Skip to main content

Ät miljömärkt tonfisk för en ”tunaful” morgondag

Den 2 maj är det den internationella tonfiskdagen. MSC (Marine Stewardship Council) lanserar då tillsammans med bland annat Sushi Yama en kampanj för att öka kännedomen om tonfisk. Tonfiskar är essentiella för de marina ekosystemens funktion. Därför är det extra viktigt att tonfisk är hållbart fiskad. Idag finns möjligheten för svenska konsumenter att välja MSC-certifierad tonfisk både i butik och på restauranger.

 

Försäljningen av MSC-märkta tonfiskprodukter inom dagligvaruhandel har de senaste åren ökat i Sverige och stod år 2020 för 33 % av försäljningsvärdet*. I Norge, som är världsledande är hela 60 % av den sålda tonfisken MSC-certifierad. Den snabba ökningen av försäljningen, som drivs av konsumenternas efterfrågan, driver på yrkesfiskarna att förbättra och certifiera sitt fiske. Idag är nästan 30 % av de globala tonfiskfångsterna MSC-certifierade, och ytterligare 20 % ligger i utvärdering mot MSC:s standard för hållbart fiske.  

 

"Det är tack vare engagerade företag och konsumenter som väljer att köpa MSC-certifierad tonfisk, som vi nu ser en stor förändring på marknaden och i haven. Jag är stolt över att MSC är en stark kraft för att förbättra den ekologiska och sociala hållbarheten i tonfiskindustrin", säger Linnea Engström, Programdirektör MSC Skandinavien och Östersjöregionen. 

 

I Sverige drivs efterfrågan av bland annat Abba och Sushi Yama som säljer 100% certifierad tonfisk. Även dagligvaruhandlarna väljer nu i ökande grad att sälja certifierad tonfisk från sina egna märken. För att öka på kännedomen om hållbart fiskad tonfisk kommer flera av MSC:s partners att under maj driva en kampanj kallad Tunaful Tomorrow. 

 

"Idag finns Sushi Yama på ett femtiotal orter i hela Sverige. För oss är hållbarhet en hygienfaktor och därför är det viktigt tonfisken vi serverar till våra kunder kommer från väl förvaltade och hållbart fiskade bestånd", säger Danny Barsoum, Chief Brand Officer för Sushi Yama. 

 

Kampanjen syftar både till att utbilda konsumenter om varför tonfisk är så viktiga i de marina ekosystemen och vad det betyder att välja certifierad tonfisk.  

 *Källa: NielsenIQ ScanTrack, DVH, Tuna, Value % Share, +/- Value % Share YA, Full Year 2020, W.12 2021. (Copyright © NielsenIQ.) 

 

Fakta tonfisk 

Internationella tonfiskdagen  

Den 2 maj varje år infaller den internationella tonfiskdagen. I år är den femte sedan FN inrättade den för att fira tonfiskarter och stödja de samhällen som är beroende av tonfiskfiske.  Världens mest sålda tonfiskart är skipjack eller bonit som den också kallas på svenska. Den utgör 60 % av den globala tonfiskfångsten. Hälften av bestånden av skipjack lever i sydvästra Stilla havet.  

Förutom skipjack finns det fyra andra huvudsakliga arter av tonfisk som säljs i butiker och på restauranger – vit tonfisk/albacore, storögd tonfisk, blåfenad tonfisk och gulfenad tonfisk.  

 Tunaful Tomorrow 

Tunaful Tomorrow är en kampanj för hållbart fiskad tonfisk där syftet är att öka kunskapen om tonfisk och varför det är viktigt att köpa MSC-certifierade tonfiskar. Kampanjen har tagits fram av MSC och den internationella kommunikationsbyrån TBWA. Kampanjen drivs i både Sverige, Norge, Danmark och Finland i samarbete med restauranger, producenter och dagligvaruhandlare.  

 

  

 

Hur mår tonfisken? 

Nya uppgifter från Seafood Sustainability Foundation visar att majoriteten av de kommersiella tonfiskbestånden fiskas på hållbara nivåer (65 %), 13 procent fiskas under så kallad “maximal uthållig nivå” och ca 22 procent av bestånden är överfiskade.  

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation hade åtta tonfiskbestånd återuppbyggts till en livskraftig nivå mellan 2014 och 2019, vilket minskade antalet stora tonfiskbestånd som lider av överfiske från till tretton till fem. 

Hur mycket av tonfisken är MSC-certifierad? 

Häften av världens tonfiskfångster är idag engagerade i MSC:s program för hållbart fiske. Det är nästan en fördubbling räknat från föregående år. Av 5,8 miljoner ton fångad tonfisk årligen, kommer 28,9% från yrkesfisken som är MSC-certifierade och en femtedel (20,4%) ligger i utvärdering mot MSC:s fiskestandard. Ytterligare en 1/5 av den globala tonfiskfångsten kommer från yrkesfisken som arbetar med förbättringar som krävs för att söka certifiering (så kallade Fisheries Improvement Projects).  

Det vetenskapligt baserade MSC-certifieringssystemet kontrollerar att tonfiskbestånden är livskraftiga och förvaltas väl och att fisket har minimal påverkan på ekosystemen. Ofta krävs det att yrkesfiskarna vidtar åtgärder för att minimera interaktioner med andra marina arter, som delfiner, sköldpaddor och sjöfåglar. Kraven kan också handla om att de länder som gemensamt förvaltar bestånden måste komma överens om en förvaltningsplan.  

Sustainable Tuna handbook 

I MSC:s årliga Sustainable Tuna Handbook som släpps på Internationella tonfiskdagen finns information om hur man som tonfiskköpare kan säkerställa att man köper tonfisk från ett hållbart fiskat och väl förvaltat tonfiskbestånd. Här finns också en genomgång över de förbättringar som tonfiskfiskarna har gjort för att klara certifieringen.  

Vad tycker konsumenterna? 

En nyligen genomförd undersökning för MSC visade att 7 av 10 fisk- och skaldjurskonsumenter globalt anser att dagligvaruhandel och varumärkens hållbarhetsanspråk bör vara certifierade av en tredje part. 9 av 10 (88%) vill ha bättre information så att de kan vara säkra på att de köper hållbart fiskade fisk- eller skaldjursprodukter.  

En enkät gjord av SIFO förra våren visade att två av tre svenskar är oroade för att överfiske hotar världens bestånd av tonfisk. Samtidigt uppgav 85 procent av de som köper tonfisk villiga att betala mer om de vet att tonfisken är hållbart fiskad.  

5 saker du inte visste om tonfisk 

 

  1. Skipjack är den minsta tonfiskarten och kan bli 1 meter lång. Den största tonfisken är blåfenad tonfisk som kan bli 4 meter lång och väga nästan ett ton.  

 

  1. Blåfenad tonfisk finns på svenska västkusten efter att ha varit försvunnen i många år. En nära släkting till tonfisk är makrill.  

 

  1. All tonfisk vi äter fångas vild från havet. Tonfisk är köttätare högst upp i näringskedjan. De är viktiga för att havens ekosystem ska må bra och är i sin tur beroende av välmående och intakta ekosystem. För varje kilo tonfisk krävs ungefär 10 kg medelstor fisk, 100 kilo liten fisk, 1000 kilo små växtätare (växtätare som djurplankton) och 10 000 kg växtplankton.  

 

  1. Tonfisk är en global råvara som står för mer än 8% av den globala fisk- och skaldjurshandeln. År 2027 kan marknaden för konserverad tonfisk värderas till så mycket som 11,89 miljarder dollar (Bloomberg News). 

 

  1. Skipjack kan reproducera sig från ungefär 2 års ålder och en vuxen hona kan lägga 2 miljoner ägg, när som helst på året (NOAA). När de väl befruktats kläcks de små äggen inom en dag och flyter med havsströmmarna som djurplankton. Tonfisk i svalare vatten har en längre livscykel.