Skip to main content

Trałowanie denne, czyli wykorzystywanie do połowów włoków dennych, jest bardzo powszechną, stosowaną na całym świecie praktyką rybacką ze względu na jej skuteczność w wychwytywaniu dużej ilości ryb.

Rybacy używający metody trałowania dennego mogą korzystać z kilku rodzajów narzędzi połowowych, wykorzystujących sieci przypominające zamknięty stożek, do którego wpadają ryby. Włoki denne ciągnięte są po dnie lub blisko dna przez jedną lub dwie łodzie i wykorzystywane są do połowu ryb żyjących na dużych głębokościach lub przy dnie morskim.

Połowy prowadzone przy użyciu włoków dennych często oddziałują na dno morskie, jednak odpowiednie modyfikacje i sposób ich wykorzystywania mogą zmniejszyć ich wpływ na środowisko morskie, pozwalając rybakom na prowadzenie połowów w sposób zrównoważony.

Rybołówstwa znajdujące się w Programie MSC, które wykorzystują trałowanie znacznie usprawniły swoje praktyki połowowe. Obejmują one monitoring i mapowanie obszarów połowowych, czy też unikanie połowów na terenach chronionych siedlisk i we wrażliwych ekosystemach morskich. Połowy włokami dennymi są również zakazane podczas tarła. Wpływ włoków dennych na dno morskie może być również zmniejszony dzięki najróżniejszym modyfikacjom narzędzia.

Bottom trawl demersal trawl illustration

 

> Poznaj inne narzędzia i metody połowowe 

Dowiedz się więcej

Nasze podejście

Nasze podejście

Morza i oceany to nasze wspólne dobro, każdy z nas może włączyć się w starania, aby pozostały zdrowe i tętniące życiem.

Wpływ na życie ludzi

Wpływ na życie ludzi

Ryby i owoce morza to podstawowe źródło pożywienia i utrzymania w wielu regionach na świecie. Dla wielu ludzi zrównoważone połowy to konieczność.

Nadmierna eksploatacja łowisk, nielegalne i destrukcyjne połowy

Nadmierna eksploatacja łowisk, nielegalne i destrukcyjne połowy

Powstaliśmy, aby zachować dziką naturę oceanów. Walczymy z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko.