Skip to main content

Najnowszy raport MSC: zrównoważone połowy ryb i owoców morza nabierają tempa

MSC Annual Report 2018-19

Sprzedaż ryb i owoców morza z certyfikatem MSC osiągnęła milion ton. Raport Working together for thriving oceans opublikowany 10 października br. przez organizację pozarządową MSC wskazuje na stały wzrost popytu oraz podaży na ryby i owoce morza ze zrównoważonych połowów.

Organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) realizuje wiodący w świecie program certyfikacji i znakowania ryb oraz owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów. W szczegółach przedstawionych w corocznym raporcie Working together for thriving oceans MSC wskazuje na globalnie rosnące tempo działań podejmowanych na rzecz ochrony ekosystemów morskich oraz ich żywych zasobów. Sprzedaż ryb i owoców morza oznaczonych niebieskim logo MSC po raz pierwszy osiągnęła milion ton rocznie, zaś połowy certyfikowanych ryb i owoców morza wzrosły w ciągu ostatnich pięciu lat o 34%[1].

- Nasze oceany znajdują się w punkcie krytycznym - mówi Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC. - A jednak wydaje się, że jest to czas na optymizm i czas na zmiany. Obserwujemy rosnące zaangażowanie polityczne i korporacyjne, poparte bezprecedensową troską konsumentów o nasze oceany. MSC jest zdecydowane stać się częścią rozwiązania, poprzez współpracę z partnerami zajmującymi się rybołówstwem, handlem, nauką oraz społecznościami chroniącymi środowisko.

Obecnie 15% światowych połowów morskich[2] posiada uznany globalnie Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, w porównaniu z 10% w 2014 roku. Raport MSC wskazuje na kilka czynników odpowiedzialnych za tę zmianę:

Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na zrównoważone ryby i owoce morza: Według badań przeprowadzonych na zlecenie MSC, 83% konsumentów ryb i owoców morza na świecie jest zgodnych, że musimy chronić oceany dla przyszłych pokoleń3. Obecnie rynek certyfikowanych produktów rybnych i owoców morza wart jest około 10 mld dolarów rocznie. Podczas gdy sprzedaż pozostaje najwyższa w Europie północnej, w szczególności w Niemczech, Holandii oraz Wielkiej Brytanii, szybki wzrost sprzedaży produktów ze znakiem MSC obserwuje się we Włoszech, Chinach, Japonii czy Polsce. Dzięki inicjatywom prorozwojowym i marketingowym podejmowanym przez MSC oraz partnerów, rozpoznawalność znaku MSC wzrosła z 32% w 2016 roku do 37% w 2018 roku[1]

Rosnące zaangażowanie rybołówstwa: Rybołówstwa na całym świecie reagują na rosnący popyt na certyfikowane ryby i owoce morza oraz potrzebę ochrony naszych oceanów. MSC obserwuje ciągły wzrost liczby certyfikowanych zrównoważonych rybołówstw: z 216 w 2014 r. do 361 w 2019 r. Rybołówstwa te są zlokalizowane w 41 krajach, w porównaniu z 36 w 2014 r. Certyfikowane połowy osiągnęły już 11,8 mln ton rocznie, w porównaniu do 8,8 mln ton w 2014 r. Uwagę zwraca także odnotowany w ubiegłym roku wzrost liczby certyfikacji niektórych gatunków: obecnie 22% światowych połowów tuńczyka posiada certyfikat MSC (w porównaniu z 19% w 2017 r.) oraz 62% połowów ryb białych (w porównaniu z 52% w 2017 r.).

Koalicja polityczna i biznesowa wokół Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Cel 14 dotyczący życia pod wodą odegrał znaczącą rolę w pobudzeniu rządów oraz biznesu do podjęcia zobowiązań na rzecz ochrony oceanów. Program certyfikacji MSC jest obecnie używany przez niektóre państwa i firmy jako integralna część ich dobrowolnych zobowiązań dążących do realizacji celu 14. Przykładem może być tu inicjatywa MSC Leaders for a Living Ocean obejmująca 27 członków, włączając w to takie firmy jak Orkla Health, Aldi i Shangri-La, które zwiększyły swoje zaangażowanie, aby dostarczać konsumentom zrównoważone produkty z logo MSC.

Rosnące wysiłki Globalnego Południa: W związku z tym, że ponad połowa poławianych ryb i owoców morza na świecie pochodzi z Globalnego Południa, zrównoważone połowy w tych regionach są kluczowe dla ochrony światowych zasobów ryb i owoców morza. MSC zwiększa swoje wysiłki na Globalnym Południu wraz z partnerami zaangażowanymi w Projekty Udoskonalenia Rybołówstwa (ang. Fisheries Improvement Projects). Praca ta zaczyna przynosić efekty: liczba rybołówstw z certyfikatem MSC na Globalnym Południu wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat (z 59 w 2017 r. do 124 w 2019 r.). Inicjatywy takie jak projekt Fish for Good realizowany w Meksyku, Indonezji i Południowej Afryce, finansowany ze środków Holenderskiej Narodowej Loterii Kodów Pocztowych, wspierają rybołówstwa poprzez identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz dostarczanie zestawu narzędzi, które wprowadzą je na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

MSC postawiło odważny cel, aby do 2030 roku do Programu MSC włączone zostały rybołówstwa odpowiadające za 30% światowych połowów morskich. To ambitne zobowiązanie odzwierciedla pilną potrzebę realizacji Celu 14. oraz rosnącą presję na nasze oceany. Cel ten może zostać osiągnięty jedynie poprzez działania zakrojone na szeroką skalę i przywództwo ze strony organizacji rybackich, handlowych, rządowych, naukowych oraz społeczności chroniących środowisko.

- Każda osoba zaangażowana we wspieranie zrównoważonych połowów powinna być dumna z osiągnięć dokonanych w ciągu ostatnich dwóch dekad. Nasz raport pokazuje wzrost tempa zrównoważonych połowów ryb i owoców morza, które pomagają zachować nasze oceany oraz zasoby ryb i owoców morza dla przyszłych pokoleń. Jednakże rozwiązanie problemu globalnego przełowienia wciąż pozostaje ogromnym wyzwaniem. Zmiany klimatu zwiększają potrzebę głębokiej współpracy ponad granicami politycznymi i geograficznymi. Dobrze zarządzane, zrównoważone rybołówstwa lepiej reagują na efekty zmian klimatycznych, chroniąc nasze oceany - podkreśla Howes. - Chociaż wiele zostało już osiągnięte, to co wydarzy się dalej jest jeszcze bardziej istotne. Wszyscy musimy stanąć na wysokości zadania i wprowadzić zmiany, których nasze oceany pilnie potrzebują.

Raport MSC Working together for thriving oceans dostępny jest TUTAJ.[1] Połowy ryb i owoców morza z certyfikatem MSC wyniosły łącznie 8,8 mln ton w 2014 roku, w porównaniu z 11,8 mln ton w roku 2019.

[2] Całkowity połów certyfikowany przez MSC w 2019 r. w porównaniu z całkowitym połowem morskim w 2016 r. według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

[3] Według badań percepcji konsumentów przeprowadzonych przez GlobeScan na grupie 25 tys. osób w 22 państwach, między 12 stycznia a 10 marca 2018 r.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.