Informacje prasowe

Aktualne wytyczne dotyczące audytów i warunków certyfikacji

26 lutego, 2021

Organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) podjęła decyzję o przedłużeniu rozwiązań wprowadzonych rok temu w odpowiedzi na pandemię COVID-19. MSC pragnie nadal wspierać producentów i dostawców certyfikowanych ryb i owoców morza, zachowując jednocześnie integralność swoich programów certyfikacji.

Dzięki tymczasowym wymogom wprowadzonym w zeszłym roku, firmy posiadające certyfikat MSC kontynuowały swoją działalność pomimo wyzwań związanych z pandemią. Zmiany w wymogach certyfikacji (derogacje) nie wpływają na standardy MSC w zakresie ochrony stad ryb oraz środowiska. Zapewniają jednak rybakom i dostawcom alternatywne sposoby udowodnienia, że nadal są one spełnione.

MSC przedłuża możliwość przeprowadzenia audytów zdalnych do 28 marca 2022 r. w sytuacjach gdy jest to podyktowane ograniczeniami związanymi z Covid-19 lub względami zdrowotnymi. MSC oczekuje, że w miarę możliwości audytorzy wznowią wizyty na miejscu oraz przeprowadzą dodatkowe kontrole w przypadkach, w których ocena wstępna nie została wcześniej przeprowadzona osobiście.

Wiele rybołówstw posiadających certyfikat MSC nadal udoskonala swoją efektywność. Biorąc pod uwagę specyfikę wyzwań jakimi są ograniczenia związane z pandemią Covid-19, czas na wprowadzenie udoskonaleń związanych z działaniami lub decyzjami zewnętrznych agencji zarządzających zostanie wydłużony o 12 miesięcy. Czas obowiązywania certyfikatu nie ulega przy tym zmianie, a rybołówstwa muszą  przeprowadzić ponowną ocenę w zaplanowanym terminie aby utrzymać certyfikat.

Firmy łańcucha dostaw, które wymagają audytu pod kątem oceny ryzyka pracy przymusowej lub pracy dzieci, mogą przeprowadzić audyt korzystając z zewnętrznego programu pracy lub przeprowadzić szczegółową samoocenę. MSC dopuszcza wydłużenie czasu na przeprowadzenie kontroli kwestii pracowniczych, ponieważ zwykle muszą one być przeprowadzane osobiście. W przypadku gdy posiadacze certyfikatu skorzystają z opcji samooceny, MSC może zlecić przeprowadzenie niezależnego audytu pracowniczego. Raporty muszą zostać przygotowane do kolejnego audytu rocznego zaplanowanego po 28 maja 2021 r.

W czasie gdy świat wkracza w drugi rok walki z pandemią Covid-19 jesteśmy dumni, że nasi partnerzy z sektora rybołówstwa i łańcucha dostaw zapewniają nam ryby i owoce morza ze zrównoważonych źródeł. Ograniczenia w podróżowaniu, tymczasowe zamknięcia przedsiębiorstw oraz inne restrykcje związane z Covid-19 zakłócają pracę branży rybnej w wielu krajach. Mimo to konsumenci nadal szukają niebieskiego certyfikatu MSC, który gwarantuje, że ryby i owoce morza pochodzą ze zrównoważonych źródeł. Poprzez współpracę z naszymi partnerami w tym trudnym czasie dbamy o to, aby oceany pozostałe pełne ryb i owoców morza dla przyszłych pokoleń – powiedziała Anna Dębicka Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej.

Nowa derogacja wchodzi w życie 27 marca 2021.

 

Więcej na temat działań MSC  w odpowiedzi na pandemię koronawirusa – informacja z dnia 30 marca 2020 i z dnia 3 września 2020 roku.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}