Skip to main content

Uzyskanie certyfikatu MSC nie oznacza dla rybołówstw końca pracy nad ulepszaniem swoich praktyk połowowych. Podejmują one długoterminowe zobowiązanie dotyczące zaangażowania w zrównoważony rozwój i podążania za najlepszymi światowymi praktykami.

Aby otrzymać certyfikat zgodności ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, rybołówstwo musi uzyskać średnio co najmniej 80 na 100 punktów dla każdej z trzech podstawowych zasad Standardu: zdrowe stado ryb, oddziaływanie na środowisko oraz skuteczne zarządzanie. 

Rybołówstwa uczestniczące w Programie MSC wyraźnie poprawiają swoje praktyki. 

Poniższy wykres przedstawia rozkład punktów przyznanych wszystkim obecnie certyfikowanym rybołówstwom, które były poddane co najmniej dwóm pełnym ocenom w ramach Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Odzwierciedla to zmiany, jakie zachodzą w certyfikowanych rybołówstwach na przestrzeni pięciu lat. Mediana punktów przyznanych rybołówstwom w ramach wszystkich trzech zasad ulega statystycznie istotnej poprawie od momentu ich przystąpienia do Programu do zakończenia pierwszego okresu certyfikacji (po 5 latach).

Wykres, który przedstawia rozkład punktów
 

Jak MSC wspiera zrównoważony rozwój na oceanach?

W ramach każdej z zasad Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, rybołówstwa są poddawane ocenie przy pomocy 28 wskaźników efektywności. 

Jeżeli rybołówstwo uzyska wynik niższy niż 80 na 100 punktów w danym wskaźniku, niezależny audytor uznaje poprawę tego wskaźnika za „warunek certyfikacji”. Następnie, rybołówstwo ma za zadanie opracować plan naprawczy, który umożliwi dorównanie najlepszym międzynarodowym praktykom rybackim. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony w określonym czasie, certyfikat MSC rybołówstwa zostaje zawieszony. 

Warunki certyfikacji motywują rybołówstwa do wprowadzania dalszych ulepszeń na wzór najlepszych międzynarodowych praktyk i rozwoju w kierunku zrównoważonego rybołówstwa.

Ponad 95% certyfikowanych rybołówstw w Programie MSC pomyślnie spełniło co najmniej jeden warunek certyfikacji.

Jakie ulepszenia wprowadzono dotychczas?

Spełnienie pojedynczego warunku certyfikacji może doprowadzić do wprowadzenia usprawnień w wielu różnych dziedzinach. Do marca 2023 r. certyfikowane rybołówstwa MSC dokonały łącznie ponad 2225 ulepszeń swoich praktyk.  

Czasem wprowadzenie pojedynczej zmiany pomaga uporać się z kilkoma problemami, na przykład modyfikacja narzędzi połowowych może spowodować zmniejszenie przyłowu wielu różnych gatunków.  

W ciągu ostatnich trzech lat rybołówstwa z certyfikatem MSC dokonały łącznie 437 ulepszeń, w tym:

turtle-icon 166 usprawnień na rzecz gatunków zagrożonych i podlegających ochronie oraz redukcji przyłowu
fishing-net-icon 117 usprawnień dotyczących stanu zasobów ryb i strategii połowowych
fish-and-tick-icon 74 usprawnień dotyczących zarządzania rybołówstwami oraz polityki
coral-icon

80 usprawnień na rzecz ekosystemów i siedlisk morskich

Studia przypadku

Działania rybołówstwa tuńczyka na rzecz zmniejszenia przyłowu

Działania rybołówstwa tuńczyka na rzecz zmniejszenia przyłowu

Jak rybołówstwa tuńczyka z Fidżi stosujące sznury haczykowe ograniczają przypadkowy przyłowów.

Wykorzystanie świateł LED na sieciach przez rybołówstwa krewetek

Wykorzystanie świateł LED na sieciach przez rybołówstwa krewetek

Rybołówstwa krewetek z Oregonu i Waszyngtonu na zachodnim wybrzeżu USA podejmują działania na rzecz ochrony mniej znanego gatunku ryby.

Wykorzystanie najnowszej wiedzy naukowej przez rybołówstwo homara

Wykorzystanie najnowszej wiedzy naukowej przez rybołówstwo homara

Chilijskie rybołówstwo homara współpracuje z naukowcami, aby zmapować swoje łowiska i lepiej zrozumieć oddziaływanie połowów na siedliska głębokomorskie i ekosystemy.

Ocean Stewardship Fund

Ocean Stewardship Fund

W ramach funduszu Ocean Stewardship Fund co roku MSC przyznaje granty dla rybołówstw i projektów badawczych z całego świata. Dowiedz się więcej o realizowanych projektach.

Ocean MSC

Ocean MSC

Czy straszenie ptaków jest zawsze złe? Czemu czasem warto sięgnąć samego dna? Zanurkuj z MSC w głąb oceanu i dowiedz się, jak razem z rybakami chronimy oceany i ich mieszkańców.

Wkład rybaków w rozwój nauki

Wkład rybaków w rozwój nauki

Od mapowania dna morskiego wrażliwych siedlisk do innowacyjnych prób redukcji przyłowu – rybacy odgrywają kluczową rolę w gromadzeniu danych naukowych, które są niezbędne dla lepszej ochrony bioróżnorodności morskiej.