Skip to main content

Ja. Du kan lita på att sjömat med det blå MSC-märket är fiskat på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. När du väljer MSC-märkt bidrar du till levande hav idag såväl som i framtiden. Här följer fyra punkter som visar att du verkligen kan lita på vår märkning.

Vetenskapligt baserade standarder för hållbart fiske

För att sjömaten ska få säljas med det blå MSC-märket behöver den komma från ett fiske som är certifierat enligt MSC:s standard för hållbart fiske. 

Standarden har utvecklats gemensamt av berörda experter, som forskare, fiskeindustrin och miljöorganisationer. Den ses över vart femte år för att kontinuerligt utvecklas och leva upp till internationellt bästa praxis. 

Certifieringen ställer krav på att fiskena ska garantera att:
  • bestånden är hållbara - det ska vara tillräckligt med fisk kvar i havet för reproduktion
  • den marina miljön bevaras för all framtid
  • hantera oförutsedda händelser genom god förvaltning
MSC samlar in information över hur vi människor påverkar bestånden, yrkesfisket och förvaltningen av fisket. Vår analys visar att certifierat fiske levererar tusentals förbättringar inom områdena. 

“MSC har i över 20 år visat att deras arbetssätt ger ett betydande bidrag till havens bevarande”

John Tanzer, Practice Leader, Oceans

WWF International

Sustainable Seas: what is the MSC Fisheries Standard and how does it ensure healthy oceans

Sustainable Seas: what is the MSC Fisheries Standard and how does it ensure healthy oceans

Oberoende bedömningar av tredje part

Bedömning efter MSC:s standard för hållbart fiske är en omfattande och vetenskapligt baserad process som inkluderar kontinuerliga förbättringsåtgärder. 

Det är inte MSC som bedömer fisket, utan det görs av en oberoende tredje part. I bedömningen samlas information in från samtliga berörda parter - från återförsäljare och miljöorganisationer till styrande organ. Det här tillvägagångssättet garanterar att all relevant information beaktas och att besluten sker på vetenskaplig grund. Allt material är offentligt och publiceras på fisheries.msc.org.

Efter den första certifieringen kommer fisket att årligen granskas för att säkerställa att det fortfarande är hållbart och att villkoren i MSC:s standard uppfylls. 

En spårbar certifiering i leveranskedjan, från hav till tallrik

Ocean to plate graphic

Sjömat med det blå MSC-märket kan spåras hela vägen i leveranskedjan, från hav till tallrik. 

Alla som säljer MSC-certifierad sjömat följer strikta regler för att garantera att varan särhålls genom hela leveranskedjan. Vi gör toppmoderna DNA-tester och oanmälda kontrollbesök för att säkerställa att vår standard är trovärdig. 

Under år 2016 visade DNA-tester att 99.6 % av all MSC-märkt sjömat var korrekt märkt. Det kan jämföras med att sjömat i allmänhet, i snitt, är felmärkt i 30 % i fallen.

“Allt fler konsumenter vill veta var maten de köper kommer ifrån. Det var uppmuntrande att läsa resultaten från MSC:s senaste rapport, som visade att deras miljömärke inte bara är en god garanti för hållbarhet, utan också för spårbarhet.”

Dr Bryce Beukers-Stewart, fiskforskare

University of York, Storbritannien

Ta inte vad vi säger för givet

MSC är den enda internationella märkningen för sjömat som är erkänd av GSSI (Global Sustainable Seafood Initiative) och bekräftar därmed att vi uppfyller riktlinjerna från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)

MSC är också medlem i ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance), som därmed visar att vår standard håller hög nivå beträffande att utveckla standarder, trovärdighet och konsekvensövervakning.

MSC´s framgångsrika genomförande av GSSI:s process för benchmarking är en milstolpe för att skapa trovärdighet inom certifiering av sjömat.” Herman Wisse, programchef för GSSI

Organisationer som WWF rekommenderar konsumenter att leta efter MSC-märkt sjömat för att göra hållbara val.

Här följer några rapporter om MSC-programmet:

Rapporter och guider

Akademiska artiklar

Läs gärna mer

Vad innebär MSC-märket?

Vad innebär MSC-märket?

Det blå miljömärket visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön.

Vad står MSC-märket för jämfört med andra miljömärkningar?

Vad står MSC-märket för jämfört med andra miljömärkningar?

När du väljer varor med det blå MSC-märket väljer du sjömat som är vildfångad och kan spåras tillbaka till en hållbar källa.