Skip to main content

MSC ställer nya krav för att rädda världens utrotningshotade och skyddade arter – ny fiskeristandard släpps idag

Marine Stewardship Council (MSC) har idag tisdag den 2 februari lanserat uppdateringar av MSC:s fiskeristandard. Intressenter så som fiskeindustrin, forskare, dagligvaruhandeln, miljöorganisationer och experter uppmanas att granska och ge återkoppling på förslagen fram till den 4 april.

MSC är världens största internationella standard för hållbart fiske. Mer än 446 fisken, som motsvarar 17 % av den global vilda fångsten, är certifierade enligt MSC-standarden. Bland de föreslagna förändringarna finns nya krav på att minimera och dokumentera fångst av utrotningshotade och skyddade arter samt att minska spökgarn.

Kraven i MSC:s fiskeristandard ses regelbundet över för att återspegla bästa praxis inom fiskeriförvaltningen. Den nuvarande översynen av fiskeristandarden inleddes 2018 och är det mest omfattande arbete som någonsin genomförts av organisationen, med deltagande av över tusen intressenter från fiskeindustrin, dagligvaruhandeln, miljöorganisationer, forskare och experter. Efter att MSC:s styrelse godkänt utkastet går processen nu in i sitt slutskede med en 60-dagars offentlig granskning för samma intressenter som tidigare.

Den föreslagna standarden innehåller betydande förbättringar som kommer att säkerställa att MSC-certifierade fisken fortsätter att erkännas som världsledande inom hållbarhet. Det är kulmen på 16 djupgående projekt. Projekten bygger på gedigen forskning och har genomförts i samråd med berörda parter, där många av dem som har deltagit ger en oberoende analys av fiskeriförvaltningen.

- Under de senaste 30 åren har betydande framsteg gjorts inom hållbart fiske. Ny vetenskap, teknik och reglering har förändrat vårt sätt att fiska och förvalta våra havsresurser. Ändå fortsätter överfisket och försämringen av våra hav, säger Dr Rohan Currey, Chief Science & Standards Officer på MSC i London.

Under de kommande åren kommer vi att se en enorm kollektiv drivkraft för att förbättra vår förståelse och hantering av mänsklighetens påverkan på våra hav.

- Detta genom den myriad av åtaganden och ansträngningar inspirerade av FN:s mål för hållbar utveckling och årtionde av havsvetenskap. MSC nya standard kommer att bidra till att åstadkomma denna förändring, säger Linnéa Engström, Programdirektör MSC Skandinavien och Östersjöregionen

 

Vad innehåller förslaget?

Utkastet till ny fiskeristandard kommer, om de antas, att förbättra MSC:s krav på nyckelområden som identifierats genom inledande samrådsrundor. Dessa inkluderar:

  • Nya krav för att bevara och skydda utrotningshotade, hotade och skyddade (ETP) arter inklusive en ny metod för att klassificera arter som ETP. Metoden kombinerar metoder från havsskydd och fiskeriförvaltning för att identifiera arter och bestånd. Till följd av detta kommer skyddet att vara mer målinriktat där fisket förväntas eliminera eller minimera dess inverkan på sådana arter så att populationerna kan återhämta sig.
  • Hajfening (när fenorna skärs av hajen och kroppen kastas tillbaka) är redan förbjuden i MSC-certifierade fisken, men för att ytterligare stärka MSC:s krav kommer infångade hajar att behöva ha en FNA-policy (Fins Naturally Attached), utan undantag. En FNA-policy innebär att alla hajar som behålls av fisket måste landas med sina fenor fästa. Förslaget har tagits fram genom samråd och oberoende forskning som visade att FNA är det mest genomförbara alternativet för att se till att hajfensfiske inte äger rum.
  • MSC:s krav på fiskeredskap som går förlorade eller kastas överbord ska skärpas. För att minimera risken för oavsiktlig fångst eller sammanflätning av det marina livet måste fisket genomföra förvaltningsåtgärder för att förhindra förlust av fiskeredskap och minimera dess effekter när de går förlorade eller kasseras.
  • Standardens komplexitet har om möjligt minskat i syfte att göra bedömningen mer effektiv. Även om fisket fortfarande måste uppnå samma prestationsnivå granskades hela standarden för att förenkla språket, undanröja tvetydigheter och minska antalet indikatorer som fisket bedöms emot. Som ett resultat har antalet poängproblem minskat totalt sett.
  • Andra förslag som finns att granska är de som rör skördeskikt och kontrollregler samt livsmiljö- och ekosystemkrav.

Det fullständiga utkastet till MSC nya fiskeristandard finns tillgängligt på www.msc.org/se

Den som är intresserad av att ta reda på mer om förändringarna bjuds också in till ett offentligt webbinarium den 15 februari för att tala med medlemmar i MSC:s standardteam.

MSC:s styrelse kommer att fatta det slutliga beslutet att godkänna den nya standarden i juni 2022.