Skip to main content

När du ser fisk eller skaldjur med det blå MSC-märket, kan du vara säker på att den kommer från ett hållbart fiske och alltså uppfyller MSC:s miljöstandard. Varan kan spåras tillbaka till ett hållbart fiske tack vare att alla företag i livsmedelskedjan följer MSC:s spårbarhetsstandard.


Mellan havet och din tallrik passerar sjömaten många olika aktörer. Leverantörskedjan kan vara mycket komplicerad. För att fisk och skaldjur ska få bära det blå MSC:s miljömärket behöver varje aktör i leverantörskedjan ha ett giltigt certifikat. Den certifierade aktören granskas av ett oberoende certifieringsföretag. 

MSC:s standarder uppfyller internationella riktlinjer för bästa praxis för certifiering och miljömärkning. De utvecklas genom samråd med fiskenäringen, forskare, miljöorganisationer och experter. 

Vill du läsa om revidering av utförandet av implementering version 3 fiskestandarden gör du det här 

Våra standarder

MSC:s standard för hållbart fiske

MSC:s standard för hållbart fiske

MSC:s standard för hållbart fiske används för att bedöma om ett fiske är välskött och hållbart. Den baseras på den senaste och internationellt erkända forskningen. Standarden granskas och utvecklas i samråd med fiskenäringen, forskare, experter och miljöorganisationer.

MSC:s spårbarhets-standard

MSC:s spårbarhets-standard

MSC:s spårbarhetsstandard säkerställer att fisk och skaldjur från ett MSC-certifierat fiske är spårbara och särhålls från icke certifierade varor. För att fisk och skaldjur ska få bära MSC:s blå miljömärke behöver varje aktör i leverantörskedjan ha ett giltigt certifikat.

ASC och MSC:s standard för alger

ASC och MSC:s standard för alger

ASC och MSC har en gemensam standard för miljövänlig och socialt ansvarstagande produktion av alger. Standarden gäller både odlade och vildväxande alger.