Skip to main content

MSC przedłuża tymczasowe wymogi dotyczące przeprowadzania audytów i ocen

Przemysł rybny wciąż mierzy się z licznymi wyzwaniami spowodowanymi pandemią Covid-19. MSC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić konsumentom dostęp do certyfikowanych ryb i owoców morza przy jednoczesnym zachowaniu integralności globalnych programów certyfikacji.

Restrykcje spowodowane Covid-19 znacznie utrudniają przeprowadzanie ocen zgodności ze Standardami MSC podczas wizyt w zakładach lub rybołówstwach, uniemożliwiając lub opóźniając audyty kontrolne posiadaczy certyfikatów.

Aby zapewnić ciągłość certyfikacji rybołówstw i firm w łańcuchu dostaw, w marcu 2020 r. MSC wprowadziło wymogi tymczasowe (tzw. derogacje), zezwalające na zdalne przeprowadzanie ocen i audytów. Teraz MSC podjęło decyzję o przedłużeniu derogacji o kolejne 12 miesięcy, do 29 marca 2023 r.

Derogacje nie mają wpływu na zaangażowanie MSC w dbanie o zrównoważone zasoby ryb oraz dobry stan ekosystemów morskich, zapewniających zdrowie naszych mórz i oceanów. Nadal od wszystkich posiadaczy certyfikatów MSC oczekuje się spełnienia rygorystycznych wymogów określonych w Standardach MSC.

Zezwolenie na zdalne audyty i oceny może być przyznane tylko w sytuacji, kiedy ograniczenia spowodowane Covid-19 uniemożliwiają przeprowadzanie wizyty w zakładzie lub rybołówstwie. Tam, gdzie jest to możliwe, wizyty powinny odbywać się na miejscu, a dodatkowe kontrole będą wymagane w przypadku zdalnej oceny firm ubiegających się o certyfikat po raz pierwszy.

Pierwsza decyzja o zmianie naszych wymogów i tymczasowym dopuszczeniu audytów zdalnych zapadła w marcu 2020 r. W marcu 2021 r. derogacje zostały przedłużone o kolejnych 12 miesięcy. Na podstawie informacji zebranych od niezależnych jednostek certyfikujących na temat zdalnych audytów, do obecnej derogacji wprowadzone zostały drobne aktualizacje wyjaśniające, w jaki sposób i kiedy należy skorzystać z derogacji. MSC dalej uważnie monitoruje obecną sytuację.

Jesteśmy przekonani, że dzięki ciągłej współpracy z naszymi partnerami w obliczu pandemii, nie ustajemy w naszych staraniach o zachowanie zrównoważonych zasobów ryb oraz zdrowych oceanów dla przyszłych pokoleń.

Zmieniona wersja Derogacji nr 3 wejdzie w życie 29 marca 2022 r. i będzie obowiązywać do 28 marca 2023 r. Pełny tekst jest dostępny w j. angielskim poniżej:

MSC Derogation 3: Covid-19 Fishery and Chain of Custody Remote Auditing


Wcześniejsze informacje na temat derogacji związanych z pandemią Covid-19: 

·      Komunikat z dn. 30 marca 2020 r.

·      Komunikat z dn. 9 września 2020 r.  

·      Komunikat z dn. 26 lutego 2021 r. 

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.