Informacje prasowe

Nowe polskie logo MSC

18 czerwca, 2014

[Warszawa 15 maja 2014 r.] MSC Polska informuje, że niebieskie logo MSCumieszczone na certyfikowanych produktach rybnych i owocach morza przeznaczonych na rynek polski uległo modyfikacji i zostało zmienione o polski adres strony internetowej – www.msc.org/pl.

W związku z nowym adresem polskiej strony internetowej zmianie ulega również adres strony w komunikatach o MSC, które można umieszczać na opakowaniach certyfikowanych produktów. Dostępne są one na stronie internetowej: www.msc.org/get-certified/use-the-msc-ecolabel

Nowe logo to odpowiedź na uwagi zgłaszane przez partnerów MSC oraz rozwój działań komunikacyjnych MSC w Polsce, mających na celu edukację  konsumentów oraz promujących produkty z niebieskim certyfikatem MSC na produktach rybnych i owocach morza.

Zmiana certyfikatu dotyczy jedynie opakowań produktów, które w chwili obecnej są projektowane lub będą projektowane w przyszłości oraz opakowań, które są już zaprojektowane, ale będą W przyszłości dodrukowywane.

Nowy certyfikat nie obowiązuje na produktach, które znajdują się już w sprzedaży lub na opakowaniach już wyprodukowanych.

Aby uzyskać nowe logo MSC prosimy o zgłaszanie się do przedstawicieli MSC Polska. Projekty opakowań, na których znajduje się nowy certyfikat MSC prosimy przesyłać do akceptacji na adres: Andy.Oldfield@msc.org do wiadomości Anna.Debicka@msc.org, zgodnie z dotychczasową procedurą.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}