Skip to main content

Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na to, skąd pochodzą kupowane przez nich ryby i owoce morza. Niebieskie logo MSC ułatwia im wybór dzikich ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów, którym mogą zaufać.

Koszty korzystania z logo

Większość organizacji, które podpisują umowę licencyjną na korzystanie z logo MSC, jest zobowiązana do zapłaty stałej opłaty rocznej oraz, w zależności od sposobu korzystania z logo, opłat licencyjnych.

Jeśli reprezentujesz instytucję edukacyjną, media, organizację pozarządową podnoszącą świadomość społeczną na temat ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów, lub jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Accreditation Services International (ASI) do przeprowadzania procesu certyfikacji zgodnie ze standardami MSC, możesz ubiegać się o korzystanie z logo MSC bez ponoszenia opłat rocznych oraz licencyjnych.

MSC jest organizacją pozarządową. Opłaty roczne i licencyjne pomagają nam dotrzeć do większej liczby rybołówstw na całym świecie, dzięki czemu rynek certyfikowanych ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów może się rozwijać, a konsumenci, troszczący się o środowisko naturalne, mogą dokonywać dobrego wyboru.

UWAGA: Dla firm z branży HoReCa posiadających poniżej 225 lokali obowiązują oddzielne opłaty.

Opłata roczna

Po podpisaniu umowy licencyjnej Twoja firma będzie musiała uiszczać opłatę roczną. Jej wysokość zależy od łącznej wartości netto sprzedawanych przez firmę produktów rybnych i owoców morza z certyfikatem MSC podczas brytyjskiego roku podatkowego (od kwietnia do marca). Wyjątkiem są produkty z kart dań lub stoisk rybnych, dla których opłata roczna odnosi się do poziomu zakupów netto.

Opłatę roczną należy wnosić na początku okresu rozliczeniowego, który rozpoczyna się 1 kwietnia.

Dla obowiązujących licencji podstawą naliczenia opłaty rocznej jest rzeczywista wielkość sprzedaży produktów objętych opłatami licencyjnymi w poprzednim okresie rozliczeniowym. Dla nowych licencji, opłata roczna będzie naliczana na podstawie szacunkowej wartości sprzedaży produktów objętych opłatami licencyjnymi dla danego okresu rozliczeniowego.

Wartość sprzedanych/zakupionych produktów z logo MSC w funtach brytyjskich Opłata roczna w funtach brytyjskich
0 – 250 000 GBP 200 GBP 
250 001 – 500 000 GBP 500 GBP 
500 001 - 1 000 0001 000 GBP 
1 000 001 – 5 000 000 GBP 2 000 GBP 
> 5 000 000 GBP 4 000 GBP

Jeśli jesteś sprzedawcą detalicznym ryb i owoców morza, a Twoja firma wykazuje zakup certyfikowanego surowca o wartości nie wyższej niż 250 tysięcy funtów brytyjskich, zapłacisz jedynie opłatę roczną w wysokości 200 funtów brytyjskich.

Jeśli jesteś firmą B2B, która nie umieszcza logo MSC na produktach przeznaczonych dla konsumenta końcowego, ale chce promować swój certyfikat łańcucha dostaw MSC, na przykład na swojej stronie internetowej, płacisz tylko opłatę roczną. Wysokość opłaty rocznej ustalana jest na podstawie łącznej wartości netto sprzedanych ryb i owoców morza z certyfikatem MSC.

Opłaty licencyjne

Jeśli korzystasz z logo MSC na produktach przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta, zobowiązany jesteś uiścić opłaty licencyjne. Ich maksymalna wysokość to 0,5% wartości sprzedaży hurtowej netto produktów rybnych ze znakiem MSC.

W przypadku stoisk rybnych, pozycji w kartach dań oraz sprzedaży detalicznej opłaty licencyjne liczone są od wartości zakupów netto.

Opłata licencyjna pobierana jest tylko raz w całym łańcuchu dostaw danego produktu.

Sprzedaż / zakup produktów z logo MSC przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta w funtach brytyjskich

Wysokość opłaty licencyjnej

0 GBP – 10 000 000 GBP0,5%
10 000 001 GBP – 20 000 000 GBP0,45%
20 000 001 GBP – 30 000 000 GBP0,4%
30 000 001 GBP – 40 000 000 GBP0,35%
40 000 001 GBP i więcej0,3%

 

Opłaty dla branży HoReCa

Firmy prowadzące działalność gastronomiczną, posiadające 225 lub mniej lokali zobligowane są do uiszczania rocznej opłaty za używanie logo MSC w menu i innych materiałach marketingowych, a także dodatkowej opłaty wynikające z liczby lokali, jeśli posiadają więcej niż jeden lokal.

Firmy prowadzące działalność gastronomiczną, posiadające więcej niż 225 lokali, opłaty za liczbę lokali nie obowiązują i podlegają standardowej opłacie rocznej MSC oraz strukturze opłat licencyjnych.

Jeśli firma posiada zarówno umowę licencyjną ASC, jak i MSC, zostanie zastosowana zniżka 25% na Twoje opłaty.

Opłata roczna

Po podpisaniu umowy licencyjnej należy uiszczać opłatę roczną. Jej wysokość zależy od łącznej wartości netto kupionych przez Twoją firmę certyfikowanych ryb i owoców morza, z logo MSC w okresie brytyjskiego roku obrachunkowego (od kwietnia do marca). 

Wartość sprzedanych/zakupionych produktów z logo MSC w funtach brytyjskichOpłata roczna w funtach brytyjskich
0 – 250 000 GBP160 GBP
250 001 – 500 000 GBP400 GBP
500 001 - 1 000 000 GBP800 GBP
1 000 001 – 5 000 000 GBP1 600 GBP
> 5 000 000 GBP3 200 GBP

Opłaty licencyjne

Firmy prowadzące działalność gastronomiczną, posiadające jedną lokalizację płacą tylko opłatę roczną za każdy rok finansowy.

Firmy, posiadające do 225 lokali, zobligowane są do uiszczania poniższych opłat licencyjnych. Firmy, posiadające powyżej 225 lokali, podlegają standardowej opłacie rocznej MSC oraz strukturze opłat licencyjnych.

Liczba lokaliOpłata licencyjna w funtach brytyjskich
10 GBP
2-4160 GBP x (liczba lokali minus 1)
5-9150 GBP x (liczba lokali minus 1)
10-14140 GBP x (liczba lokali minus 1)
15-19130 GBP x (liczba lokali minus 1)
20-25120 GBP x (liczba lokali minus 1)
26-225600 GBP x (√ (pierwiastek kwadratowy) z liczby lokali minus 1)

(brak opłat licencyjnych za pierwszy lokal)

Liczba lokali gastronomicznych jest określana na podstawie liczby podanej w certyfikacie łańcucha dostaw MSC.

Raporty ze sprzedaży

W celu naliczenia opłaty rocznej oraz opłaty licencyjnej nasz Zespół ds. Licencji poprosi Cię o informacje o poziomie sprzedaży produktów z logo MSC w danym kwartale / półroczu / roku (częstotliwość raportowania zależy od wielkości sprzedaży).

Podpisz umowę licencyjną

W tym celu prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wypełnij i wyślij do nas krótki formularz aplikacyjny, a my w ciągu 3 dni roboczych odeślemy Ci do podpisania umowę licencyjną (Ecolabel Licence Agreement).

Wybierz rodzaj organizacji, którą reprezentujesz:
Lub nie wpisuj numeru certyfikatu MSC i podaj nam przyczynę:

Pamiętaj: aby umieścić logo MSC na produktach lub oznaczać odpowiednie pozycje w kartach dań, Twoja firma musi posiadać Certyfikat Łańcucha Dostaw MSC. Jeśli chcesz ubiegać się o certyfikat, skontaktuj się z jednostką certyfikującą lub regionalnym przedstawicielem MSC.

 

W jaki sposób będziesz używać logo MSC?

Pamiętaj, że każda firma, która jest właścicielem certyfikowanych ryb i owoców morza i chce sprzedawać je swoim klientom jako certyfikowane, podlega niezależnej certyfikacji zgodnie ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC. Certyfikat nie jest wymagany, jeżeli firma nabywa uprzednio zapakowane produkty certyfikowane przeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu bez otwierania, przepakowywania lub ponownego znakowania (produkty zabezpieczone, przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta)

Chcesz użyć logo ASC?

Jeśli chcesz podpisać umowę licencyjną na korzystanie z logo ASC (Aquaculture Stewardship Council), zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi informacjami na stronie internetowej ASC.

Dowiedz się więcej

Poradnik użytkownika logo MSC

Poradnik użytkownika logo MSC

Poznaj podstawowe zasady stosowania logo MSC na opakowaniach produktów, w kartach dań, na stoiskach rybnych oraz w materiałach promocyjnych.

Prześlij projekt z logo MSC do akceptacji

Prześlij projekt z logo MSC do akceptacji

MSC jest właścicielem znaku towarowego: logo, skrótu „MSC” oraz nazwy „Marine Stewardship Council”. Ich użycie wymaga akceptacji projektu przez MSC.