MSC:s spårbarhetsstandard

MSC:s spårbarhetsstandard säkerställer att fisk och skaldjur från ett MSC-certifierat fiske är spårbara och särhålls från icke certifierade varor.


Mellan havet och din tallrik passerar sjömaten många olika aktörer. Leverantörskedjan kan vara mycket komplicerad. För att fisk och skaldjur ska få bära det blå MSC:s miljömärke behöver varje aktör i leverantörskedjan ha ett giltigt certifikat. Den certifierade aktören granskas av ett oberoende certifieringsföretag. 
Vad bedöms?

Det finns fem kriterier som varje företag behöver klara av för att bli certifierade.

 1. Certifierade leverantörer

  Certifierade varor köps från certifierade leverantörer

 2. Identifierbart

  Certifierade varor är identifierbara

 3. Särhållning

  Certifierade varor särhålls från icke-certifierade

 4. Spårbarhet och dokumentation

  Certifierade varor är spårbara och volymer dokumenteras

 5. Ledningssystem

  Organisationen har ett ledningssystem

Olika företag, olika behov

Spårbarhetsstandarden uppdaterades 2019 och består av tre versioner: Standard, Grupp och Konsumentinriktad verksamhet (CFO). Standarden ses över vart tredje år.

Läs gärna mer

Företag i leveranskedjan

Företag i leveranskedjan

Efterfrågan på spårbar och hållbar sjömat ökar i världen. Att sälja fisk och skaldjur med MSC-märket skapar trovärdighet i leveranskedjan, från fisket fram till slutkunden.

Läs mer
Certifieringsguide för företag i leveranskedjan

Certifieringsguide för företag i leveranskedjan

All sjömat som säljs med MSC:s blå miljömärke behöver vara spårbar, den här guiden ger dig en överblick över vad det innebär att bli spårbarhetscertifierad.

Bli certifierad
 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}