Skip to main content

Trzecie rybołówstwo tuńczyka w Indonezji z certyfikatem MSC

Współpraca MSC z rządem Indonezji zaowocowała realną pozytywną zmianą dzięki certyfikacji ponad 11 tys. ton tuńczyka żółtopłetwego i tuńczyka Bonito. Certyfikat MSC potwierdza, że połowy prowadzone są w sposób zrównoważony, zgodnie z globalnymi wymogami środowiskowymi.

Indonezyjskie rybołówstwo tuńczyka żółtopłetwego i tuńczyka Bonito, poławiające wędami ręcznymi na Centralnym i Zachodnim Pacyfiku, jest trzecim już rybołówstwem tuńczykowym w Indonezji, które otrzymało Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Uzyskanie pozytywnej oceny stanowi obiecujący sygnał dla indonezyjskiego zrzeszenia rybaków łowiących wędami ręcznymi (Indonesian Pole and Line and Handline Tuna Fisheries Association, AP2HI) oraz dla Międzynarodowej Fundacji na rzecz Połowów Wędami Ręcznymi (International Pole and Line Foundation, IPNLF), które odpowiedzialne są za zarządzanie rybołówstwem tuńczyka w Indonezji i które zobowiązały się do zapewnienia, że wszystkie połowy tuńczyka prowadzone będą w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Aby otrzymać certyfikat MSC rybołówstwo musi wykazać, że poławiane przez nie zasoby znajdują się w dobrej kondycji, połowy nie wpływają negatywnie na ekosystem morski, a rybołówstwo posiada odpowiedni system zarządzania.

Około 60% z 11 tys. ton ryb poławianych przez certyfikowane rybołówstwa, stanowi tuńczyk żółtopłetwy, sprzedawany jako polędwica, poke i saku. Z kolei certyfikowany tuńczyk bonito będzie sprzedawany na rynkach USA i Wielkiej Brytanii jako produkt mrożony.

W procesie certyfikacji wzięło udział w sumie osiem rybołówstw, na które składa się 380 łodzi rybackich, rozsianych po całym archipelagu indonezyjskim od Północnego Sulawesi i Północnego Maluku aż po Morze Banda i wyspy Flores.

Niezależna jednostka certyfikująca[1] podjęła decyzję o przyznaniu certyfikatu po wnikliwej analizie i konsultacjach z Komisją ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC) – organizacją odpowiedzialną za zarządzanie 60% światowych połowów tuńczyka – oraz administracją publiczną na szczeblu krajowym i lokalnym.

Ponieważ certyfikacja rybołówstwa wymaga spełnienia rygorystycznych wymogów pod względem zrównoważonego sposobu zarządzania, zrzeszenie ma przed sobą osiem celów dotyczących strategii połowów i zarządzania zasobami, które musi osiągnąć w ciągu pięciu lat, by utrzymać certyfikat MSC.

MSC pracuje wspólnie z przedstawicielami sektora rybnego w Indonezji, by pomóc w zwiększeniu liczby rybołówstw prowadzonych w sposób zrównoważony.

Członkowie indonezyjskiego zrzeszenia rybaków łowiących wędami ręcznymi AP2HI biorą udział w projekcie udoskonalania rybołówstwa (Fishery Improvement Project, FIP) od 2014 r. Otrzymują również wsparcie w ramach projektu MSC Fish for Good.

W 2019 r. Indonezyjskie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries, MMAF) oraz MSC podpisały protokół ustaleń, potwierdzający wspólne zobowiązanie do zacieśnienia współpracy w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. W maju 2020 r. zrzeszenia rybackie “North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Associations” – jako drugie rybołówstwo tuńczykowe w Indonezji – otrzymały certyfikat MSC na połowy tuńczyka żółtopłetwego przy użyciu węd ręcznych, demonstrując sukces podpisanego protokołu.

Pragniemy pogratulować Zrzeszeniu AP2HI uzyskania certyfikatu MSC dla kolejnego rybołówstwa tuńczyka, stanowiącego wynik wieloletniej ciężkiej pracy. Zarządzanie różnymi rybołówstwami z różnymi jednostkami oceny wymaga rygorystycznej strategii i precyzyjnego wdrożenia – powiedział Patrick Caleo, Dyrektor Regionalny MSC na Azję i Pacyfik.

Po raz kolejny z powodzeniem pokazaliśmy światu nasze zaangażowanie w zrównoważone połowy tuńczyka. Indonezja jest jednym z największych producentów tuńczyka na świecie, dlatego kluczowe jest, abyśmy umożliwiali proces certyfikacji poprzez projekty udoskonalania rybołówstwa, by zapewnić zrównoważony rozwój sektora oraz wzrost rentowności i utrzymanie przyszłych źródeł utrzymania naszych rybaków. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma wsparcie ze strony interesariuszy dla naszych małoskalowych rybołówstw tuńczyka, pomagające przyspieszyć zmianę w kierunku zrównoważonego rozwoju. Indonezja jest dumna z tego, że już trzecie rybołówstwo tuńczyka spełnia najwyższe światowe standardy zrównoważonego zarządzania zasobami – powiedział Ir. Muhammad Zaini, M.M., pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego ds. Rybołówstwa w Indonezyjskim Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (MMAF).

Wspólna praca na rzecz zrównoważonego rybołówstwa jest naszym zobowiązaniem od 2012 roku. Posiadany przez nas certyfikat to wynik współpracy przemysłu, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, władz lokalnych, biznesu, IPNLF i pozostałych interesariuszy. Zapewnia on wartość dodaną dla zrównoważonego zarządzania zasobami tuńczyka Bonito i tuńczyka żółtopłetwego. Mimo, że rok 2020 był naznaczony pandemią, która miała negatywny wpływ na przemysł tuńczyka w Indonezji, ten certyfikat jest dla nas nowym początkiem. Jesteśmy przekonani, że zachęci on członków naszego stowarzyszenia do opracowania bardziej zrównoważonych i identyfikowalnych praktyk połowowych – powiedziała Janti Djuari, przewodnicząca indonezyjskiego zrzeszenia rybaków łowiących wędami ręcznymi AP2HI.

Cieszymy się, że możemy być częścią tego ważnego procesu budowania wartości w lokalnych łańcuchach dostaw tuńczyka. Wraz z naszymi lokalnymi partnerami i przy wsparciu indonezyjskiego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (MMAF), IPNLF był w stanie dokonać znaczących usprawnień w zarządzaniu rybołówstwem i pomóc zabezpieczyć źródła utrzymania rybaków. Członkowie IPNLF i partnerzy w łańcuchu dostaw, tacy jak AP2HI, odgrywają kluczową rolę w zabezpieczaniu filarów zrównoważonego rozwoju: korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, co jest naszym głównym priorytetem. To jedyny sposób, aby zapewnić lokalnym społecznościom długofalowe bezpieczeństwo żywnościowe i dobrobyt gospodarczy – powiedział Jeremy Crawford, Dyrektor IPNLF na Azję Południowo-Wschodnią.
[1] Proces przyznania certyfikatu został zakończony przez Global Trust Certification, po przejęciu przez NSF International części SAI Global w styczniu 2021.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.