Skip to main content

Här har vi samlat våra lektionshandledningar om hållbart fiske. Vi har flera lektionsserier för både mellan- och högstadiet. Här finner du även lärarhandledning och powerpointpresentationer som du kan använda som stöd i undervisningen.

Lektionsmaterial om hållbara hav

MSCs undervisningsmaterial är byggt runt en interaktiv hemsida och en kortfilm, "Min pappa fiskaren". Här får eleverna undersöka hur viktigt havet och fiske är för oss människor och vad vi kan göra för att skydda det. Genom diskussioner, lekar och föreläsningar får eleverna reflektera över vad hållbarhet innebär genom att gå på djupet om hållbart fiske. Alla våra lektioner är tydligt förankrade i LGR 11 och kommer med grundliga kopplingar. 

Min pappa fiskar för framtiden - digital berättelse

Här finner du vårt digitala interaktiva material "Min pappa fiskar för framtiden" med tillhörande övningar, som utgör grunden för våra lektionsserier. Gå igenom berättelsen med eleverna i helklass eller låt eleverna utforska på egen hand. 

Min pappa fiskar för framtiden

Dyk ned under ytan och lär dig mer om fiske och hållbarhet. Det här digitala materialet utgör en del av vårt lektionsmaterial.

Lärarhandledning

Lärarhandledning
Description: En lärarguide för användning av vårt undervisningsmaterial för klassrummet.
Date of issue: 09 april 2020
Download download file PDF - 1 MB

Lektionsunderlag

Årskurs 4-6

Varför behöver vi havet?
Description: I den här lektionsserien får eleverna lära mer om varför havet är så viktigt för oss. Lektionerna är utformade för elever i årskurs 4-6 i ämnen som biologi, geografi eller hem- och konsumentkunskap.
Date of issue: 09 april 2020
Download download file PDF - 1 MB
Marina näringsvävar och överfiske
Description: En lektionsserie om hur livet i havet hänger ihop, och hur balansen kan påverkas av olika faktorer som till exempel överfiske.
Date of issue: 23 april 2020
Download download file PDF - 2 MB
Hållbarhet och hållbart fiske
Description: I den här lektionsserien får eleverna reflektera över begreppet hållbarhet och undersöka de Globala målen för hållbar utveckling.
Date of issue: 09 april 2020
Download download file PDF - 1 MB

Årskurs 7-9

De globala målen och hållbart fiske
Description: I den här lektionsserien får eleverna reflektera över begreppet hållbarhet och undersöka de Globala målen för hållbar utveckling.
Date of issue: 09 april 2020
Download download file PDF - 1 MB
Avslutande arbete
Description: En ämnesövergripande lektionsserie med fokus på diskussion och analys. Hur kan eleverna själva påverka sin omgivning? För elever i högstadiet.
Date of issue: 09 april 2020
Download download file PDF - 1 MB

Hjälpmedel

Ordlista
Description: En begreppsordlista på relevanta ord och termer som används i undervisningsmaterialet.
Date of issue: 09 april 2020
Download download file PDF - 1 MB
Hållbarhet i havet
Description: Med den här övergripande presentationen kan du enkelt gå igenom varför havet är viktigt och varför vi behöver ta hand om det på ett hållbart sätt.
Date of issue: 07 januari 2021
Download download file PPTX - 4 MB
Marina näringsvävar och överfiske
Description: En kort powerpoint för att stödja i undervisningen om marina näringsvävar och överfiske.
Date of issue: 23 april 2020
Download download file PPTX - 7 MB
Hållbarhetsfoton
Description: Utforska begreppet hållbarhet med hjälp av bilder på hållbara och ohållbara fenomen.
Date of issue: 09 april 2020
Download download file PPTX - 8 MB
Mål 14 - Hav och marina resurser
Description: Här hittar du information om Mål 14 tillsammans med delmål. Används som en del av övningarna "Hållbarhet och hållbart fiske" samt "De globala målen och hållbarhet".
Date of issue: 19 oktober 2020
Download download file PDF - 1 MB
De globala målen för hållbar utveckling
Description: Bilder på de globala målen för hållbar utveckling. Skriv gärna ut och skriv kommentarer under varje bild. Används som ett stöd för övningarna "Hållbarhet och hållbart fiske" samt "De globala målen och hållbarhet".
Date of issue: 19 oktober 2020
Download download file PDF - 2 MB

Upptäck fler hjälpmedel för klassrummet

Spel och aktiviteter

Spel och aktiviteter

Här samlar vi våra lekar och aktiviteter för klassrummet. Använd som komplement till lektionsmaterialet eller på egen hand!

Filmklipp

Filmklipp

Se vår prisbelönta film utformad för klassrummet. Här finner du även presentationer till undervisningen.

Läroplansmaterial

Läroplansmaterial

Här finns våra samlade läroplanskopplingar som hjälpmedel för undervisningen.

Skola och undervisning (Förstasida)

Skola och undervisning (Förstasida)

Utforska vårt utbildningsmaterial