Skip to main content

Återöppnande av processen för att ändra bedömningsenhet för fiske

article
MSC har tidigare i år meddelat att vi kommer att ändra vår bedömning av vad som är en fiskeenhet. Tanken med ändringen var att all fiskeriverksamhet som bedrivs på ett och samma målbestånd skulle uppfylla MSC:s krav för ett hållbart fiske. Efter ytterligare samråd med ett 50-tal aktörer inom miljöorganisationer, fiskesektorn och kommersiella sektorn, har MSC beslutat sig för att öppna upp processen på nytt för att försöka identifiera andra potentiella lösningar. 

Dr Rohan Currey, MSC Fisheries Standard Director förklarar: "MSC har alltid välkomnat konstruktivt engagemang och dialog. Genom en transparent och inkluderande process har det blivit klart att det finns många praktiska utmaningar för att genomföra den föreslagna förändringen av MSC:s bedömningsenhet. Synpunkterna handlade bland annat om huruvida sådana regler skulle påverka utvecklingsländers ekonomi och småskaligt fiske negativt. MSC öppnar därför åter upp granskningen och vill gärna samarbeta med våra intressenter för att hitta den rätta lösningen på denna mycket komplexa fråga"


Frågor och svar

Vad försöker ni fixa?
MSC initierade en granskning av kraven 2017 som svar på den oro som uppstått kring den befintliga regeln som tillåter ett fartyg att fånga fisk från ett och samma bestånd med både certifierade och o-certifierade fiskeredskap eller fångstmetoder på en och samma resa. 

Varför jobbar ni inte vidare med det alternativ som valdes i januari?
Efter styrelsens beslut den 19 januari samrådde MSC med mer än 50 intressegrupper inom fisket, kommersiella sektorn och miljöorganisationer. Majoriteten av de grupper som rådfrågades, inklusive On the Hook-kampanjen, tyckte inte att den valda lösningen var bra och många bedömde att ändringen skulle bli svår att genomföra praktiskt. 
 
Varför ändrar ni status quo?
Det finns betydande bevis för att den befintliga bedömningsenheten effektivt har katalyserat förändringar i fisket. Denna uppdelning finns också i andra miljömärken som Fairtrade och Krav som till exempel tillåter att en gård odlar både ekologiskt och konventionellt. Det fanns dock en växande oro från vissa miljöorganisationer och kommersiella aktörer att denna uppdelning av en fiskebåts olika aktiviteter leder till att de stöttar ett fiske som också använder fiskemetoder som de inte kan acceptera och som inte är certifierade.   
 
Ska ni göra likadant för andra stora problem?
Ja. Faktum är att MSC ständigt uppdaterar sin standard som svar på nya problem och när det kommer ny kunskap om bästa praxis. Du kan se och delta i aktuella samråd på https://improvements.msc.org/

Vad är nästa steg?
MSC kommer nu att undersöka fler alternativa lösningar på problemet och utvärdera deras inverkan på fiskar och fiskare. För närvarande har vi inga fastställda datum för nästa samrådsfas, men vi kommer att meddela dessa så snart vi kan.

För ytterligare information, kontakta Ellen Bruno, Marine Stewardship Council på +46 76 786 95 12 eller mejla till: [email protected]

Läs gärna mer

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vi tror att alla kan vara med och bidra till levande hav och samtidigt njuta av sjömat på våra tallrikar.

Vad innebär MSC-märket?

Vad innebär MSC-märket?

Det blå miljömärket visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön.