Skip to main content

En hållbar förvaltning av våra naturresurser kommer att innebära att våra hav förblir produktiva, motståndskraftiga och anpassningsbara till miljöförändringar.

Vad är biologisk mångfald? 

Biologisk mångfald är både mångfalden och överflöd av liv på vår planet. Det inkluderar alla olika djur, växter och mikroorganismer som lever på jorden och i havet, från små myror till jättevalar.

Varför är marin biologisk mångfald viktig?

Den biologiska mångfalden gör att naturen kan vara produktiv, motståndskraftig och anpassningsbar till miljöförändringar. Dessa kan orsakas av klimatförändringar, spridning av sjukdomar, föroreningar, invasiva arter, överfiske eller andra mänskliga relaterade effekter.

Vi säger att ett ekologiskt system är motståndskraftigt om det fortsätter att fungera även när populationen av en art minskar, eller en art dör ut. Ett fungerande ekosystem innebär att de naturliga processerna fungerar effektivt, inklusive de som tillhandahåller varor och tjänster till människor, som att lagra kol, filtrera vatten eller mat att äta.

Biologisk mångfald och motståndskraftiga marina ekosystem består av en stor och riklig mängd olika arter. Varje art i havet har en särskild roll att spela; från liten krill på botten av havets näringsväv; tillhandahåller essentiella omega-3-oljor för människor, och som mat till havets megafauna som valar, till rovdjur i havets toppar som blåfenad tonfisk som jagar mindre fiskar och håller deras populationer i schack.

Ju mer den biologiska mångfalden utarmas, desto mindre kan naturen ge den mat, ekonomiska och kulturella fördelar den för närvarande ger mänskligheten. Men även om människor försvann i morgon, skulle biologisk mångfald fortfarande vara avgörande för planetens framgång.

Skadar överfiske den biologiska mångfalden?

Ja, fiske som är ohållbart eller destruktivt kan allvarligt påverka den biologiska mångfalden. Omkring 35,4 % av världens fiskbestånd är för närvarande överfiskade, och om detta fortsätter kommer det att finnas mindre fisk i havet för framtida generationer samt mindre biologisk mångfald.

Överfiske påverkar inte bara den fisk som är avsedd för skörd utan också annat marint liv som interagerar med fiskefartyg. Oceaniska hajarter och rockor har minskat med 71 % sedan 1970-talet, med överfiske den främsta orsaken till nedgången.

Bifångst – eller oönskad fångst – är ett av de ledande hoten mot den marina biologiska mångfalden. Det uppskattas att 9,1 miljoner ton (cirka 10 % av de årliga fångsterna) kastas överbord av kommersiellt marint fiske varje år.

Hur hjälper MSC-programmet till att skydda den marina biologiska mångfalden?

MSC-programmet uppmuntrar hållbara fiskemetoder som säkerställer att målbestånden är friska, fisket sköts väl och att effekterna på den biologiska mångfalden aktivt minimeras.

En nyckelkomponent i MSC Fisheries Standard är att bedöma fiskets inverkan på den bredare biologiska mångfalden och ekosystemet. Många fisken som går in i MSC-programmet får certifieringsvillkor, vilket är en rad förbättringsmål de måste uppfylla för att behålla sitt certifikat.

Från 2018 till 2021 ledde dessa förhållanden till totalt 372 förbättringar. Detta inkluderar 66 förbättringar som gynnar ekosystem och livsmiljöer och 134 förbättringar som gynnar hotade, hotade och skyddade arter och minskar bland annat bifångster.

Australian Eastern Tuna and Billfish Fishery introducerade cirkelkrokar, avkrokar och linavskärare för att lindra bifångst av sköldpaddor samt implementera elektronisk övervakning på alla sina fartyg. På Grönland hjälper forskare vid ZSL (Zoological Society of London) till att kartlägga havsbotten för att hjälpa fiske att undvika sårbara marina ekosystem. Arbetet har identifierat över 230 grupper av organismer från undervattensbilder och har därefter hjälpt till att stänga alla tillstånd utom två relaterade till det bredare ekosystemet. I Cornwall har kummelfiskare använt pingers – akustiska apparater – för att avskräcka marina däggdjur från att trassla in sig i nät, vilket minskat tumlarens bifångst med 80 %.

Vår fiskestandard ses också över och uppdateras regelbundet, i linje med globala bästa praxis, policyer och vetenskap. Vår analys visar att de genomsnittliga poängen för fiske förbättras avsevärt när de stannar i programmet. Detta visar att fiske som finns kvar i MSC-programmet aktivt förbättrar sina metoder för att minska deras inverkan på den biologiska mångfalden.

Stödja globala konventioner om biologisk mångfald med havsdata
MSC-programmet bidrar också till arbetet i FN:s (FN) organ som Food and Agriculture Organization (FAO) på flera sätt. Data från MSC används av FN:s miljöprogram och andra mellanstatliga organisationer för att spåra framsteg mot internationella mål för att stoppa överfiske och skydda biologisk mångfald. År 2020 erkändes MSC:s bidrag till hållbart fiske och framsteg mot mål för biologisk mångfald av FN i dess Post-2020 Framework for Biological Diversity.

Hur kan fisk och skaldjurskonsumenter hjälpa till att stödja den marina biologiska mångfalden?

Genom att välja den blå MSC-märkningen belönar varumärken, återförsäljare och kockar ansvarsfullt fiske och uppmuntrar andra att förbättra sig. När du väljer att äta hållbart certifierad, vildfångad MSC-märkt skaldjur, hjälper du till att stödja ett hälsosammare, mer motståndskraftigt och produktivt hav. Det finns tusentals MSC-märkta produkter som säljs av återförsäljare och restauranger runt om i världen, vilket gör det enkelt att hitta hållbara skaldjur. Håll utkik efter ASC-märkningen (Aqua Stewardship Council) på odlad fisk.