Skip to main content

God förvaltning är A och O i hållbart fiske.

Ett fiske måste inte bara visa att beståndet är livskraftigt och att fisket sker med minsta möjliga inverkan på havsmiljön. De behöver också ha en plan för hur detta ska upprätthållas. Även om fisket är hållbart, så finns det ofta utrymme för förbättringar.

Under 2016 hade 94 % av de certifierade fiskena gjort minst en förbättringsåtgärd för att stärka hållbarheten i sin verksamhet.

Många MSC-certifierade fisken har gjort förbättringar vad gäller inverkan på havsmiljön. Av 185 certifierade fisken hade 39 genomfört åtgärder som till exempel förbättring av fiskeredskap, kunskapsutveckling och ändringar för att undvika känsliga områden, visar en studie från 2017. 

117 förbättringar för havsmiljön

47 %

forskningsåtgärder

27 %

tekniska åtgärder

24 %

miljökonsekvensåtgärder

2 %

styrningsåtgärder
Många MSC-certifierade fisken har också genomfört betydande förbättringar beträffande bifångst. Mellan 2007 och 2013 kom 60 fisken tillrätta med oönskad fångst.

Läs gärna mer

Tillsammans kan vi göra skillnad

Tillsammans kan vi göra skillnad

I över 20 år har fiskare, forskare, konsumenter och industrin engagerat sig för hållbart fiske och levande hav.

Vad är hållbart fiske?

Vad är hållbart fiske?

Hållbart fiske innebär att låta tillräckligt mycket fisk vara kvar i haven och trygga framtiden för de människor som är beroende av fiske för sitt uppehälle.

Hållbart fiske 2017

Hållbart fiske 2017

Vår rapport om hållbart fiske visar utvecklingen hos certifierade fisken runt om i världen.