Nyheter

Med anledning av dokumentären Seaspiracy på Netflix

mars 29, 2021

Dokumentären Seaspiracy på Netflix tar upp flera frågor som rör världens hav. Vi håller med om att mer uppmärksamhet måste ägnas åt problemet med överfiske. Tyvärr skildrar inte dokumentären MSC:s arbetet på ett trovärdigt sätt. Nedan bemöter vi några påståenden av det som togs upp i dokumentären.


”Det finns inget hållbart fiske”


Det stämmer inte. En av de fantastiska sakerna med våra hav är att fiskbestånden kan återhämta sig om de förvaltas hållbart på lång sikt. Ett exempel på detta är den patagoniska tandfisken i Södra Oceanien som nästan blev helt utrotad, men som sedan återhämtade sig vid införandet av hållbar förvaltning. Ett annat exempel gäller namibisk kummel. Efter år av hårt överfiske från utländska fiskeflottor, så kunde beståndet återhämta sig efter att man infört god förvaltning.  Hållbart förvaltande av våra stora tonfiskbestånd globalt ökar också och är en framgång. 

Det som är så fantastiskt är att om vi tar hand om våra fiskbestånd - så ger de oss mycket tillbaka. Forskning visar att fiskbestånd som är välskötta och hållbara också är mer produktiva på lång sikt, vilket innebär att det finns mer fisk och skaldjur för vår växande befolkning, som troligtvis kommer att uppgå till 10 miljarder år 2050.

 

”MSC-certifieringen är inte trovärdig”

 

I motsats till vad dokumentären säger är certifiering inte en lätt process, och vissa fisken spenderar många år på att förbättra sin praxis för att nå vår standard. Vår analys visar att de allra flesta fisken som utvärderas mot våra kriterier inte uppfyller dessa, och behöver göra betydande förbättringar för att erhålla sin certifiering.

Vi på MSC är mycket stolta över att ha spelat en viktigt roll att, tillsammans med många andra partners och organisationer driva på för ett hållbart fiske och reformer i fiskesektorn. Idag finns mer än 400 MSC-certifierade fisken runtom i världen. Certifieringsprocessen utförs inte av MSC - den är helt oberoende av oss och utförs av expertbedömningsorgan. Det är en helt transparent process, och ideella organisationer och andra aktörer har flera möjligheter att ge input. Alla våra bedömningar kan ses online på Track a Fishery. Endast fisken som uppfyller de stränga kraven i vår standard kan erhålla en certifiering

 

”MSC finansieras av industrin och är inte oberoende”


MSC är en oberoende ideell organisation som grundades av WWF och Unilever för mer än 20 år sedan på grund av oron för överfiske. Vi är inte ett kommersiellt företag och vi får inga inkomster från fisket eller från tredjeparts-certifieringen av fiske.

Våra inkomster kommer från två källor; Välgörenhetsdonationer från stiftelser samt licensiering av vårt blå miljömärke, som används av företag i livsmedelskedjan. Det kan vara producenter, stormarknader och restauranger som använder märket för att identifiera MSC-certifierad sjömat. Användningen av vårt miljömärke är frivillig och endast en bråkdel av sjömat som kommer från certifierade hållbara fisken bär vårt miljömärke.

Vi på MSC är helt transparenta om vår marknadsbaserade finansieringsmodell. Vi tror att konsumenternas efterfrågan på hållbara sjömatsprodukter hjälper till att driva på reformen av fiskeindustrin och stimulera tillväxten av hållbara fiskemetoder. Alla intäkter från licensanvändning går tillbaka till vårt program. Detta inkluderar till exempel att ge bidrag genom vår Ocean Stewardship Fund för att stödja fisken i utvecklingsländerna.


MSC-certifierade fisken har oacceptabla nivåer av bifångst


Fisken som är certifierade enligt MSC-standarden måste visa att de aktivt minimerar oönskad bifångst. Fisken som behöver förbättras inom detta område sätter upp mål som de måste uppfylla för att behålla sina certifikat, annars riskerar de att stängas av från programmet.

Det isländska fisket som nämns i Seaspiracy faller inom den senare kategorin. Det suspenderades från programmet på grund av bifångstproblem och släpptes bara tillbaka in i programmet igen när de problemen hade lösts. Det finns många positiva exempel på MSC-certifierade fisken som introducerat innovationer för att skydda marint liv, såsom att ändra redskapstypen för att minimera bifångst av sköldpaddor eller lägga till LED-lampor för att öka fångstens selektivitet. Bland några anmärkningsvärda resultat av MSC-certifierade fisken är ett hummerfiske i Australien som minskade sin bifångst av sjölejon, och ett kummelfiske i Sydafrika som minskade sin bifångst av albatross med 99 procent.


Hållbart fiske hjälper till att skydda våra hav och oss


MSC håller inte med om allt som Seaspiracy för fram, men vi är överens om att bekämpa överfisket i våra hav. Miljontals människor världen över är beroende av fisk och skaldjur för sitt proteinbehov. Eftersom den globala befolkningen kommer att uppgå till 10 miljarder år 2050 är behovet att nyttja våra naturresurser mer ansvarsfullt större än någonsin. Hållbart fiske spelar en viktig roll för att säkra dessa resurser. Och MSC:s uppgift kommer alltid att fortsätta vara att arbete för hållbart fiske.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}