydda våra hav och fiskbestånd för framtiden. 

Denna inkomst stödjer MSCs kärnverksamhet inklusive vårt arbete för att utbilda människor om våra havs betydelser, öka medvetenheten om hållbar sjömat, säkerställa spårbarheten i leverantörsledet, utveckla våra standarder så de fortsätter att spegla bästa praxis och stöd till forskningsprojekt.

Under de senaste 20 åren har denna finansiering blivit allt viktigare för MSC vilket återspeglar en ökad medvetenhet bland konsumenter och efterfrågan på våra produkter med det blå MSC-märket.

Vårt oberoende

MSC erhåller ingen inkomst från fisken som granskas eller certifieras mot vår standard. Avgifter för dessa tjänster betalas till oberoende och ackrediterade certifieringsorgan och är ingenting som MSC tar del av. Detta säkerställer MSCs opartiskhet i gransknings- och certifieringsprocesser i enighet med internationell vedertagen praxis.

Läs mer om hur vi finansierar vår verksamhet här