Skip to main content

Ekwadorskie i hiszpańskie rybołówstwa tuńczyków z certyfikatem MSC

Obecnie poławia się ponad 5 mln ton tuńczyków rocznie (dane FAO za 2020 r.), z czego 58% połowów jest zaangażowanych w program MSC (39,4% posiada certyfikat MSC, a 18,4% jest w trakcie oceny). W lipcu br. do grona certyfikowanych rybołówstw dołączyły: ekwadorskie rybołówstwo TUNACONS oraz hiszpańskie rybołówstwo AGAC.

TUNACONS to pierwsze rybołówstwo z Ekwadoru, któremu udało się uzyskać certyfikat MSC. Poławia ono tuńczyka żółtopłetwego na wschodnim Pacyfiku.

Z kolei certyfikat hiszpańskiego rybołówstwa AGAC obejmuje połowy aż sześciu stad tuńczyka: tuńczyka żółtopłetwego ze wschodniego i zachodniego Pacyfiku oraz Atlantyku, połowy tuńczyka bonito z zachodniego Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego oraz połowy tuńczyka wielkookiego z zachodniego Pacyfiku. Jest to pierwszy raz, kiedy rybołówstwo uzyskało certyfikat MSC dla działań połowowych prowadzonych na tych czterech obszarach.

Hiszpańskie połowy tuńczyka AGAC

Stowarzyszenie AGAC (Association of Large Freezer Tuna Vessels)[1] posiada flotę 44 statków i odpowiada za 3% światowych połowów tuńczyka. W 2020 r. AGAC przystąpiło do procesu oceny całej swojej działalności połowowej, obejmującej 12 tropikalnych stad tuńczyka. Ostatecznie certyfikat został przyznany dla połowów prowadzonych na 6 stadach.

Zdobycie certyfikatu MSC jest efektem ponad 10-letniej pracy stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rybołówstwa, w tym przystąpienie w 2016 r. do Projektu Udoskonalania Rybołówstwa (ang. Fisheries Improvement Project, FIP). W 2012 r. stowarzyszenie wprowadziło Kodeks Dobrych Praktyk, aby rozwiązać kwestię wpływu na gatunki niebędące celem połowu, w tym wdrożenie urządzeń FAD bez elementów oplątujących (ang. non-entangling FADs). Zgodność z Kodeksem jest weryfikowana każdego roku przez niezależną organizację naukową AZTI1. W czasie każdego rejsu połowowego obecny jest obserwator na statku oraz prowadzony jest monitoring elektroniczny.

Certyfikacja była możliwa po części dzięki zaangażowaniu ponad 2000 pracowników, biorących udział w opracowaniu skutecznych rozwiązań wspierających stowarzyszenie na drodze do zrównoważonego rozwoju. Członkowie stowarzyszenia AGAC zainwestowali w nowe technologie, działania oraz badania ponad 17 mln €.

Ten zakrojony na szeroką skalę proces certyfikacji stanowi nieocenione źródło informacji naukowych na temat stanu wszystkich tropikalnych stad tuńczyka na świecie.

Ekwadorskie połowy tuńczyka

W 2016 r. pięć ekwadorskich firm rybackich utworzyło grupę o nazwie TUNACONS, aby wspólnie pracować na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa w celu uzyskania najbardziej rygorystycznego certyfikatu zrównoważonego rybołówstwa, jakim jest certyfikat MSC.

Osiągnięcie tego celu nie było łatwe. Przez kilka lat TUNACONS we współpracy z WWF Ekwador wdrażało projekt udoskonalenia rybołówstwa (ang. Fishery Improvement Project, FIP), tak aby poprawić praktyki połowowe i sprostać wyzwaniom, zanim rybołówstwo zostanie ocenione pod kątem wymogów Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Wiadomość o przyznaniu certyfikatu MSC nadeszła 7 lipca 2022 r. Od tego momentu pięć firm członkowskich TUNACONA: Nirsa, Eurofish, Tri Marine, Servigrup i Grupo Jadran, do których należy 47 kutrów tuńczykowych prowadzących połowy okrężnicami, może szczycić się tym prestiżowym certyfikatem. Ich praca i wysiłek, jaki włożyli w poprawę swoich praktyk połowowych oraz przejście na zrównoważonego rybołówstwa zostało w ten sposób docenione i nagrodzone. Kolejne trzy firmy: Marbelize, MANACRIPEX i Pacifictuna, pracujące obecnie nad swoim planem działania w celu uzyskania certyfikatu, będą chciały dołączyć do grupy TUNACONS.

Jest to niezmiernie ważny i historyczny krok dla Ekwadoru i rybołówstwa tego kraju, pokazujący, że krajowy system zarządzania i badania rybołówstwa na poziomie regionalnym wraz z IATTC (Komisją ds. Tuńczyka na wschodnim Pacyfiku) koncentrują się na zapewnieniu zrównoważonego pozyskiwania zasobów rybnych. 

Przeczytaj więcej informacji na temat tuńczyków w programie MSC >>[1] Association of Large Freezer Tuna Vessels (AGAC) zostało założone 4 lipca 1980 r. jako stowarzyszenie właścicieli statków chłodni o pojemności co najmniej 750 ton rejestrowych brutto. Początkowo stowarzyszenie składało się z pięciu, a po kilku latach siedmiu firm. Celem stowarzyszenie było reprezentowanie interesów grupy armatorów zajmujących się połowem tropikalnych stad tuńczyka. Obecnie stowarzyszenie tworzy dziewięć grup armatorskich, w tym statki hiszpańskie (zrzeszone w OPAGAC) oraz inwestycje tych armatorów w statki z krajów przybrzeżnych: Ekwadoru, Seszeli, Salwadoru, Curaçao, Panamy, Gwatemali i Belize.

 

 

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.