Skip to main content

U podstaw Standardów Zrównoważonego Rybołówstwa MSC leży przekonanie, że w morzach i oceanach występuje wystarczająco dużo ryb i owoców morza, aby zachować zdrowy ekosystem morski.

Certyfikowane rybołówstwa muszą stale udowadniać, że populacje ryb, które są celem prowadzonych przez nich połowów są zdrowe i zdolne do rozrodu. Ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy tym, jaka ilość ryb zostanie przeznaczona do odłowienia, a tym, ile ryb należy pozostawić w morzu, aby stado mogło się spokojnie rozmnażać w kolejnych latach.

Jeśli ilość ryb w stadzie spadnie poniżej określonych limitów, rybacy będą musieli odpowiednio zmniejszyć intensywność prowadzenia połowów. Jeśli tego nie zrobią, certyfikat MSC może zostać zawieszony. Wówczas nie będą mogli sprzedawać ryb oznaczonych naszym niebieskim znakiem, aż do momentu przedstawienia planu, zwanego planem naprawczym, który pomoże odbudować populację danego gatunku.

Stale monitorujemy nasz program, aby mieć pewność, że nasze standardy mają dokładnie taki wpływ na środowisko, jaki deklarujemy. O naszych wnioskach i rezultatach naszych działań możesz przeczytać w raporcie Wpływ Globalny MSC

Dowiedz się więcej o tym, jak wygląda certyfikacja rybołówstw w Programie MSC.

Raport Wpływ Globalny MSC 2019

Raport Wpływ Globalny MSC 2019

Stale monitorujemy nasz program, aby mieć pewność, że nasze standardy mają dokładnie taki wpływ na środowisko, jaki deklarujemy. Każdego roku publikujemy specjalny Raport Wpływ Globalny MSC, w którym dzielimy się naszymi wnioskami i rezultatami naszych działań.

Dowiedz się więcej o naszym wpływie na ekosystemy morskie

Czym są zrównoważone połowy?

Czym są zrównoważone połowy?

Zrównoważone połowy to takie, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim.

Usprawnienia certyfikowanych rybołówstw

Usprawnienia certyfikowanych rybołówstw

Rybacy muszą dowieść, że populacje ryb, które są celem ich połowów są zdrowe i utrzymują się na stabilnym poziomie oraz udowodnić, że ograniczają swój wpływ na siedliska morskie i inne zwierzęta.