Skip to main content

Zmniejszanie liczebności stad ryb jest najważniejszym wyzwaniem w trosce o oceany – podkreślają partnerzy programu MSC

Podczas kompleksowych badań, interesariusze programu Marine Stewardship Council, ocenili zmniejszenie liczebności stad ryb jako największe zagrożenie dla oceanów. Badanie miało na celu zrozumienie zakresu wyzwań z jakimi musimy się zmierzyć w kontekście ochrony oceanów, przeszkód jakie stoją na drodze do dokonania korzystnych zmian i postrzegania Standardu MSC.

Ponad 1 000 interesariuszy z całego świata, wzięło udział w międzynarodowym badaniu MSC (MSC’s Global Stakeholder Survey). Zebrane informacje pomogą we właściwym rozwoju organizacji MSC, która w 2022 roku obchodzi 25-lecie swojej działalności.

70% respondentów stwierdziło, że organizacja MSC przyczynia się do zwalczania przełowienia stad ryb. Analogiczna grupa uczestników badania wierzy w skuteczność działań MSC w trosce o utrzymanie pełnych życia oceanów. A prawie 80% badanych deklaruje pozytywne opinie na temat organizacji MSC.

Wyniki wskazują na różne podejście grup interesariuszy programu w zależności od regionów. Pomimo ogólnego najniższego zaufania wśród organizacji pozarządowych, nadal 71% respondentów z tej grupy wypowiedziałoby się pozytywnie o MSC, a 79% nie stwierdza żadnych przeszkód w zaangażowaniu się w program.

Omawiane badanie pozwoliło na zgromadzenie zwrotnych informacji o relacji MSC z interesariuszami programu MSC. Współpraca z rybakami ukierunkowana na wykazanie jak program MSC może pomóc w zabezpieczeniu źródeł dochodu, okazała się kluczem do budowania zaufania w obrębie tej grupy badanej.

Respondenci wskazali również na wyzwanie związane z konkurencyjnymi priorytetami różnych grup interesariuszy. Organizacje pozarządowe oraz środowisko naukowe oczekują od Standardów MSC bardziej szczegółowych kryteriów obejmujących szerszą listę gatunków. Natomiast przedstawiciele rybołówstwa oraz łańcucha dostaw, chcieliby uproszczenia standardów, niższych kosztów i obniżenia warunków jakie trzeba spełnić aby uczestniczyć w programie.

Pomimo tych wyzwań, uczestnicy nadal wierzą, że MSC ma do odegrania znaczącą rolę. Oczekują przy tym dalszego rozwoju skali, zasięgu i zakresu programu MSC. Wśród innych znaczących obszarów rozwoju MSC, interesariusze wskazali na możliwość wzmacniania roli organizacji jako rzecznika zrównoważonego rybołówstwa i zwiększania świadomości konsumentów.

Obecnie 19% światowych połowów ryb jest zaangażowanych w program MSC, co nie byłoby możliwe bez udziału tak wielu partnerów. Nasi interesariusze mają wysokie – i czasami konkurujące ze sobą – oczekiwania wobec naszego programu, tym bardziej cieszymy się z ich aktywnego uczestnictwa – powiedział Rupert Howes, dyrektor generalny MSC.

Badanie opinii interesariuszy zbiegła się w czasie z ważnym momentem– rozwojem strategii MSC do 2030 roku. Opinie interesariuszy pozwolą na kształtowanie  strategii, która określi plan działania MSC na najbliższe osiem lat, w dążeniu do wyeliminowania przełowienia stad ryb.

Badanie zostało przeprowadzone od listopada do grudnia  2021 roku. Interesariusze wzięli udział w ankiecie online, która była dostępna w 11 różnych językach, w tym w języku polskim.

MSC zaangażowało wiodącą firmą konsultingową GlobeScan, zajmującą się badaniami i doradztwem, w celu zapewnienia niezależnego procesu zbierania informacji. GlobeScan przygotowała zestawienie wyników i podsumowanie najważniejszych wniosków.

Dostępne jest również podsumowanie online (także w języku polskim), które zawiera najważniejsze wnioski z ankiety.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.