Podpisz umowę licencyjną na korzystanie z logo MSC

Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na to, skąd pochodzą kupowane przez nich ryby i owoce morza. Niebieskie logo MSC ułatwia im wybór dzikich ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów, którym mogą zaufać.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wypełnij i wyślij do nas krótki formularz aplikacyjny, a my w ciągu 3 dni roboczych odeślemy Ci do podpisania umowę licencyjną (Ecolabel Licence Agreement).

Wybierz rodzaj organizacji, którą reprezentujesz:

Lub nie wpisuj numeru certyfikatu MSC i podaj nam przyczynę:

Pamiętaj: aby umieścić logo MSC na produktach lub oznaczać odpowiednie pozycje w kartach dań, Twoja firma musi posiadać Certyfikat Łańcucha Dostaw MSC. Jeśli chcesz ubiegać się o certyfikat, skontaktuj się z jednostką certyfikującą lub regionalnym przedstawicielem MSC.

 

W jaki sposób będziesz używać logo MSC?

Pamiętaj, że każda firma, która jest właścicielem certyfikowanych ryb i owoców morza i chce sprzedawać je swoim klientom jako certyfikowane, podlega niezależnej certyfikacji zgodnie ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC. Certyfikat nie jest wymagany, jeżeli firma nabywa uprzednio zapakowane produkty certyfikowane przeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu bez otwierania, przepakowywania lub ponownego znakowania (produkty zabezpieczone, przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta)

Koszty korzystania z logo

Większość organizacji, które podpisują umowę licencyjną na korzystanie z logo MSC, zobowiązanych jest do zapłaty stałej opłaty rocznej oraz, w zależności od sposobu korzystania z logo, opłat licencyjnych. Jeśli reprezentujesz instytucję edukacyjną, media, organizację pozarządową podnoszącą świadomość społeczną na temat ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów, lub jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Accreditation Services International (ASI) do przeprowadzania procesu certyfikacji zgodnie ze standardami MSC, możesz ubiegać się o korzystanie z logo MSC bez ponoszenia opłat rocznych oraz licencyjnych.

MSC jest organizacją pozarządową. Opłaty roczne i licencyjne pomagają nam dotrzeć do większej liczby rybołówstw na całym świecie, dzięki czemu rynek certyfikowanych ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów może się rozwijać, a konsumenci, troszczący się o środowisko naturalne, mogą dokonywać dobrego wybo-ru.

Opłata roczna

Po podpisaniu umowy licencyjnej Twoja firma będzie musiała uiszczać opłatę roczną. Jej wysokość zależy od łącznej wartości netto sprzedawanych przez firmę produktów rybnych i owoców morza z certyfikatem MSC podczas brytyjskiego roku podatkowego (od kwietnia do marca). Wyjątkiem są produkty z kart dań lub stoisk rybnych, dla których opłata roczna odnosi się do poziomu zakupów netto.

Opłatę roczną należy wnosić na początku okresu rozliczeniowego, który rozpoczyna się 1 kwietnia. Dla obowiązujących licencji podstawą naliczenia opłaty rocznej jest rzeczywista wielkość sprzedaży produktów objętych opłatami licencyjnymi w poprzednim okresie rozliczeniowym. Dla nowych licencji, opłata roczna będzie naliczana na podstawie szacunkowej wartości sprzedaży produktów objętych opłatami licencyjnymi dla danego okresu rozliczeniowego.

Wartość sprzedanych/zakupionych produktów z logo MSC w funtach brytyjskich

Opłata roczna w funtach brytyjskich

£0 – £130 000 GBP£160 GBP
£130 001 – £330 000 GBP£800 GBP
> £330 000 GBP£1 600

Jeśli Twoja firma prowadzi obsługę konsumenta końcowego, jak w przypadku sklepów rybnych lub restauracji, oraz wykazuje zakup o wartości nie większej niż 130 tysięcy funtów brytyjskich, zapłacisz jedynie opłatę roczną w wysokości 160 funtów brytyjskich.

Opłaty licencyjne

Jeśli korzystasz z logo MSC na produktach przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta, zobowiązany jesteś uiścić opłaty licencyjne. Ich maksymalna wysokość to 0,5% wartości sprzedaży hurtowej netto produktów rybnych ze znakiem MSC.

W przypadku stoisk rybnych, pozycji w kartach dań oraz sprzedaży detalicznej opłaty licencyjne liczone są od wartości zakupów netto.

Opłata licencyjna pobierana jest tylko raz w całym łańcuchu dostaw danego produktu.

Sprzedaż / zakup produktów z logo MSC przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta w funtach brytyjskich

Wysokość opłaty licencyjnej

£0 GBP – £10 000 000 GBP0,5%
£10 000 001 GBP – 20 000 000 GBP0,45%
£20 000 001 GBP – 30 000 000 GBP0,4%
£30 000 001 GBP – 40 000 000 GBP0,35%
£40,000,001 GBP i więcej0,3%

Złóż raport ze sprzedaży

W celu naliczenia opłaty rocznej oraz opłaty licencyjnej nasz Zespół ds. Licencji poprosi Cię o informacje o poziomie sprzedaży produktów z logo MSC w danym kwartale / półroczu / roku (częstotliwość raportowania zależy od wielkości sprzedaży).

 

Chcesz użyć logo ASC?

Jeśli chcesz podpisać umowę licencyjną na korzystanie z logo ASC (Aquaculture Stewardship Council), zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi informacjami na stronie internetowej ASC.

Dowiedz się więcej

Poradnik użytkownika logo MSC

Poradnik użytkownika logo MSC

Poznaj podstawowe zasady stosowania logo MSC na opakowaniach produktów, w kartach dań, na stoiskach rybnych oraz w materiałach promocyjnych.

Zobacz poradnik
Prześlij projekt z logo MSC do akceptacji

Prześlij projekt z logo MSC do akceptacji

MSC jest właścicielem znaku towarowego: logo, skrótu „MSC” oraz nazwy „Marine Stewardship Council”. Ich użycie wymaga akceptacji projektu przez MSC.

Dowiedz się więcej
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}