Skip to main content

MSC:s hållbarhetsstandard säkerställer att fisk och sjömat från ett MSC-certifierat fiske går att spåra och särhålls från icke-certifierade varor.


Mellan havet och din tallrik passerar sjömaten många olika aktörer. Leverantörskedjan kan vara mycket komplicerad. För att fisk, skaldjur och övrig sjömat ska få bära det blå MSC-märket behöver varje aktör i leverantörskedjan ha ett giltigt certifikat. Den certifierade aktören granskas av ett oberoende certifieringsföretag. 
Vad bedöms?

Det finns fem kriterier som varje företag behöver klara av för att bli certifierade.

Certifierade leverantörer

Certifierade varor köps från certifierade leverantörer

Identifierbart

Certifierade varor är identifierbara

Särhållning

Certifierade varor särhålls från icke-certifierade

Spårbarhet och dokumentation

Certifierade varor är spårbara och volymer dokumenteras

Ledningssystem

Organisationen har ett ledningssystem

Olika företag, olika behov

Hållbarhetsstandarden uppdaterades 2019 och består av tre versioner: Standard, Grupp och Konsumentinriktad verksamhet (CFO). Standarden ses över vart tredje år.

Läs gärna mer

Företag i leveranskedjan

Företag i leveranskedjan

Efterfrågan på spårbar och hållbar sjömat ökar i världen. Att sälja fisk och skaldjur med MSC-märket skapar trovärdighet i leveranskedjan, från fisket fram till slutkunden.

Certifieringsguide för företag i leveranskedjan

Certifieringsguide för företag i leveranskedjan

All sjömat som säljs med MSC:s blå miljömärke behöver vara spårbar, den här guiden ger dig en överblick över vad det innebär att bli spårbarhetscertifierad.