Skip to main content

Ett bestånd blir överfiskat när för många fiskar tas upp och det finns för få individer kvar att föröka sig och därmed för att bibehålla antalet fiskar.

Under tidigt 90-tal var överfiske en stor utmaning och 1992 inträffade en förödande kollaps av torskbeståndet utanför Canadas kust. Över 35 000 människor inom fisket förlorade sina jobb. 

Händelsen blev startskottet för att skapa MSC och vår standard för hållbart fiske  - den idag mest erkända globala standarden för hållbart och spårbart fiske. 

Olagligt fiske

En annan orsak till överfiske är det olagliga, oreglerade och orapporterade fisket (IUU). Det tar sällan hänsyn till fiskekvoter och havsmiljön. IUU-fisket beräknas vara värt 80 - 200 miljarder kronor årligen och förutom att utarma fiskbestånden, så hotar det också försörjningen för de fiskare som arbetar lagligt.

MSC-programmet bidrar till att minska IUU-fisket genom att systematiskt utesluta de fisken som bedriver IUU.

Ett exempel på detta är när beståndet av australisk tandnoting (också känd som chilensk havsabborre) i Södra ishavet minskade kraftigt på grund av IUU-fiske. Tack vare insatser från sex stora involverade yrkesfisken upphörde i stort sett IUU-fisket helt i området och beståndet av tandnotingen återhämtade sig. Idag är bestånden livskraftiga och de involverade yrkesfiskena är även MSC-certifierade.

 

Få reda på mer om tandnoting

 

 

Läs gärna mer

Våra hav är i fara

Våra hav är i fara

Våra hav är avgörande för livet på jorden och täcker mer än 70 % av planetens yta. Haven reglerar vårt klimat och ger oss det syre vi behöver för att leva.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vi tror att alla kan vara med och bidra till levande hav och samtidigt njuta av sjömat på våra tallrikar.

Vad är hållbart fiske?

Vad är hållbart fiske?

Hållbart fiske innebär att låta tillräckligt mycket fisk vara kvar i haven och trygga framtiden för de människor som är beroende av fiske för sitt uppehälle.