Skip to main content

Tak. Możesz być pewien, że ryby i owoce morza z niebieskim znakiem MSC zostały złowione przez odpowiedzialnych rybaków, którzy stosują zrównoważone praktyki połowowe po to, aby nasze oceany pozostały zdrowe i tętniące życiem dzisiaj i w przyszłości. Taką gwarancję dają nasze Standardy Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oraz Standardy Łańcucha Dostaw MSC, które opracowaliśmy w porozumieniu z licznymi organizacjami, ekspertami oraz naukowcami. Dlaczego?

 

 

1. Nasze standardy dotyczące zrównoważonego rybołówstwa zostały opracowane w oparciu o badania naukowe

Aby produkt rybny mógł być oznaczony certyfikatem MSC, ryby lub owoce morza użyte do jego przygotowania muszą pochodzić z łowiska certyfikowanego zgodnie ze Standardami Rybołówstwa MSC.

Standardy te zostały opracowane w konsultacji z szerokim gronem ekspertów: rybaków, naukowców, przedstawicieli przemysłu rybnego oraz przedstawicieli organizacji ochrony przyrody. Raz nadany certyfikat nie jest ważny bezterminowo. Certyfikat MSC dla rybołówstwa jest ważny 5 lat oraz podlega corocznym audytom. Wszystko po to, aby zagwarantować, że dane rybołówstwo prowadzone jest w sposób odpowiedzialny.

Dodatkowo Standardy Zrównoważonego Rybołówstwa MSC podlegają cyklicznej rewizji. To oznacza, że co 5 lat przyglądamy im się dokładnie, a w razie potrzeby zmieniamy, aby mieć pewność, że opierają się na najlepszych znanych praktykach oraz na najnowszej wiedzy naukowej.

Aby otrzymać certyfikat, rybacy muszą udowodnić, że:

  • stada ryb są zrównoważone – w morzu pozostaje wystarczająca ilość osobników, aby mogły się rozmnażać,
  • środowisko morskie jest chronione całościowo – by mogło nieprzerwanie być domem dla innych morskich gatunków,
  • sprawnie zarządzają rybołówstwami i potrafią szybko zareagować w wypadku zmiany sytuacji na danym łowisku.

Stale monitorujemy wpływ działań rybaków na stada ryb, przyglądamy się również ich praktykom połowowym i sposobom, w jaki zarządzają oni swoimi połowami. Wyniki tego monitoringu pokazują, że certyfikowane rybołówstwa wdrażają tysiące usprawnień w zarządzaniu połowami.  

““W ciągu nieco ponad dwudziestu lat MSC pokazało, że jest w stanie znacząco wpłynąć na ochronę oceanów””

John Tanzer, Practice Leader, Oceans

WWF International

2. To nie my certyfikujemy – oceny dokonują niezależni audytorzy

Otrzymanie certyfikatu MSC nie jest łatwe. Ocena według Standardów Rybołówstwa MSC to proces bardzo rygorystyczny, stale udoskonalany i oparty na najnowszych badaniach naukowych. MSC nie ocenia rybołówstw. Jest to zadaniem niezależnych firm audytorskich. Audytorami są przeszkoleni eksperci w zakresie zarządzania połowami. Konsultują się oni ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w procesie oceny oraz wszystkimi zainteresowanymi – od rybaków, sieci handlowych, przez organizacje pozarządowe po organy administracji publicznej. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie ważne informacje są brane pod uwagę, a decyzje podejmowane przez niezależnych audytorów opierają się o szczegółowo sprawdzone dane. Co ważne, wszystkie zebrane materiały i decyzje są jawne i publikowane na fisheries.msc.org.
Rybołówstwa, które otrzymały certyfikat, są co roku poddawane dodatkowym audytom. Daje to pewność, że nieustannie spełniają wszystkie Standardy MSC

 

 

3. Wiemy, jaką drogę przebyła Twoja ryba od morza aż po talerz

Ocean to plate graphic

Droga, którą przebywają ryby i owoce morza z niebieskim znakiem MSC, jest szczegółowo monitorowana od początku do końca łańcucha dostaw. Dzięki temu możemy sprawdzić dokładnie, jaką drogą produkty rybne trafiły z mórz i oceanów na nasze talerze. 

Proces, który oznacza możliwość odtworzenia i śledzenia żywności poprzez wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa i dystrybucji nazywamy identyfikowalnością. 

Każdy, kto sprzedaje ryby i owoce morza z certyfikatem MSC musi przestrzegać ścisłych norm, aby w trakcie podróży, jaką odbywają certyfikowane surowce i produkty rybne zanim trafią na Twój talerz, nie zostały wymieszane z produktami niecertyfikowanymi. 
Aby zagwarantować sprawność systemu certyfikacji MSC, przeprowadzamy badania DNA certyfikowanych produktów oraz niezapowiedzianie weryfikujemy drogę produktu wstecz aż do samego łowiska. Badania przeprowadzone w 2016 roku pokazały, że 99,6% produktów ze znakiem MSC jest poprawnie oznakowanych. Dla porównania, globalne analizy szacują, że przeciętnie 30% produktów z ryb i owoców morza jest niepoprawnie opisanych lub znajduje się na nich błędna etykieta lub logo.

Wybierając ryby i owoce morza ze znakiem MSC masz więc pewność, że kupujesz produkt rybny, na który rzeczywiście miałeś ochotę! 

““Wiedza o tym, skąd pochodzi żywność, staje się coraz ważniejsza dla konsumentów. Jestem podbudowany wynikami ostatniego badania przeprowadzonego przez MSC, które pokazuje, że ich znak gwarantuje nie tylko najwyższy standard zrównoważonego rybołówstwa, ale także możliwość śledzenia produktu w łańcuchu dostaw.””

Dr Bryce Beukers-Stewart, Fisheries Scientist

University of York, UK

4. Nie wierz nam tylko na słowo

Nasz program certyfikacji to jedyny międzynarodowy program znakujący ryby i owoce morza uznany przez Inicjatywę na Rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa (Global Sustainable Seafood Initiative, GSSI). GSSI potwierdza, że spełniamy warunki i wytyczne dotyczących znakowania ekologicznego ryb i owoców morza Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). 
Jesteśmy również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Akredytacji Społecznej 
i Środowiskowej oraz Znakowania
(International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance, ISAEL).  ISEAL to niezależne globalne stowarzyszenie czuwające na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych. Nasz niebieski certyfikat rekomendują również liczne organizacje ochrony przyrody jak na przykład WWF.

Wybrane publikacje dotyczące programu MSC

Niezależne raporty i przewodniki

Publikacje naukowe

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.