Informacje prasowe

Pierwsze na świecie połowy ogórka morskiego z certyfikatem MSC

lutego 6, 2020

Rybołówstwo ogórków morskich, znanych także jako strzykwy, z zachodniej Australii, jako pierwsze rybołówstwo tego typu, uzyskało certyfikat potwierdzający, że połowy prowadzone są zgodnie z globalnym Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

RS12336_Scabra 3-scr copyOgórek morski jest niezwykle ceniony za swoją zdolność „oczyszczania oceanu”, stąd jego ochrona ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrej kondycji ekosystemów morskich. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu rybołówstwo ogórka morskiego z zachodniej Australii (ang. Western Australia Sea Cucumber) łowi w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, co zostało potwierdzone uzyskaniem niezależnego certyfikatu MSC. Tym samym wyróżnia się ono na tle innych miejsc na świecie, zagrożonych przełowieniem tych morskich organizmów.

Składam ogromne gratulacje dla rybołówstwa ogórka morskiego z zachodniej Australii, które poprzez tę certyfikację, wyznacza nowy kierunek dla całej branży. Wizja i determinacja, jaką włożono w uzyskanie certyfikatu MSC, są inspiracją dla innych, stanowiąc jednocześnie ważny krok dla bezpiecznej przyszłości tych ważnych ekologicznie bezkręgowców. Kolejnym istotnym krokiem w przekształcaniu światowego rynku ogórka morskiego w stronę zrównoważonego rozwoju będzie używanie niebieskiego certyfikatu MSC na produktach – powiedział Patrick Caleo, Dyrektor Regionalny MSC na Azję i Pacyfik.

Rybołówstwo prowadzi połowy u wybrzeży zachodniej Australii i łowi dwa gatunki ogórka morskiego: Actinopyga echinites oraz Holothuria scabra. Ogórki będą zbierane, przetwarzane i sprzedawane przez firmę Tasmanian Seafoods do Singapuru, Chin, Hong Kongu i prowincji Tajwan.

Wśród konsumentów coraz częstsze są obawy dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju. Chcieliśmy udowodnić, że mimo globalnych problemów z jakimi borykają się populacje strzykw, australijskie rybołówstwa są zrównoważone i dobrze zarządzane. Osiągnęliśmy to poprzez certyfikację MSC – powiedział Mark Webster, Prezes Tasmanian Seafoods, odnosząc się do uzyskania certyfikatu MSC przez rybołówstwo ogórka morskiego z zachodniej Australii.

Ogórek morski z zachodniej Australii jest zbierany ręcznie na odległych, nienaruszonych przez człowieka akwenach, a interakcje z dnem oceanicznym są niewielkie i nie dotyczą gatunków zagrożonych lub podlegających ochronie. Dzięki ręcznym zbiorom rybołówstwo nie wykazuje także przypadkowych przyłowów. Uważamy, że takie warunki prowadzą do powstania produktu o najwyższej światowej jakości. Planujemy rozpocząć współpracę z interesariuszami w celu uzyskania certyfikatu MSC dla wszystkich rybołówstw ogórka morskiego w Australii. Gdy nasz cel zostanie osiągnięty, każdy australijski ogórek morski będzie sprzedawany z niebieskim logo MSC – dodał Webster.

Szczegółowa ocena rybołówstwa

Certyfikowane rybołówstwo zostało ocenione przez niezależnych audytorów z Lloyd’s Register zgodnie z 28 wskaźnikami określonymi w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Rybołówstwo ogórka morskiego z zachodniej Australii wykazało, że populacje obu gatunków poławianych strzykw są zdrowe. Także wpływ połowów na otaczające środowisko oraz sposób zarządzania rybołówstwem spełniają wymogi niezbędne do osiągnięcia certyfikatu MSC. Cieszymy się, że wynik audytu pozwolił na pierwszą na świecie certyfikację połowów tych bezkręgowców i czekamy na informacje o dalszych postępach rybołówstwa, które będzie można monitorować podczas corocznych audytów kontrolnych – skomentowała ocenę Polly Burns, Interim Fisheries and Aquaculture Operations Manager w Lloyd's Register.

Rosnące zapotrzebowanie na ogórki morskie ze zrównoważonych źródeł

Szacuje się, że istnieje aż 1400 gatunków ogórków morskich, z których przynajmniej 70 jest wykorzystywanych komercyjnie w handlu, którego wartość wynosi obecnie wiele miliardów dolarów. Prawie 80% globalnego eksportu ogórków morskich kierowane jest do Hongkongu, skąd następnie transportowane są one do Chin i sprzedawane, najczęściej jako produkt suszony znany jako bêche de mer[1].

Przewiduje się, że klasa średnia w tym kraju wzrośnie z 300 milionów ludzi w 2018 r. do 600 milionów w roku 2022, co może mieć znaczący wpływ na populacje ogórka morskiego.

Mobilność finansowa rosnącej klasy średniej w Chinach prawdopodobnie spowoduje wzrost popytu na wysokiej jakości przysmaki, takie jak ogórek morski. Zrównoważone zarządzanie rybołówstwami dzikiego ogórka morskiego, jak to prezentowane przez rybołówstwo w zachodniej Australii, jest kluczowe, by móc zaspokajać te potrzeby także w przyszłościpodkreśliła Seth McCurry, MSC Commercial Manager w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz ekspert do spraw ogórków morskich.

W niektórych częściach świata wysoki popyt oraz cena ogórka morskiego doprowadziły do wzrostu nielegalnych, nieregulowanych i niezgłaszanych połowów (ang. illegal, unregulated and unreported, IUU), powiększając tym samym nielegalny rynek oraz zmniejszając populacje tych zwierząt w wyniku przełowienia. W sierpniu 2019 r. dwa gatunki ogórka morskiego zostały wpisane na listę stanowiącą załącznik do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), w celu zapewnienia im lepszej ochrony.

Również w Polsce możemy spotkać produkty z ogórkiem morskim. Są to przede wszystkim produkty lecznicze. Mam nadzieję, że certyfikacja pierwszego rybołówstwa strzykw będzie impulsem do weryfikacji czy sprzedawane w Polsce produkty z ogórkiem morskim pochodzą ze zrównoważonych, przyjaznych środowisku połowów – skomentowała Marta Potocka, MSC Fisheries and Commercial Manager w Polsce.

Jak ogórki morskie “czyszczą oceany”?

Ogórki morskie żywią się głównie organicznymi resztkami znajdowanymi w osadzie morskim, a wydalają składniki odżywcze niezbędne dla środowiska morskiego.

Ten recykling substancji odżywczych oraz redystrybucja osadu są kluczowe dla utrzymania produktywnych oraz zróżnicowanych biologicznie ekosystemów, takich jak na przykład rafy koralowe. Recykling ten odpowiada także za zwiększenie alkaliczności wód morskich, stanowiąc ważny bufor przeciw zakwaszeniu oceanów – wyjaśnił McCurry[2].

Więcej informacji na temat ogórka morskiego można znaleźć w opinii Setha McCurry’ego Why ocean cleaning sea cucumber is worth protecting.[1] Jaquemet, S. and Conand, C. (1999) The Beche-de-Mer Trade in 199596 and an Assessment of Exchanges Between the Main World Markets, SPC Beche-deMer Information Bulletin, 12: 11–14.

[2] Purcell et al. (2016) Ecological Roles of Exploited Sea Cucumbers. Oceanography and marine biology 54:367-386

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}