Skip to main content

Odpowiedzialne praktyki rybackie stosowane przez rybołówstwa z certyfikatem MSC, pomagają chronić nie tylko duże zwierzęta morskie. Rybołówstwa krewetki z Oregonu i Waszyngtonu na zachodnim wybrzeżu USA podejmują działania na rzecz ochrony mniej znanego gatunku ryby – eulachona.

Obszar, na którym prowadzone są połowy krewetek, zamieszkuje maleńka, srebrna rybka zwana eulachon. Nazwa ta pochodzi z lokalnego języka Chinookan. Eulachon zwany jest również potocznie rybą-świecą, ponieważ w przeszłości suszonych eulachonów używano jako świece. Podobnie jak łososie, migrują one z morza w górę rzek na tarło.

Zagrożony eulachon

Zmiana klimatu, utrata siedlisk i wpływ połowów mogą przyczynić się do spadku liczebności eulachonów. Na mocy amerykańskiej ustawy o gatunkach zagrożonych Endangered Species Act, gatunek ten jest obecnie klasyfikowany jako zagrożony.

W 2013 r. menadżerowie rybołówstw zaczęli szukać sposobów na zmniejszenie liczby przyławianych eulachonów, co stanowiło warunek ponownej certyfikacji zgodnie ze Standardem MSC.

Światła LED zmniejszają przyłów eulachona

Naukowcy odkryli, że umieszczenie świateł LED na linach nośnych sieci zmniejsza niepożądany połów eulachona o 80-90%. Do 2018 r. metodę tę przyjęło 100% statków. W rezultacie tego sukcesu, świateł LED zaczęły używać kolejne rybołówstwa krewetek w Kalifornii, Oregonie i Waszyngtonie.

Dodanie świateł LED pomogło nie tylko eulachonowi. Badacze odkryli, że przyłów storni wysmukłej został zredukowany o 69%, karmazyna czerwonoplamego – o 82%, a pozostałych karmazynów – o 56%.

Nikt nie wie jednak, w jaki dokładnie sposób światła przyczyniają się do zmniejszenia przyłowu. Być może chodzi o to, że światło oświetla drogę ucieczki lub kieruje ryby, by przemieszczały się w dół, pod siecią. Możliwe również, że działają jako ostrzeżenie.

Więcej o zmniejszeniu przyłowu i połowach krewetek można przeczytać w newsletterze Pink Shrimp Review z 2019 r.

istock-493281965_eulachon-912-x-513eba79555bae9438289a8c659e026ff62
 

Dowiedz się więcej