Skip to main content

Ważny moment w sprawie ochrony zasobów ryb pelagicznych północno-wschodniego Atlantyku

PRZECZYTAJ NAJNOWSZE INFORMACJE:

9.05.2022 - Czy ostrobok (tzw. makrela chilijska) z certyfikatem MSC zastąpi makrelę atlantycką?

Kwiecień 2022 - Governments must not lose sight of urgent need for a quota sharing agreement for North East Atlantic pelagic fish stocks


Negocjacje prowadzone w sprawie śledzia, makreli i błękitka muszą doprowadzić do podziału kwot połowowych zgodnego z doradztwem naukowym.

Organizacja pozarządowa Marine Stewardship Council (MSC) wzywa państwa północno-wschodniego Atlantyku do wykorzystania historycznej szansy na osiągnięcie porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania kluczowymi zasobami ryb pelagicznych. Po wielu latach braku porozumienia państwa nadbrzeżne podjęły decyzję o konieczności ustalenia kwot połowowych zgodnych z rekomendacjami naukowców. Czy będzie to przełom? Wszystko zależy od finalnych ustaleń, które zostaną podjęte na początku 2022 r.

W ubiegłym tygodniu odbyło się doroczne posiedzenie Komisji Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC), na którym ustalono środki ochrony i metody zarządzania zasobami makreli, śledzia atlantycko-skandynawskiego oraz błękitka na sezon 2022[1]. Delegaci państw rybackich zgodzili się na wspólne określenie całkowitego dopuszczalnego połowu (ang. Total Allowable Catch, TAC) tych gatunków zgodnie z doradztwem naukowym [2]. Jednak tak jak miało to miejsce w ubiegłych latach, nie ustalono podziału TAC pomiędzy poszczególnymi krajami. Podobna sytuacja w przeszłości doprowadzała do stałego przekraczania zalecanych przez naukowców limitów połowowych dla gatunków pelagicznych[3].

Przełom w tej sprawie nastąpił podczas październikowego posiedzenia państw nadbrzeżnych [4], na którym uznano potrzebę osiągnięcia porozumienia w sprawie podziału kwot połowowych makreli, śledzia atlantycko-skandynawskiego oraz błękitka [5]. Przedstawiciele zaangażowanych państw zobowiązali się do powołania grup roboczych, których zadaniem będzie przeprowadzanie analizy i przygotowanie raportów na temat stanu stad oraz połowów wszystkich trzech gatunków. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane w trakcie dalszych negocjacji na początku 2022 r.

MSC apeluje o podjęcie natychmiastowych działań w celu długoterminowego zabezpieczenia dobrej kondycji kluczowych stad ryb pelagicznych, zaś wielu detalistów i dostawców zobowiązało się do ograniczenia lub zaprzestania pozyskiwania ryb i owoców morza z tych rybołówstw, jeżeli obecna sytuacja nie ulegnie poprawie [6],[7]. Certyfikat MSC dla rybołówstw poławiających gatunki pelagiczne z północno-wschodniego Atlantyku został zawieszony z powodu braku porozumienia o podziale kwot połowowych zgodnie z doradztwem naukowym oraz ogólnego spadku kondycji stad [8],[9].

MSC z radością przyjmuje wiadomość o powołaniu grup roboczych, których działalność ma szanse przyczynić się z do zakończenia nadmiernej eksploatacji istotnych gospodarczo i ekologicznie zasobów ryb pelagicznych. MSC ostrzega jednak, że jeżeli dalsze negocjacje nie doprowadzą do konkretnych rozwiązań, suma kwot ustalonych przez poszczególne kraje prawdopodobnie ponownie przekroczy poziom zrównoważonego połowu [10].

Niezbędne jest, aby zamożne państwa chroniły nasze wspólne zasoby ryb pelagicznych z północno-wschodniego Atlantyku dla obecnych i przyszłych pokoleń. Z radością przyjmujemy deklaracje zaangażowanych stron w sprawie zawarcia porozumienia o podziale kwot połowowych dla wszystkich trzech stad oraz powołanie grup roboczych w celu poczynienia postępów w tej kwestii – komentuje Erin Priddle, Dyrektor Regionalna MSC na Europę Północną.

Mimo, że jest to krok we właściwym kierunku, ostateczne rozwiązanie problemu będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich stron porozumienia. Muszą one dołożyć wszelkich starań w celu ustalenia, a następnie przestrzegania limitów połowowych zgodnych z doradztwem naukowym oraz opartych na długoterminowych planach zarządzania międzynarodowymi zasobami. Państwa nadbrzeżne stoją w obliczu realnej szansy na opracowanie rozwiązań problemów związanych z zarządzaniem światowymi zasobami ryb. Mamy nadzieję, że potraktują obecną sytuację jako impuls do wprowadzania kolejnych rozwiązań – dodaje Priddle.

 

*          *          *

DODATKOWE INFORMACJE:

Zasoby makreli, błękitka oraz śledzia atlantycko-skandynawskiego na północno-wschodnim Atlantyku są dzielone pomiędzy Unią Europejską (EU), Norwegią, Islandią, Rosją, Wyspami Owczymi, Grenlandią i od niedawna Wielką Brytanią (UK), która w 2020 r. uzyskała status niezależnego państwa nadbrzeżnego. Państwa te tworzą strony porozumienia w ramach Komisji ds. Rybołówstwa Północo-Wschodniego Atlantyku (North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC).


[2] NEAFC Press-statement, 15 listopada 2021

[5] NEAFC Press-statement, 15 listopada 2021

[10] Dane ICES z 30 września 2021 r. wskazują, że łączne kwoty połowowe dla makreli, śledzia atlantycko-skandynawskiego oraz błękitka przydzielone na 2021 r. po raz kolejny przewyższają doradztwo naukowe o odpowiednio 41%, 35% i 25%.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.