Skip to main content

Människor världen över är beroende av fisket. Det är en viktig källa till mat och ekonomisk försörjning.

För många människor är hållbart fiske en nödvändighet och inte en lyx. Många människor är beroende av att fisket ska fungera både idag och i framtiden. Alternativet kan vara undernäring, fattigdom och hunger.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO):

Människor ska kunna känna sig trygga

MSC uppmuntrar ansvarsfullt fiske och hållbara fiskemetoder för att människor som är beroende av fiske ska känna sig trygga. Genom att verka mot överfiske och olagligt fiske bidrar MSC till tryggare försörjning och livsmedelssäkerhet för många människor världen över.