Skip to main content

Små pelagiska fiskar är en grupp små arter som ofta bildar stim och äter mikroskopiska växter och djur som driver nära havsytan.

Denna grupp består av olika typer av fiskar, och vanliga arter inkluderar sill, sardiner, ansjovis och makrill.

Många små pelagiska fiskar fungerar som föda för andra djur, som större fiskar, sjöfåglar och marina däggdjur. Dessa fiskar kallas "födofiskar" eller "lågtrofiska arter". Vissa arter av krill och bläckfisk betraktas också som födofiskar eftersom många djur förlitar sig på dem som födokälla.

Varför är små pelagiska fiskar viktiga?

Små pelagiska fiskar spelar en vital roll i det bredare marina ekosystemet och utgör en viktig källa till mat för många marina arter samt utgör grundläggande livsmedelsnätverk. Förutom att stödja marina ekosystem tillhandahåller små pelagiska fiskar också avgörande näring för många sårbara kustsamhällen i den globala södern.

Små pelagiska arter är också några av de mest fångade och handlade fiskarna i världen, vilket utgör en del av MSC:s briefing: Små pelagiska fiskerier 2021. Det är viktigt att denna produktion kan bibehållas.

Sammanbrottet av små pelagiska bestånd skulle påverka inte bara det bredare marina ekosystemet utan också de samhällen som är beroende av fiskarna för sin försörjning och/eller proteinkälla. Om bestånden kraschar kan detta skapa ett obalanserat havsekosystem som är mindre anpassningsbart till miljöförändringar.

Produktion och konsumtion av små pelagiska fiskar

Många små pelagiska fiskar fångas för mänsklig konsumtion i produkter som burkfisk som makrill eller sardiner. Emellertid används 19% av den globala produktionen av vildfångad fisk (96,4 miljoner ton) av den bredare livsmedelsindustrin, där små pelagiska fiskar omvandlas till fiskolja och fiskmjöl.

Fiskmjöl är ett proteinrikt, mjölliknande produkt som används för att komplettera foder för boskap, husdjursfoder eller odlade fiskar. Små pelagiska fiskar utgör en avgörande proteinkälla och omega-3 för odlad lax, som äter mindre fisk i det vilda.

Fiskolja är en värdefull biprodukt av produktionen av fiskmjöl och används i fiskodlingsfoder och omega-3-tillskott för människor.

Bevarandeutmaningar inom små pelagiska fiskerier

Våra hav står inför ett mångfald av hot från klimatförändringar till föroreningar, och omkring 46% av de små pelagiska fiskbestånden är för närvarande överfiskade. De biologiska egenskaperna hos små pelagiska fiskar, som är snabbväxande, högproduktiva och kortlivade, innebär att de reagerar dramatiskt och snabbt på förändringar i havsklimatet. Bestånd har redan börjat anpassa sig till klimatförändringar genom att förflytta sina fördelningar mot Nord- och Sydpolerna.

Förändringar i fördelningen av små pelagiska bestånd kan leda till tvister mellan regeringar om hur fiskeresurser ska delas. En utmaning som nyligen ställdes inför av ett antal fiskerier för makrill, sill och blåvitling i MSC-programmet i nordöstra Atlanten. Effektiv fiskeriförvaltning, samarbete mellan regeringar, forskare och fiskerinäringen kommer att vara avgörande för att säkerställa och bibehålla hållbara bestånd.

Små pelagiska fiskar och utmaningar inom aquakulturproduktion

 

Även om forskning och utveckling pågår inom akvakultursektorn för att minska beroendet av små pelagiska fiskar - genom att använda alger, växter eller till och med insekter - är för närvarande 75% av den globala fiskmjölet som produceras avsett att användas inom aquakultursektorn. Det finns också en ökande efterfrågan på odlad fisk, där 59% av fisken för mänsklig konsumtion förväntas komma från aquakultur fram till 2030 (för närvarande 52%). För att möta den ökande efterfrågan på odlad fisk måste alla aktörer inom sjömatförsörjningskedjan samarbeta för att säkerställa att små pelagiska fiskar fiskas och skaffas på ett hållbart sätt.

Är det okej att äta små pelagiska fiskar?

Ja, om fisken kommer från fiskerier som förvaltas och bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Fram till 2020 finns det 56 fiskerier som riktar sig mot små pelagiska arter i MSC-programmet. Dessa fiskerier landar tillsammans cirka fem miljoner ton om året, vilket motsvarar ungefär en femtedel av den globala fångsten av små pelagiska fiskar. I Mexiko har landets största fiskeri sett till volym - Small Pelagics Fishery i Sonora, Mexikanska golfen - varit certifierat sedan 2011. Dess samarbete under ett decennium med en lokal marinförening har bidragit till att säkerställa att dess metoder förblir hållbara och inte påverkar andra lokala marina populationer.

Certifiering av små pelagiska fiskerier driver positiv förändring men kräver samarbete över sektorgränserna för att säkerställa en hållbar framtid. För att säkra livsmedelsförsörjningen för kommande generationer behöver vi starkare åtaganden för hållbar källförsörjning från hela sjömatförsörjningskedjan.

Läs vår MSC 01 Briefing: Small Pelagic Fisheries för en fullständig analys av detta komplexa ämne och rekommendationer om hur små pelagiska fiskar kan förvaltas på ett hållbart sätt.

Små pelagiska fiskar

Små pelagiska fiskar

Besök vår sida för små pelagiska fiskar för mer information om havets osjungna hjältar.