Skip to main content

Tutaj znajdziesz podstawowe zasady stosowania logo MSC na opakowaniach produk-tów, w kartach dań, na stoiskach rybnych oraz w materiałach promocyjnych.

Publikacja "Logo MSC. Poradnik użytkownika"

Elementy oznakowania certyfikowanego produktu

1. Logo MSC 

Logo MSC składa się z sześciu komponentów, które nie mogą być wykorzystywane oddzielnie, ani w żaden sposób modyfikowane.

The landscape version of the MSC label on a grey coloured background

 1. Fraza „Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa” 
 2. Litery MSC, będące skrótem nazwy Marine Stewardship Council 
 3. Adres strony internetowej MSC 
 4. Owalny znak w kształcie ryby 
 5. Litery TM oznaczające zastrzeżony znak towarowy 
 6. Biała linia obrysu wokół znaku ryby oraz całego logo   

2. Kod certyfikatu łańcucha dostaw MSC 

Każdy produkt ze znakiem MSC musi być opatrzony kodem certyfikatu łańcucha dostaw zgodnie z formatem MSC-C- xxxxx, który odnosi się do producenta. Może być umieszczony w dowolnym miejscu stosowanych materiałów i powinien być możliwy do odczytania. Kod otrzymasz od jednostki certyfikującej lub dostawcy.

Uwaga! Prawidłowe zarejestrowanie produktu i posiadanie ważnej licencji na wykorzystywanie logo MSC jest obowiązkiem firmy będącej właścicielem produktu.     

3. Hasło MSC 

Oprócz logo MSC oraz kodu łańcucha dostaw MSC na opakowaniu produktu, karcie dań lub znaczniku musi się również znaleźć hasło objaśniające konsumentom znaczenie certyfikatu MSC. Możesz wybrać z pośród pięciu wersji w języku polskim. Pamiętaj, że hasło powinno być napisane w języku (językach) odpowiednim dla kraju, w którym sprzedawany jest produkt lub publikowana jest informacja marketingowa.

Hasła do wyboru w języku polskim:   

 • Dziękujemy za wybór produktu spełniającego globalne standardy MSC w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Razem chronimy ryby dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. www.msc.org/pl 
 • Produkt pochodzi z łowiska spełniającego standardy MSC w zakresie dobrze zarządzanego, zrównoważonego rybołówstwa. www.msc.org/pl 
 • XXX (nazwa gatunku) w tym produkcie pochodzi z łowiska spełniającego standardy MSC w zakresie dobrze zarządzanego, zrównoważonego rybołówstwa. www.msc.org/pl 
 • Produkt spełnia standardy MSC w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. www.msc.org/pl 
 • Ze zrównoważonych połowów posiadających certyfikat MSC. www.msc.org/pl   

Dodatkowe hasło w kartach dań i oznakowaniu stoisk rybnych: Ryby i owoce morza z tym znakiem pochodzą ze zrównoważonych połowów z certyfikatem MSC. www.msc.org/pl  

Zobacz listę haseł w ponad 35 językach.

MSC nie ponosi odpowiedzialności za zatwierdzanie jakichkolwiek dodatkowych ha-seł, elementów wymaganych ze względu na przepisy prawne lub innych wytycznych dotyczących oznakowania produktów.

 

Formaty logo

Logo MSC dostępne jest w dwóch formatach: poziomym i pionowym.

Jeśli korzystasz z logo MSC na ciemnym tle, użyj wersji z białym symbolem znaku towarowego (TM). Na jasnym lub białym tle użyj standardowej wersji z symbolem TM w kolorze niebieskim.

Portrait MSC label on dark background with white TM, landscape MSC label on white background with blue TM

Kolor

W naszych materiałach komunikacyjnych i marketingowych stale odwołujemy się do frazy „niebieski znak MSC”, dlatego też logo w takim kolorze jest również najbardziej rozpoznawalne przez konsumentów na całym świecie. Z tego względu ważne jest, aby używać logo w odpowiednim odcieniu koloru niebieskiego. Używanie logo w odpowiednim kolorze zwiększa zaufanie do marki MSC i produktu oznaczonego logo, a także wpływa na jej rozpoznawalność i spójność graficzną z innymi produktami i materiałami marketingowymi.

W każdym przypadku preferujemy posługiwanie się niebieską wersją logo MSC. Jeżeli jednak opakowanie, na którym ma znaleźć się logo jest czarno-białe lub w tym samym odcieniu Pantone koloru niebieskiego, dopuszczalne jest, w drodze wyjątku, skorzystanie z logo w jednolitej wersji monochromatycznej.

Niebieski kolor MSC

 
Pantone 286
CMYK  100 60 0 2
RGB  0 93 170
Hex  #005DAA

Uwaga! Zawsze należy stosować biały kontur stanowiący obrys znaku ryby i całości logo. Do obrysu nie wolno używać innego koloru.

 

Wymiary i pole ochronne

Minimalne wymiary logo w przypadku użycia logo w poziomie to 10 mm wysokości x 26,1 mm szerokości.

Minimalne wymiary dla logo w pionie to 14 mm szerokości x 18,8 mm wysokości.

Zawsze upewnij się, że powiększasz lub zmniejszasz logo MSC z zachowaniem oryginalnych proporcji.

Nie ma ograniczenia co do maksymalnych wymiarów logo: zarówno na produktach, jak i innych materiałach komunikacyjnych.

Kiedy korzystasz z minimalnego wymiaru logo, pole ochronne wokół logo musi wynosić:

 • co najmniej 2 mm dla tekstu dotyczącego konkretnego produktu (tj. gatunek, waga, składniki),
 • co najmniej 5 mm dla ogólnych elementów projektu (tj. marka, logotyp firmy) w przypadku, gdy logo MSC mogłoby być powiązane z marką producenta.

clear-space-around-msc-label-PL

Kiedy korzystasz z logo w większym rozmiarze, pole ochronne powinno stanowić 10% wysokości znaku (w przypadku użycia logo pionowego) lub szerokości (przy użyciu logo w poziomie).


Niewłaściwie użycie logo

Zawsze sprawdzaj, czy korzystasz z plików logo, które otrzymałeś od Zespołu ds. Licencji. Upewnij się, że logo MSC i nazwa MSC lub Marine Stewardship Council nie są w żadnym przypadku używane w sposób, który:

 • Wprowadza w błąd konsumentów co do powiązania MSC z innymi markami lub logotypami
 • Sugeruje lub zakłada, że ryby i owoce morza posiadają certyfikat, mimo że tak nie jest
 • Wywołuje skojarzenia z produktami, które nie pochodzą z połowów certyfikowanych zgodnie ze standardem MSC

Nie zmieniaj i nie odtwarzaj logo MSC na własną rękę:

 • Nie umieszczaj znaku MSC bez symbolu znaku towarowego (TM)
 • Nie usuwaj białego konturu
 • Nie deformuj kształtu logo MSC
 • Nie używaj logo firmowego MSC, zawsze korzystaj z pełnego znaku
 • Nie zmieniaj kolorów znaku MSC
 • Nie zmieniaj projektu, nie łącz ani nie rozdzielaj elementów znaku MSC
 • Nie przechylaj logo MSC
 • Nie umieszczaj innych elementów lub tekstu na logo MSC

Przykłady niewłaściwego użycia logo

Four examples of the incorrect use of the MSC label on grey coloured background

 

Wykorzystanie logo na produktach

Kiedy korzystasz ze znaku MSC na opakowaniach, upewnij się, że znalazły się na nim trzy niezbędne elementy: logo MSC, kod certyfikatu łańcucha dostaw oraz hasło.

 • Logo MSC musi być umieszczone z przodu opakowania tak, aby było bezpośrednio widoczne dla konsumentów
 • Każdy produkt opatrzony logo MSC musi posiadać kod certyfikatu łańcucha dostaw. Może on być umieszczony w dowolnym miejscu opakowania i musi być możliwy do łatwego odczytania.
 • Gdy korzystasz z logo MSC na produktach, zawsze musi mu towarzyszyć hasło MSC. Hasło MSC może być umieszczone w dowolnym miejscu, można je wybrać z pośród pięciu wariantów dostępnych dla każdej wersji językowej.

Skrót MSC ani pełna nazwa nie mogą występować samodzielnie. Nie jest dozwolone umieszczanie na opakowaniu zdjęć / obrazów przedstawiających gatunki lub czynności połowowe nie posiadające certyfikatu. Nazwa handlowa produktu nie może się odnosić do gatunków nieposiadających certyfikatu.

msc-label-on-product-use-JO

 

Wykorzystanie logo w kartach dań

Jeżeli chcesz promować określone danie jako certyfikowane, jego zawartość musi w co najmniej 95% składać się z ryb i owoców morza posiadających certyfikat MSC. Sprawdź jak możesz umieścić logo MSC w karcie dań w swojej restauracji.

Opcja 1 – rekomendowana

Umieść owalny znak MSC obok potraw z certyfikatem MSC, a standardowy znak MSC użyj przy komunikacie wyjaśniającym, który może zostać umieszczone w dowolnym miejscu karty dań. Poza logo MSC komunikat ten powinien zawierać: kod certyfikatu łańcucha dostaw restauracji lub firmy cateringowej oraz hasło MSC: „Ryby i owoce morza z tym znakiem pochodzą ze zrównoważonych połowów z certyfikatem MSC. www.msc.org/pl”.

Example of menu with preferred MSC oval next to item on the menu list and MSC label as a key

Opcja 2

Użyj skrótu „MSC”, by wskazać potrawy z certyfikatem MSC oraz standardowego logo-typu przy komunikacie wyjaśniającym, który może zostać umieszczone w dowolnym miejscu karty dań. Poza logo MSC komunikat ten powinien zawierać: kod certyfikatu łańcucha dostaw restauracji lub firmy cateringowej oraz hasło MSC: „Ryby i owoce morza z tym znakiem pochodzą ze zrównoważonych połowów z certyfikatem MSC. www.msc.org/pl”.

Example of menu with the initials 'MSC' identifying MSC certified dishes and MSC label as a key

Opcja 3

Użyj owalnego znaku zarówno do wskazania certyfikowanych dań, jak i przy komuni-kacie wyjaśniającym, który może zostać umieszczone w dowolnym miejscu karty dań. Poza logo MSC komunikat ten powinien zawierać: kod certyfikatu łańcucha dostaw restauracji lub firmy cateringowej oraz hasło MSC: „Ryby i owoce morza z tym zna-kiem pochodzą ze zrównoważonych połowów z certyfikatem MSC. www.msc.org/pl”.

Example of menu with MSC oval next to MSC certified item on the menu and as a key

Opcja 4

By wskazać, które gatunki w karcie dań posiadają certyfikat bez użycia owalnego zna-ku, skorzystaj ze standardowego znaku z hasłem identyfikującym certyfikowane ga-tunki ryb i owoców morza: „Wszystkie nasze [gatunek] pochodzą ze zrównoważonych połowów z certyfikatem MSC. www.msc.org/pl”. Komunikat zawierający logo MSC, kod certyfikatu łańcucha dostaw restauracji lub firmy cateringowej oraz hasło MSC może zostać umieszczony w dowolnym miejscu karty dań.

Example of menu MSC label and details of MSC certified species

 

Korzystanie z logo na stoiskach rybnych

Jeżeli chcesz oznaczać logo MSC certyfikowane ryby i owoce morza na stoisku rybnym, pamiętaj o tym, że na każdej etykiecie cenowej powinno znaleźć się logo MSC, kod certyfikatu łańcucha dostaw oraz hasło.

Fresh fish counter price tag showing the MSC label, claim and Chain of Custody code

Możesz również użyć naklejki lub spinacza do przymocowania elementów znaku MSC do etykiety cenowej.

Jeżeli nie ma dość przestrzeni możesz użyć logo MSC na etykiecie cenowej, a przy stoisku rybnym umieścić plakat lub ustawić stojak, na którym znajdą sią logo, kod certyfikatu łańcucha dostaw oraz hasło MSC.

Fresh fish counters labelling with poster

 

Wykorzystanie znaczników rybnych

Jeśli chcesz pokazać, że Twój produkt posiada certyfikat MSC za pośrednictwem znaczników rybnych, opasek lub innych podobnych oznakowań, musisz zastosować się do poniższych zasad:

 • Znacznik lub opaska musi być zabezpieczona i przeznaczona bezpośrednio dla konsumenta, to jest niemożliwa do usunięcia i jednorazowa
 • Znacznik lub opaska musi być umieszczona w wyraźnie widocznym miejscu produktu
 • Znacznik lub opaska musi zawierać:
  • nazwę gatunku
  • logo MSC
  • kod certyfikatu łańcucha dostaw MSC firmy umieszczającej znacznik lub opaskę
  • jedną z wersji hasła MSC

Fish tagged with MSC label, species name, Chain of Custody and MSC claim

Warto wiedzieć, że w przypadku produktów przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta, oznakowany produkt rybny może być sprzedawany w detalu bez konieczności posiadania przez sprzedawcę certyfikatu łańcucha dostaw MSC.

 

Wykorzystanie logo MSC w materiałach marketingowych

Produkty rybne i owoce morza mogą być promowane jako certyfikowane, o ile:

 • są objęte certyfikatem łańcucha dostaw
 • zostały zaakceptowane przez Zespół ds. Licencji MSC
 • posiadają znak MSC na opakowaniu, z wyjątkiem produktów pakowanych techniką MAP (ang. Modified Atmosphere Packaging), świeżych ryb lub dań w firmach cateringowych

Jeżeli w materiałach marketingowych dotyczących produktów z certyfikatem MSC korzystasz ze zdjęć statków rybackich, pamiętaj, że muszą one wiernie odzwierciedlać metody połowowe stosowane przy danym gatunku.

Two examples of using the MSC label to promote certified productsPrzykład pierwszy: Jeśli Twoja firma sprzedaje ryby i owoce morza z certyfikatem MSC oraz nie posiadające certyfikatu lub publikuje materiały, które odnoszą się do obydwu, logo MSC musi być opatrzone uzupełniającym tekstem, by dla konsumentów było ja-sne, które produkty posiadają certyfikat MSC.

Przykład drugi: Jeśli Twoje materiały MSC dotyczą wyłącznie produktów certyfikowanych lub wszystkie ryby i owoce morza sprzedawane przez Twoją firmę posiadają certyfikat MSC, możesz korzystać z logo MSC bez dodatkowego tekstu wyjaśniającego. Logo musi być jednak opatrzone kodem certyfikatu łańcucha dostaw Twojej firmy (o ile go posiadasz).

 

Cenniki i katalogi

W cennikach i katalogach możesz wybrać standardowe logo MSC lub owalny znak MSC, przygotowany właśnie do użycia w listach produktów. Umieść logo MSC lub owalny znak MSC obok produktów posiadających certyfikat. Dodaj komunikat wyjaśniający, w którym zawrzesz: standardowe logo MSC, hasło „Ryby i owoce morza z tym znakiem pochodzą ze zrównoważonych połowów z certyfikatem MSC. www.msc.org/pl” oraz kod certyfikatu łańcucha dostaw Twojej firmy (o ile go posiadasz).

Use of MSC oval, label and key on price lists

 

Promocja certyfikatu łańcucha dostaw MSC

Jeśli chcesz promować certyfikat łańcucha dostaw swojej firmy nie odnosząc się do konkretnych produktów, powinieneś korzystać z logo MSC wraz z tekstem wspierają-cym oraz kodem certyfikatu łańcucha dostaw.

Zaakceptowany tekst:

„Posiadamy certyfikat MSC. Szukaj niebieskiego znaku MSC”

W razie potrzeby (np. w przypadku braku miejsca) możliwe są zmiany sformułowania, o ile tylko zostanie zachowane znaczenie pierwotnej wersji hasła.

Zaakceptowany tekst wspierający:

Kiedy korzystasz z logo MSC z tekstem wspierającym, musi on znajdować się obok i być wyraźnie powiązany z logo.

Możesz też dostosować tekst wspierający, o ile uzyskasz zgodę Zespołu ds. Licencji przed opublikowaniem materiałów reklamowych.

Korzystaj z materiałów komunikacyjnych MSC

Badanie konsumentów przeprowadzone w marcu 2016 roku, na zlecenie MSC przez GlobeScan pokazało, że samo oznakowanie produktów rybnych lub kampanie marke-tingowe nie wsparte obecnością produktów z certyfikatem MSC w ofercie, nie są wy-starczające, aby zmienić zachowania konsumentów. Tylko połączenie obu tych kluczo-wych kwestii pomoże Ci zwiększyć lojalność i zaufanie konsumentów.

Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. Przez cały rok zapraszamy Ciebie oraz Twoją firmę do włączenia się w nasze kampanie skierowane do konsumentów oraz do bezpłatnego korzystania z naszej bogatej bazy multimediów i wypracowanych, opartych na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu, narzędzi. Jeżeli chcesz otrzymać więcej informacji skontaktuj się z lokalnym biurem MSC.

Sprawdź teraz jakimi materiałami komunikacyjnymi dysponujemy i zajrzyj do naszej biblioteki multimediów MSC (MSC Multimedia Library).

Najczęściej zadawane pytania

Jakiego kodu Certyfikatu Łańcucha Dostaw należy użyć?

Produkt powinien być zawsze opatrzony kodem certyfikatu łańcucha dostaw właściciela ryb i owoców morza w chwili pakowania produktu w opakowanie z logo MSC. Odpowiedzialność za zgłoszenie produktu do Zespołu ds. Licencji oraz poprawną rejestrację, leży po stronie właściciela produktu.

Przykłady łańcuchów dostaw ilustrujących zastosowanie tej zasady

Scenariusz 1: Przetwórca umieszcza produkt w opakowaniu z logo MSC (pod własną marką przetwórcy lub marką sprzedawcy detalicznego) i sprzedaje detaliście = kod certyfikatu łańcucha dostaw na opakowaniu: przetwórcy

Scenariusz 2: Przetwórca sprzedaje ryby i owoce morza bez logo MSC firmie handlu detalicznego, która umieszcza logo na stoisku rybnym lub przetwarza na terenie zakładu = kod certyfikatu łańcucha dostaw na opakowaniu: detalisty

Scenariusz 3: Przetwórca sprzedaje ryby i owoce morza bez logo MSC restauracji, która umieszcza logo w karcie dań = kod certyfikatu łańcucha dostaw na opakowaniu: restauracji

Scenariusz 4: Firma cateringowa na zlecenie obsługująca stołówkę dla klienta komercyjnego umieszcza logo w karcie dań za zgodą klienta = kod certyfikatu łańcucha dostaw na opakowaniu: firmy cateringowej świadczącej usługę

Która firma jest właścicielem licencji?

Posiadaczem licencji jest firma, która jest właścicielem ryb i owoców morza w momencie umieszczenia na opakowaniu logo MSC.

Posiadacz licencji jest odpowiedzialny za wniesienie rocznej opłaty i opłat licencyjnych.

Przykłady łańcuchów dostaw ilustrujących zastosowanie tej zasady

Scenariusz 1: Przetwórca umieszcza produkt w opakowaniu z logo MSC (pod własną marką przetwórcy lub marką sprzedawcy detalicznego) i sprzedaje detaliście = właścicielem licencji jest przetwórca

Scenariusz 2: Podwykonawca umieszcza produkt w opakowaniu z logo MSC na zlecenie przetwórcy = właścicielem licencji jest przetwórca

Scenariusz 3: Przetwórca umieszcza produkt w opakowaniu z logo MSC (pod marką innego podmiotu) i sprzedaje właścicielowi marki = właścicielem licencji jest przetwórca

Scenariusz 4: Przetwórca sprzedaje ryby i owoce morza z certyfikatem, ale bez logo MSC detaliście, który następnie umieszcza logo na stoisku rybnym lub przetwarza w sklepie = właścicielem licencji jest sprzedawca detaliczny

Scenariusz 5: Przetwórca sprzedaje ryby i owoce morza z certyfikatem, ale bez logo MSC restauracji, która następnie umieszcza logo w karcie dań = właścicielem licencji jest restauracja

Scenariusz 6: Firma cateringowa na zlecenie obsługująca stołówkę dla klienta komercyjnego umieszcza logo w karcie dań za zgodą klienta = właścicielem licencji jest firma cateringowa

Co w przypadku produktów zawierających w składzie również niecertyfikowane ryby i owoce morza?

Produkt opatrzony logo MSC może zawierać 5% niecertyfikowanych ryb i owoców morza w stosunku do całej zawartości ryb i owoców morza w produkcie. Możesz obliczyć procentową zawartość ryb i owoców morza nieposiadających certyfikatu w produkcie korzystając z następującej formuły:

Całkowita masa netto składników z ryb i owoców morza nieposiadających certyfikatu*

podzielona przez:

Całkowita masa połączonych składników z certyfikatem MSC i bez certyfikatu w gotowym produkcie*

* z wyłączeniem wody i dodanej soli

Jeśli Twój produkt zawiera więcej niż 5% ryb lub owoców morza nie posiadających certyfikatu:

✗ Nie wolno Ci umieścić logo MSC na opakowaniu

✗ Nie wolno Ci wykorzystywać żadnego tekstu odnoszącego się do MSC z przodu opakowania

✓ Zamiast tego skorzystaj z wersji nr 3 hasła MSC z tyłu opakowania, które odnosi się do certyfikowanych składników produktu

Wersja nr 3 hasła MSC: XXX [tu wstaw gatunek ryby] w tym produkcie pochodzi z łowiska spełniającego standardy MSC w zakresie dobrze zarządzanego, zrównoważonego rybołówstwa. www.msc.org/pl

✓ Nie zapomnij umieścić kodu certyfikatu łańcucha dostaw obok hasła

✓ Na liście składników musisz wyraźnie wskazać, który ze składników posiada certyfikat. Na przykład: „Łosoś z Alaski z certyfikatem MSC”

Pamiętaj, że opłaty licencyjne mają zastosowanie do wszystkich produktów przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta.

 

Dowiedz się więcej

Podpisz umowę licencyjną na korzystanie z logo MSC

Podpisz umowę licencyjną na korzystanie z logo MSC

Niebieski znak MSC na produkcie to gwarancja dla Twoich klientów, że ryby i owoce morza pochodzą ze zrównoważonych połowów

Prześlij projekt z logo MSC do akceptacji

Prześlij projekt z logo MSC do akceptacji

MSC jest właścicielem znaków towarowych: logo MSC, skrótu „MSC” oraz nazwy „Marine Stewardship Council”. Ich użycie wymaga akceptacji projektu przez MSC.