Skip to main content

MSC zaprasza do publicznych konsultacji na temat zmian w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa

Organizacja Marine Stewardship Council (MSC) opublikowała dziś propozycję aktualizacji Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa. Zaproponowane zmiany obejmują wymogi dotyczące gatunków zagrożonych i podlegających ochronie, praktyki odcinania płetw rekinom oraz narzędzi połowowych utraconych lub porzuconych na morzu, potocznie nazywanych sieciami widmo (ang. ghost gear). Opinie na temat zaproponowanych zmian można zgłaszać do 4 kwietnia 2022 r.

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC jest wiodącym, międzynarodowym standardem dla rybołówstw stosujących zrównoważone praktyki połowowe. Obecnie ponad 500 rybołówstw odpowiedzialnych za 19% światowych morskich połowów ryb jest zaangażowanych w Program MSC.

Aby mieć pewność, że wymogi Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC odzwierciedlają najlepsze praktyki zarządzania rybołówstwem, Standard poddawany jest regularnej ocenie. Obecna Rewizja Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC rozpoczęła się w 2018 r. Konsultacje przeprowadzone w ramach oceny objęły największą do tej pory grupę interesariuszy, liczącą ponad tysiąc osób. Projekt zaktualizowanego Standardu MSC został właśnie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą MSC i przechodzi do ostatniego etapu, polegającego na 60-dniowych konsultacjach publicznych.

Ulepszenia ujęte w nowej wersji Standardu mają zapewnić, że rybołówstwa posiadające certyfikat MSC nadal będą uznawane za światowych liderów w dziedzinie zrównoważonych połowów. Proponowane zmiany są efektem realizacji 16 rozległych projektów badawczych, których celem była rewizja obowiązującego Standardu. Projekty te objęły szczegółowe badania naukowe, konsultacje z interesariuszami, jak i niezależną analizę zarządzania rybołówstwami.

W ciągu ostatnich 30 lat poczyniono znaczne postępy w kierunku zrównoważonego rybołówstwa. Nowe odkrycia naukowe, technologie oraz przepisy prawne zmieniły sposób, w jaki poławiamy ryby i zarządzamy zasobami naszych mórz i oceanów. Niestety przełowienie oraz niszczenie ekosystemów morskich trwa nadal – mówi dr Rohan Currey, Chief Science and Standards Officer w MSC.

Celem proponowanego projektu zmian w Standardzie MSC jest aktualizacja wymogów w zakresie kluczowych obszarów zidentyfikowanych w trakcie konsultacji wstępnych. Obszary te obejmują:

  • Nowe wymogi dotyczące gatunków zagrożonych i podlegających ochronie, w tym nową metodę kwalifikowania poszczególnych gatunków. Metoda ta łączy praktyki stosowane w ochronie środowiska morskiego oraz zarządzaniu rybołówstwem, w celu zidentyfikowania gatunków i stad wymagających dodatkowej ochrony. Umożliwi to podejmowanie ukierunkowanych działań ochronnych. Ponadto wymagane będzie wyeliminowanie lub zminimalizowanie wpływu rybołówstwa na te gatunki, których odbudowa populacji jest konieczna.
  • Proceder odcinania płetw rekinom jest zakazany w Programie MSC. Jednak, aby jeszcze bardziej zaostrzyć wymogi MSC, wszystkie rybołówstwa bez wyjątku, które zatrzymują złowione rekiny będą musiały przyjąć strategię Fins Naturally Attached |(FNA). Strategia FNA nakłada na rybołówstwa obowiązek wyładunku złowionych rekinów z płetwami w stanie nienaruszonym. Propozycja ta została opracowana na podstawie konsultacji i niezależnych badań, które wykazały, że strategia FNA jest jak dotąd najskuteczniejszym sposobem wdrożenia zakazu odcinania płetw rekinom.
  • Wymogi MSC dotyczące narzędzi połowowych utraconych lub porzuconych na morzu (ang. ghost gear) zostaną zaostrzone. Rybołówstwa będą musiały wdrożyć środki zarządzania zapobiegające utracie narzędzi połowowych oraz minimalizujące ich wpływ na środowisko w przypadku ich zagubienia lub porzucenia.
  • Złożoność Standardu została w miarę możliwości ograniczona, tak aby zwiększyć skuteczność przeprowadzanych ocen. Od rybołówstw nadal wymaga się osiągania wyników na najwyższym poziomie, jednak cały Standard został zrewidowany w celu uproszczenia języka, usunięcia niejasności i zmniejszenia liczby wskaźników oceny. W rezultacie liczba kwestii związanych z punktacją została zmniejszona.

 

W ciągu następnych 8 lat będziemy świadkami ogromnego ruchu zainspirowanego Celami Zrównoważonego Rozwoju i Dekadą Nauk o Oceanie dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Podejmowane będą działania i zobowiązania mające na celu zrozumienie i zminimalizowanie wpływu naszej działalności na morza i oceany. Nowa wersja Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC będzie miała zasadnicze znaczenie dla wprowadzenia tych zmian. Standard MSC łączy nasz obecny stan wiedzy, najnowsze odkrycia naukowe oraz najlepsze światowe praktyki. Jest więc jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakimi dysponujemy w naszym dążeniu do zapewnienia zrównoważonej przyszłości rybołówstwom i oceanom – dodaje Currey.

Zaangażuj się w rewizję standardu

Rewizja standardu MSC obejmuje także propozycje zmian w strategii i zasadach kontroli połowu oraz wymogach dotyczących siedlisk i ekosystemów. Pełny projekt nowej wersji Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC jest dostępny na stronie msc.org. Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy do udziału w webinarze, który odbędzie się 15 lutego w godzinach 8:00-10:00 oraz 17:00-19:00. W trakcie spotkania będzie można porozmawiać z członkami Zespołu MSC ds. Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa.

W czerwcu 2022 r. Rada Nadzorcza MSC podejmie decyzje o przyjęciu ostatecznej wersji Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.