Skip to main content

Nu granskas fisket i Medelhavet

Denna vecka startar ett projekt för att få fisket i Medelhavet mer hållbart. Satsningen är ett samarbete mellan MSC och WWF. Första steget är att kartlägga 100 småskaliga franska och spanska yrkesfisken för att bedöma fiskets hållbarhet. Förhoppningen är att några fisken är så pass bra att de i framtiden kan klara MSC:s miljöstandard. Men vägen dit är lång.

– Tyvärr är det mycket som tyder på att många fiskbestånd i just Medelhavet är hotade. Jag hoppas att detta projekt kan leda till att vi i framtiden kan njuta av MSC-märkt fisk vid Medelhavet, säger Minna Epps som är chef för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen. 

Många småskaliga fisken i Medelhavet

Satsningen är i nuläget fokuserad på Frankrike och Spanien. Bland de 2 760 spanska och 1400 franska fiskebåtarna är hela 70 procent av den spanska flottan och 90 procent av den franska småskalig. Idag finns inga MSC-certifierat fisken i Medelhavet. Tillgången till resurser och data är mycket begränsad, vilket gör det svårt för de flesta småskaliga fisken att starta en granskning mot MSC:s miljöstandard. Enligt de data som finns är 88 % av fiskbestånden i Medelhavet överfiskade*.

– Medelhavet har många likheter med Östersjön. Vi skulle gärna se att en liknande kartläggning av Östersjöns fisken gjordes, säger Ottilia Thoreson, Manager, WWF Baltic Ecoregion Programme.

Satsningen går under namnet Medfish och påbörjas denna vecka. Kartläggningen av fisken kommer att ske av utomstående bedömare. Som riktmärke för hållbarhet kommer MSC:s miljöstandard att användas. En MSC-certifiering är ett sätt att säkra tillgången på fisk och skaldjur i framtiden.

 > Find out more about the project

För mer information kontakta Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Sverige [email protected], 0738-022503

* Källa: Europeiska kommissionen, havsfrågor och fiske, 2013, European Commission, MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES, 2013