Skip to main content

Siklöjefisket i Norrbotten förlorar sitt MSC-certifikat

Nyheter

MSC-certifikatet för siklöjefisket i Norrbotten kommer att dras tillbaka den 9 november 2019 meddelade certifieringsföretaget Bureau Veritas i dag. Orsaken är att fisket har hamnat efter schemat med att göra de förbättringsåtgärder som krävs för att behålla certifikatet. Beslutet fattades av Bureau Veritas i samband med den fjärde årliga revisionen av fisket. 

Sikljöjan fiskas huvudsakligen för sin rom som säljs som den ursprungsmärkta Kalix Löjrom. Fisket pågår under några intesiva veckor i september-oktober. Att certifikatet dras tillbaka den 9 november innebär att siklöja som fångats före detta datum får säljas som MSC-certifierad, medan siklöja som fångats från och med den 9 november inte får märkas med MSC

De två villkoren som inte kunnat uppfyllas inom angiven tidsram för att kunna behälla MSC-certifieringen berör siklöjans beståndsstatus och förvaltningsstrategin för siklöjefisket. 

"Enligt beräkningar utgör sälarnas andel av fiskeridödligheten mellan 75-85%. Detta betyder att vi i fisket har mycket begränsade möjligheter att verka för ett hållbart fiske, så länge man inte begränsar sälens uttag. Analyserna försvåras också betydligt av att siklöjan är en speciell fiskart som är väldigt beroende av miljöförhållanden. Situationen fortsätter att vara svår så länge vi inte hittar en analysmodell som passar både till siklöjans biologi och MSC:s koncept av gränsvärden"  – förklarar Ingvar Lerdin (NKFPO) och Teija Aho (SFPO), representanter för det certifierade fisket.

Åtgärder för att komma tilrätta med de utmaningar siklöjefisket står inför kommer efter årets säsong att diskuteras inom samförvaltningsgruppen där fiskets organisationer, SLU Aqua och HaV ingår

"Vi hoppas kunskapsläget kring siklöjabeståndet snabbt kan förbättras och att man enas om en bra förvaltningsstrategi så att detta ikoniska fiske snart igen kan skylta med det blå miljömärket"  - säger Linnéa Engström, Programdirektör, MSC Skandinavien och Östersjöregionen.


Läs gärna mer

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vi tror att alla kan vara med och bidra till levande hav och samtidigt njuta av sjömat på våra tallrikar.

Vad innebär MSC-märket?

Vad innebär MSC-märket?

Det blå miljömärket visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön.