Skip to main content

Vi tror att alla kan vara med och bidra till levande hav och samtidigt njuta av sjömat på våra tallrikar. På MSC jobbar vi för att fisket ska bli hållbart världen över. Tillsammans kan vi göra skillnad under ytan!

En hållbar handling

När du väljer sjömat med den blå fisken bidrar du till att skydda livet i våra hav. Så här hänger det ihop:

Yrkesfisken

som klarar MSC:s standard certifieras som hållbara.

Butiker och restauranger

väljer MSC-certifierad sjömat.

Spårbarhet i livsmedelskedjan

säkerställer att bara sjömat från ett MSC-certifierat fiske kan säljas med det blå miljömärket.

Konsumenter

köper sjömat med det blå MSC-märket.

Efterfrågan på marknaden

för MSC-certifierade varor ökar.

Fler yrkesfiskare

väljer att utveckla sina fiskemetoder och vill följa MSC:s standard.

Illustration av de 6 steg som beskriver hur MSC arbetar.

Läs gärna mer

Vad är hållbart fiske?

Vad är hållbart fiske?

Hållbart fiske innebär att låta tillräckligt mycket fisk vara kvar i haven och trygga framtiden för de människor som är beroende av fiske för sitt uppehälle.

Vad innebär MSC-märket?

Vad innebär MSC-märket?

Det blå miljömärket visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön.

Fiskets betydelse

Fiskets betydelse

Människor världen över är beroende av fiskenäringen. Fisket är en viktig källa till mat och ekonomisk försörjning.

Vår historia

Vår historia

20 år med MSC och hållbar sjömat.