Usprawnienia w praktykach rybackich

Dobre zarządzanie to również fundament zrównoważonego rybołówstwa.

Rybacy muszą nie tylko dowieść, że populacje ryb, które są celem ich połowów są zdrowe i utrzymują się na stabilnym poziomie. Muszą także udowodnić, że ograniczają swój wpływ na siedliska morskie i inne zwierzęta, a także, że są przygotowani na wypadek spadku liczebności danego gatunku. 

Choć rybołówstwa muszą spełniać wysokie standardy, by uzyskać certyfikat MSC, zawsze pozostają jeszcze pewne obszary, które należy udoskonalić. Z tego powodu wiele rybołówstw zobowiązanych jest do poprawy w określonych aspektów swojej działalności w ramach tzw. warunków certyfikacji.

Od 2000 roku 94% certyfikowanych rybołówstw dokonało przynajmniej jednego usprawnienia, aby ulepszyć lub właściwie monitorować praktyki właściwie dla zrównoważonego rybołówstwa.

Jednym z obszarów, w którym certyfikowane rybołówstwa dokonują wyraźniej poprawy jest oddziaływanie połowów na siedliska morskie. W 2017 roku spośród 185 monitorowanych rybołówstw posiadających certyfikat MSC, 39 wprowadziło przynajmniej jedno usprawnienie w tym obszarze. Te udoskonalenia to między innymi kontynuacja badań naukowych nad wpływem rybołówstwa, modyfikacje narzędzi używanych do połowów oraz zaprzestanie połowów na niektórych obszarach na morzu.


117 usprawnień w zakresie ochrony siedlisk, z czego

47%

dotyczyło badań naukowych,

27%

dotyczyło stosowanych metod połowowych,

24%

dotyczyło oceny oddziaływania na ekosystem,

2%

dotyczyło sposobu zarządzania rybołówstwem.

Certyfikowane rybołówstwa poczyniły również wielkie postępy w kwestii radzenia sobie z niechcianymi połowami, które obejmują zarówno przyłów (czyli przypadkowe połowy organizmów, które nie są celem połowu) oraz odrzut (gatunek będący celem połowów, ale niespełniających przyjętych norm, np. limitu wielkości). Między 2007 a 2013 rokiem aż 60 łowisk rozwiązało problem związany z niechcianymi połowami.

Dowiedz się więcej

Nasz wspólny wysiłek

Nasz wspólny wysiłek

Od ponad 20 lat pomagamy zachować dziką naturę oceanów pracując razem z rybakami, przetwórcami, sklepami naukowcami, konsumentami i całą branżą rybacką.

Dowiedz się więcej
Czym są zrównoważone połowy?

Czym są zrównoważone połowy?

Zrównoważone połowy to takie, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim.

Dowiedz się więcej
Raport Wpływ Globalny MSC 2017

Raport Wpływ Globalny MSC 2017

Stale monitorujemy nasz program, aby mieć pewność, że nasze standardy mają dokładnie taki wpływ na środowisko, jaki deklarujemy. Każdego roku publikujemy specjalny Raport Wpływ Globalny MSC, w którym dzielimy się naszymi wnioskami i rezultatami naszych działań.

Przeczytaj Raport Wpływ Globalny MSC
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}