Skip to main content

MSC är en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart fiske. Vi driver ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att vi alla ska kunna njuta av mat från havet, både idag och i framtiden. På den här sidan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får.


Kan vilket fiske som helst bli MSC-certifierat? 

Nej. Yrkesfiskare som vill försöka bli certifierade ger i uppdrag till ett oberoende certifieringsföretag att granska deras fiske mot MSC:s standard som består av 28 kriterier. Det är svårt att klara standarden och en certifiering tar ofta över ett år för att gå igenom. Du kan läsa mer om vad som krävs här

Hur finansieras MSC? 

MSC är en icke vinstdrivande miljöorganisation som drivs av en önskan att få slut på överfisket i världen. Vi tjänar inga pengar på att yrkesfisken väljer att försöka bli certifierade mot vår standard för hållbart fiske. Yrkesfiskarna kontrakterar en certifieringsfirma för att bedöma om de klarar att leva upp till MSCs standard. En sådan gransking tar mellan 8 mån och 2 år.  

Till största del finansieras MSCs verksamhet av de företag som väljer att sätta vår blåa logga på produkter som kommer från ett certifierat fisken. Pengarna använder vi för att informera om vikten av hållbart fiske, förbättra våra standarder och hjälpa yrkesfiskare och företag som vill försöka bli certifierade, t.ex. genom att delta i så kallade Fisheries Improvement Projects. Du kan läsa mer om hur vi finansieras och vart pengarna går här.

Hur utvecklar MSC sitt program?

MSC är världens största miljöcertifiering för hållbart fiske. Tack vare programmet kan yrkesfiskare över hela världen som värnar om sina resurser och fiskar på ett hållbart sätt belönas av konsumenter och företag. Vi rekommenderas av båda Naturskyddsföreningenoch WWFoch data från MSC används av FN:s miljöprogram för att möta uppfyllandes av de globala hållbarhetsmålen.

MSC utvecklar ständigt sina standarder och här är miljöorganisationers inspel otroligt viktiga och välkomna, liksom vid enskilda certifieringsprocesser. Vill du själv vara med och påverka MSC:s program kan du följa dessa processer här

Genom MSC-programmet sker varje år förbättringar i certifierade fisken som inte annars skulle ha skett. Läs gärna mer om de förbättringar som skett i MSC-certifierade fisken här

 

Hur tänker ni kring storskaligt och småskaligt fiske?

Tyvärr är det inte så enkelt som att storskaligt fiske alltid är dåligt och småskaligt fiske alltid är bra. Alla fiskemetoder - nät, lina, pelagisk trål, bottentrål, bur - har sina utmaningar. När ett fiske certifieras mot MSC:s standard så tittar certifieringsföretaget därför på just det aktuella fisket och bedömer de miljömässiga konsekvenserna utifrån var det sker, bifångster, skador på bottnar, hur bestånden mår, selektivitet, förvaltning etc.  Idag är ca 18% av de MSC-certifierade fiskena i programmet småskaliga och vi arbetar ständigt för att öka den andelen.

 
Här kan du också läsa om hur gösfiskarna i Hjälmaren jobbat med att bli certifierade och varför de är stolta över det.

Kan bottentrålsfiske bli MSC-certifierat?

Alla yrkesfiskare oavsett storlek och fiskemetod har möjlighet att pröva sitt fiske mot MSC:s standard för hållbart fiske. En del fisken klarar av de kraven men långt ifrån alla. Oavsett om det handlar om nät, bur, pelagisk trål, bottentrål som fiskemetod så påverkar metoden ekosystemen och har sina utmaningar.

När ett fiske utvärderas mot MSC:s standard så tittar därför certifieringsföretag, d.v.s tredjepartsföretag, på just det aktuella fisket och bedömer de miljömässiga konsekvenserna. Certifieringsföretaget bedömer bifångster, skador på bottnar, hur beståndet mår och dess förvaltning. Samtidigt fortsätter MSC att följa forskning och uppdatera sin standard därefter. En omfattande standarduppdatering kommer ske under 2022. 

Vad gäller bottentrålning specifikt så är det viktigt att undersöka hur vidare trålningen sker på hård-, ler- eller sandbotten. Hur djupt trålningen sker, vilka djur som lever på botten och hur de påverkas av trålningen. Om läget är hållbart kan därför bottentrålning ibland godkännas. En del bottentrålsfisken får villkor kopplade till sin certifiering. Det kan handla om att undvika vissa områden eller att tillsammans med forskare kartlägga havsbotten för att ta reda på fiskets effekt.

Dessa studier och förbättringar hade sannolikt annars inte skett. Du kan läsa mer om hur villkor fungerar och vilka förbättringar som gjorts i några svenska fisken här.   

När du väljer MSC-certifierat belönar du därför inte bara de yrkesfiskare som klarar att leva upp till MSC:s hårda standard, det är också en aktiv handling för att förbättra dessa fisken.

 

Scottish haddock fishing boat

 

Vad tycker MSC om dokumentären "Seaspiracy"?

Vi tycker att dokumentären var bra på att belysa vikten av hållbart fiske. Vi har sett att intresset för hållbart fiskad sjömat har ökat på senare år vilket är viktigt och bra!

MSC blev inte intervjuade i Seaspiracy men en del av den kritik som framfördes mot MSC handlade om att det inte finns hållbart fiskad fisk. Det håller vi inte med om. Du kan läsa vår respons här. Vi och många med oss, bland annat FN, WWF och Naturskyddsföreningen, anser att vår standard för hållbart fiske är världsledande och best practice och många yrkesfiskare jobbar hårt i åratal för att klara att leva upp till kraven. Standarden har tagits fram i nära dialog med forskare, miljöorganisationer och yrkesfiskare. Samtidigt görs ett ständigt förbättringsarbete av våra standarder, både innan och efter att Seaspiracy kom, och till det välkomnar vi alla att bidra.  

För att bedriva populärvetenskapliga dokumentärer behöver komplexitet förenklas på bekostnad av den mer nyanserade sanningen och det förstår vi. Det är så man väcker reaktioner och faktiskt får organisationer och företag att tänka om. Många forskare har dock reagerat på de förenklingar och data som presenteras i programmet. Här är några av deras inlägg: 

 

Är strömmingen i Östersjön certifierad?

Fisket efter strömming i Östersjön blev MSC-certifierad i juni 2020 efter en två år lång process. Då låg beståndet enligt forskningen över säkra biologiska nivåer. Fiskarna fick ett antal villkor kopplade till sin certifiering för att ytterligare förbättra fisket, bland annat att förbättra kunskapen kring rapportering av strömming och skarpsill. 

I maj 2021 kom nya vetenskapliga råd som visade på dålig rekrytering och sämre beståndsstatus. Som ett resultat av detta bedömde certifieringsföretaget att certifikatet efter strömming i egentliga Östersjön skulle bli indraget i augusti 2021.

 

Hur kontrolleras att MSCs certifierade fisken lever upp till kraven?

Ett certifikat kontrolleras årligen av certifieringsföretaget och skulle det uppkomma frågetecken kring hur fisket uppför sig så kan certifieringsföretaget också göra extra kontroller.

Bland de kriterierna i MSC:s standard för hållbart fiske som ett fiske certifieras mot finns sådana som handlar om att det finns en god förvaltning och kontroller av fisket på plats. Detta är viktigt inte minst vid certifiering av fiske i Globala Syd.

Vissa fisken, särskilt i högriskländer, kan få extra krav kopplade till sin certifiering. T.ex har många tonfiskfisken krav på att det ska finnas observatörer ombord på fiskeresorna. MSC arbetar också för att öka tryggheten för observatörer ombord.