Skip to main content

Nabór wniosków w ramach funduszu Ocean Stewardship Fund 2023 otwarty

Już po raz czwarty organizacja pozarządowa Marine Stewardship Council (MSC) otwiera nabór wniosków w ramach funduszu Ocean Stewardship Fund. W tegorocznej edycji 2023 MSC przeznacza 1 mln GBP na granty wspierające zrównoważone praktyki rybackie na całym świecie. Zapraszamy rybołówstwa, naukowców, organizacje pozarządowe oraz doktorantów do składania wniosków o granty w wysokości do 50 tys. GBP każdy. Wnioski można składać do 5 grudnia 2022 r.

Tematem przewodnim Ocean Stewardship Fund 2023 jest redukcja przyłowu, w tym projekty wspierające certyfikowane rybołówstwa w osiągnięciu najlepszych praktyk rybackich oraz spełnieniu warunków certyfikacji pozwalających na utrzymanie certyfikatu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Priorytetem tej edycji są projekty testujące nisko kosztowe rozwiązania, które można zastosować w wielu rybołówstwach.

Od 2019 r. w ramach Ocean Stewarship Fund przyznano 71 grantów o łącznej wartości 2,6 mln GBP, a obecnie fundusz wspiera/pozwala na  realizację 22 projektów z całego świata. Dotychczasowe projekty przyczyniły się do udoskonalenia praktyk wśród rybołówstw dążących do zrównoważonego rozwoju.

MSC przekazuje na fundusz Ocean Stewardship Fund 5% rocznych wpływów z opłat za użytkowanie niebieskiego logo MSC na produktach z certyfikowanych ryb i owoców morza. W ten sposób organizacja wspiera rybołówstwa na każdym etapie drogi do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. MSC ma nadzieję, że pozytywny wpływ finansowanych projektów przyczyni się do realizacji 14. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Życie Pod Wodą.

W związku z postępującą zmianą klimatu i rosnącym przełowieniem, morza i oceany znajdują się pod coraz większą presją. Stąd tak ważne jest wspieranie rybołówstw i naukowców, działających na rzecz odpowiedzialnego korzystania z zasobów morskich. Poprzez nasz fundusz Ocean Stewardship Fund, już po raz czwarty wspieramy projekty, które pomagają rybołówstwom na całym świecie w osiągnięciu najlepszych praktyk. W tym roku szczególną uwagę poświęcamy rozwiązaniom mającym na celu ograniczenie przyłowu – powiedziała dr Katarzyna Frankowiak, Communication and Stakeholder Engagement Manager, Poland & CE.

Więcej informacji na temat edycji OSF 2023 oraz terminach aplikacji znajdziesz TUTAJ

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.