Webinar MSC na temat rewizji Standardu MSC

Weź udział w webinarze i dołącz do procesu konsultacji MSC

Środa, 13 Maja 2020, godz. 16:00 

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy do udziału w webinarze, który rozpoczyna proces konsultacji na temat rewizji Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Twoja wiedza, doświadczenie i spostrzeżenia mogą przyczynić się do ulepszenia naszego standardu i rozwoju zrównoważonych połowów.

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC wyznacza kierunek dla zrównoważonych połowów na świecie. Został opracowany w oparciu o wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (UN FAO) dotyczące ekologicznego znakowania produktów rybnych i owoców morza.

Aby zagwarantować, że program certyfikacji MSC opiera się na najlepszych dostępnych praktykach, uwzględnia najnowsze dane naukowe oraz spełnia wymagania partnerów, nasze standardy są regularnie rewidowane i rozwijane dzięki procesom konsultacji ze wszystkimi interesariuszami.

Dołącz do konsultacji

Wszystkie osoby, posiadające wiedzę dotyczącą zagadnień rewizji lub zainteresowane tą tematyką, zachęcamy do zaangażowania w konsultacje. Dzięki temu będziemy mogli uwzględnić punkt widzenia i stanowiska różnych stron.

Dołącz do spotkania i weź udział w dyskusji na temat rewizji Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Program

W sesji plenarnej udział weźmie dr Rohana Curreya, Chief Science and Standards Officer MSC.

Eksperci MSC omówią kluczowe kwestie dotyczące trzech głównych zasad Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, które muszą zostać spełnione przez przystępujące do oceny rybołówstwa:

Zasada 1: Zdrowe stado ryb

Zasada 2: Oddziaływanie na środowisko

Zasada 3: Skuteczne zarządzanie rybołówstwem

Po każdej rozmowie odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi. Wszelkie potwierdzone zmiany Standardu zostaną opublikowane na początku 2022 r.

Rejestracja

Aby wziąć udział w webinarze, wypełnij formularz rejestracyjny.


 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}