Skip to main content

Jak rybołówstwo tuńczyków z Fidżi stosujące sznury haczykowe ogranicza przypadkowy przyłowów.

Na Fidżi połowy tuńczyka stanowią ważne źródło dochodu dla wielu ludzi. Tuńczyk jest tam poławiany za pomocą sznurów haczykowych, na które przypadkowo mogą złapać się gatunki niebędące celem połowy (tzw. przyłów). Obecnie rybołówstwa tuńczyka białego i żółtopłetwego na Fidżi wykazują największy postęp  w ograniczaniu przyłowu.

Zrównoważone rybołówstwo i rekiny

Przed przystąpieniem rybołówstwa do pierwszej oceny w ramach certyfikacji zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC w 2011 r., zidentyfikowano problem w postaci przyłowu rekinów. Natychmiast rozpoczęto prace nad wdrożeniem udoskonaleń mających zminimalizować wpływ rybołówstwa na różne gatunki rekinów.

Przypony, czyli elementy linek połowowych, zazwyczaj wykonane są z drutu, tak aby zapobiec ich przegryzieniu przez ryby. Niestety rekiny są bardziej narażone na przypadkowe złapanie w tego rodzaju narzędzia połowowe. Aby rozwiązać ten problem, rybołówstwo wprowadziło przypony wykonane z monofilamentu, który rekiny mogą przegryźć i uciec. Rybołówstwo zobowiązało się również do ulepszenia systemu gromadzenia informacji na temat przyłowu, poprzez wprowadzenie wymogu wpisywania do dzienników połowowych wszystkich interakcji z rekinami.

Obecnie połowy prowadzone są na głębszych wodach, gdzie prawdopodobieństwo napotkania niektórych gatunków rekinów jest mniejsze. W połowach stosuje się haczyki zaokrąglone (ang. circle hooks), które ograniczają przyłów gatunków niebędących celem połowu, takich jak żółwie morskie.

Niezależne obserwacje

Obecność niezależnych obserwatorów na statkach rybackich jest ważnym elementem dobrego zarządzania rybołówstwem. Do zadań obserwatorów należy rejestrowanie połowu oraz przyłowu. Od czasu uzyskania certyfikatu MSC w 2012 r., rybołówstwo tuńczyków z Fidżi zaczęło znacznie częściej angażować obserwatorów.

Dla przykładu, w 2017 r. obserwatorzy uczestniczyli w 62% rejsów statków rybackich posiadających certyfikat MSC. Rybołówstwo to korzysta również z elektronicznych systemów monitorowania oraz kamer pokładowych zainstalowanych na 50 statkach.

Dodatkowo Akademia Morska na Fidżi wprowadziła moduł szkoleniowy dotyczący minimalizowania przyłowu w ramach programu Deckhand Fishing and Offshore Skipper Programme. W kwietniu 2019 r. pierwsi studenci ukończyli studia i zdobywają praktyczne doświadczenie zawodowe na pokładach statków rybackich.

Wzmacnianie zobowiązań

Na Konferencji Oceanicznej ONZ (UN Ocean Conference) w 2017 r. Stowarzyszenie Przemysłu Rybnego Fidżi zobowiązało się do uzyskania certyfikatu MSC dla 75% swoich statków poławiających tuńczyka za pomocą sznurów haczykowych.

Na początku 2019 r. Fidżi wzmocniło swoje zobowiązanie w kierunku zrównoważonego rybołówstwa poprzez przystąpienie do porozumienia Port State Measures Agreement w celu zapobiegania i eliminacji nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych połowów (IUU).

Dzięki dobremu zarządzaniu oraz odpowiedzialnemu i zrównoważonemu podejściu do połowów, rybołówstwo Fidżi może nadal poławiać tuńczyka jednocześnie minimalizując swój wpływ na pozostałe organizmy morskie.

Grupa studentów z Narodowego Uniwersytetu Fidżi

Absolwenci Akademii Morskiej na Fidżi, którzy przeszli szkolenie w zakresie minimalizowania przyłowu na statkach poławiających sznurami haczykowatymi. Narodowy Uniwersytet Fidżi (FNU)

 

Dowiedz się więcej