Skip to main content

Fundusz OSF wspiera zarówno rybołówstwa rozpoczynające pracę nad osiągnięciem zrównoważonego rozwoju, jak i rybołówstwa posiadające certyfikat MSC, wykazujące długotrwałe zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

W ramach funduszu można ubiegać się o jeden z pięciu typów finansowania.

 

 

Wsparcie dla rybołówstw w trakcie transformacji

Nasz fundusz Transition Assistance Fund pomaga rybołówstwom w osiągnięciu postępów. Fundusze mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów wprowadzenia usprawnień niezbędnych, aby rybołówstwo stało się zrównoważone.

Fundusz jest otwarty dla wszystkich rybołówstw małoskalowych oraz rybołówstw z krajów Globalnego Południa, które wykazują postępy na drodze do uzyskania certyfikacji MSC poprzez program In-Transition to MSC (ITM).

 

Wsparcie dla rybołówstw w osiągnięciu najlepszych światowych praktyk

Science and Research Fund dofinansowuje projekty (do 50 tys. funtów) wspierające jedno lub więcej rybołówstw będących w programie MSC w spełnieniu warunków certyfikacji i osiągnięciu najlepszych światowych praktyk. 

W tym roku priorytetem są projekty związane z wpływem rybołówstwa na siedliska morskie oraz oddziaływaniem na gatunki zagrożone lub podlegające ochronie (ang. ETP).

 

Wsparcie długotrwałego zaangażowania rybołówstw w zrównoważony rozwój

Nasz fundusz Recertification Assistance Fund wspiera rybołówstwa, które posiadają certyfikat MSC, pokrywając część kosztów związanych z ponowną certyfikacją za drugi lub kolejny audyt.

Dotacje na ponowną certyfikację są ograniczone do 75% kosztów audytu lub 30 tys. funtów, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

 

Wsparcie dla studentów i doktorantów na badania nad ulepszaniem rybołówstw

Co roku w ramach programu stypendialnego MSC (ang. MSC Student Research Grant) przyznawane są granty wysokości do 5 tys. funtów dla studentów studiów magisterskich i doktorantów z całego świata, którzy realizują swoje badania we współpracy z rybołówstwami zaangażowanymi w program MSC lub rybołówstwami dążącymi do spełnienia Standardu MSC.

 

Wsparcie innowacji

Innovation Fund wspiera badania, mające strategiczne znaczenie dla MSC. 

Projekt zakłada wsparcie innowacyjnych badań, które mogą mieć praktyczny wpływ m.in. na bezpieczeństwo obserwatorów na morzu. Oczekujemy, że przeprowadzone badania naukowe nie tylko zwiększą dostępną wiedzę w tej kwestii, ale również przyniosą rzeczywiste zmiany.

Nagrodzone projekty

Nagrodzone projekty

Projekty sfinansowane dotychczas w ramach Ocean Stewardship Fund

Finansowanie

Finansowanie

Dowiedz się więcej na temat naszych darczyńców

Zrównoważone rybołówstwo

Zrównoważone rybołówstwo

Zrównoważone połowy to takie, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim.