Press release

Ny rapport granskar MSC-certifiering

november 23, 2020

Idag lanserar MSC sin första effektrapport av tre svenska certifierade fisken och deras utveckling över tid. Rapporten visar att systemet med villkor fungerar och att certifierade fiskerier förbättras över tid. Dessutom leder certifieringar till ökat samarbete och större förtroende mellan fiskare, myndigheter, miljöorganisationer och forskning. Men resultat kommer inte utan ansträngningar.

- För att öka hållbarheten i fisket är det avgörande att politiker och myndigheter tar sitt ansvar för att säkerställa en god förvaltning. För att certifieringarna ska fungera optimalt behövs också att miljöorganisationer och forskare har vilja, tid och resurser att engagera sig i processerna, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen fick välja ut de tre fiskerier som skulle analyseras:

1. Nordhavsräka I Skagerrak, Kattegatt och Norska rännan.

2. Atlantoskandiskt sillfiske

3. Demersalt fiske i Skagerrak, Kattegatt och Norska rännan.

- De här tre fiskerierna är intressanta på olika sätt och ger en bred bild av utmaningarna i certifieringarna. Räkfisket har funnits i MSC programmet länge och har gjort stora förbättringar. Det demersala fisket är nytt i programmet och visar på de stora utmaningar som finns med fyra olika länder, och en mängd båtar, redskap och arter. Sillfisket visar hur klimatförändringarna påverkar haven, med stor risk för förvaltningen av stora bestånd, säger Linnéa Engström.

Läs rapporten i sin helhet här:

https://www.msc.org/docs/default-source/se-files/msc_rapport.pdf?sfvrsn=a6594f65_0

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}