Informacje prasowe

Polscy rybacy otrzymali certyfikat MSC dla dorsza

stycznia 20, 2015

[Warszawa, 21 stycznia 2015 r.] Polskie rybołówstwo dorsza eksploatujące stado wschodnie z sukcesem zakończyło proces oceny według standardu MSC dla dobrze zarządzanego i zrównoważonego rybołówstwa. Tym samym, otrzymało niebieski certyfikat MSC, który potwierdza, że ryby pochodzą ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk. Ocena została dokonana przez niezależną jednostkę certyfikującą Food Certification International (FCI). W procesie certyfikacji udział wzięło 8 grup producentów pod przewodnictwem Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb (KGPR) wspieranej przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

Obejrzyj relację z uroczytego spotkania, na którym rybakom został wręczony certyfikat MSC.

Polskie rybołówstwo dorszowe, eksploatujące bałtyckie stado wschodnie, które uzyskało certyfikat, obejmuje 8 grup producentów*, posiadających łącznie 293 jednostki rybackie poławiające dorsza (łac. Gadus Morhua) na Morzu Bałtyckim (podobszary ICES 25 – 32). W 2013 roku jednostki te złowiły ponad 8 000 ton dorsza. Organizacje uzyskały certyfikat MSC na połowy dorsza za pomocą sznurów haczykowych oraz włoków dennych i pelagicznych. Sprzedaż ryb poławianych przez te organizacje odbywa się przede wszystkim na rynku krajowym oraz w krajach Unii Europejskiej, główne w Niemczech i Francji.

 „Certyfikacja MSC potwierdza, że polscy rybacy prowadzą połowy
z poszanowaniem wartości przyrodniczych, dlatego niezmiernie cieszę się, że w najbliższym czasie osobiście będę mógł pogratulować im otrzymania certyfikatu MSC”
– powiedział Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb, która wystąpiła o certyfikację powstała
w 2005 roku. Grupa została uznana za organizację producentów zgodnie ze Wspólną Polityką Rybołówstwa Unii Europejskiej (WPRyb) jako jedna
z pierwszych w Polsce (POL 005). KGRP odgrywa znaczącą rolę
w prowadzeniu wspólnej polityki rybołówstwa, między innymi dzięki działaniom na rzecz zrównoważonych praktyk rybackich i pozyskiwania zasobów zgodnie
z wymaganiami rynku. Dzięki środkom z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pozyskanym przez Grupę możliwa była pierwsza w Polsce certyfikacja rybołówstwa.

Marcin Radkowski, prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb, reprezentujący przystępujące do certyfikacji organizacje, podkreśla: „Podjęliśmy wyzwanie, jakim jest ocena naszej działalności rybackiej pod kątem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska morskiego, aby pokazać, że korzystamy z żywych zasobów morskich w sposób odpowiedzialny. Jesteśmy pewni, że ubiegając się o certyfikację zgodnie z standardem MSC, podjęliśmy właściwą decyzję i cieszymy się, że od dziś dorsz bałtycki ze stada wschodniego może być oznaczony niebieskim certyfikatem MSC. Program MSC jest uznawany na świecie za najbardziej rygorystyczny i wszechstronny zestaw kryteriów dla zrównoważonego rybołówstwa.  A jego logo cieszy się wysokim poparciem i uznaniem”– dodaje Radkowski.

Słowom Prezesa Radkowskiego wtóruje Ewa Milewska, z-ca Kierownika Działu Ochrony Przyrody w WWF Polska „Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że proces certyfikacji MSC, do której cztery lata temu zapraszaliśmy polskich rybaków zakończył się sukcesem. WWF od wielu lat popiera sposoby prowadzenia połowów, w wyniku których nie dochodzi do nadmiernej eksploatacji zasobów i przełowienia, a negatywny wpływ rybołówstwa na środowisko jest minimalizowany. Standardy zrównoważonego rybołówstwa opracowane przez MSC są gwarancją takich połowów.”

Certyfikacja MSC

Proces certyfikacji rozpoczął się w listopadzie 2013 roku. Ocena prowadzona była pod kątem zgodności z 31 rygorystycznymi wskaźnikami standardu MSC, obejmującymi stan stada, wpływ rybołówstwa na morski ekosystem oraz skuteczne zarządzanie. Oceny dokonał niezależny zespół naukowców pod przewodnictwem niezależnej jednostki certyfikującej Food Certification International (FCI). Proces certyfikacji trwał 14 miesięcy.

 „Program MSC wspiera rozwój rybołówstwa na całym świecie z korzyściami dla środowiska morskiego a także przyczynia się do lepszego standardu życia ludzi pośrednio lub bezpośrednio zatrudnionym w przemyśle rybnym - wyjaśnia Anna Dębicka, kierownik projektu MSC w Polsce. Kolejnym krokiem MSC w Polsce będzie przekonanie polskiego konsumenta do wyboru produktów rybnych z niebieskim certyfikatem MSC na opakowaniu. Nie będzie to trudne. Według najnowszych badań konsumenckich przeprowadzonych przez MSC 70% deklaruje, że w przyszłości będzie sięgać po produkty z logo MSC. 9 na 10 twierdzi, że zrównoważone rybołówstwo jest ważną dla nich kwestią. – dodaje Dębicka.

Certyfikowane łowiska stanowią ok. 10 % światowych połowów, tj. 9 mln ton. Obecnie niebieskim logo MSC może pochwalić się 249 łowisk na świecie. 98 kolejnych znajduje się w procesie oceny (dane z dnia 7 stycznia 2014 roku).

Dokumenty dotyczące certyfikacji znajdują się na stronie internetowej: http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/in-assessment/north-east-atlantic/poland-eastern-baltic-cod/assessment-downloads

*Osiem grup producentów i dwie osoby prywatne

 • Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb (KGPR )
 • Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich
 • Krajowa lzba Producentów Ryb
 • Organizacja Rybaków Łodziowych
 • Organizacja Producentów Ryb Władysławowo
 • Środkowopomorska Grupa Rybacka z Ustki
 • Pomorska Organizacja Producentów- ARKA Sp.z o.o. z Gdyni
 • Zrzeszenie Rybaków Morskich

 

 • Rybołówstwo Morskie- Jacek Schomburg, Hel
 • Ryszard Groenwald

 

MSC jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową założoną
w 1997 roku z inicjatywy WWF i firmy Unilever. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe
w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację w łańcuchach dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzję zakupowe konsumentów na całym świecie. www.msc.org/pl

Kontakt dla mediów:

Anna Dębicka

MSC Project Manager MSC Polska

tel. 502 447 734, e-mail: anna.debicka@msc.org

Katarzyna Skawińska

Communication Officer MSC Poland

tel. 502 633 202, e-mail: katarzyna.skawinska@msc.org

 

 

 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}