Skip to main content

MSC przyznało granty dla projektów naukowo-badawczych wspierających zrównoważone rybołówstwo

Organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) przyznała granty o łącznej wartości 650 tys. GBP na realizację projektów naukowo-badawczych wspierających zrównoważone rybołówstwo oraz ochronę ekosystemów morskich m.in. projekty na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obserwatorów na statkach czy ograniczenia przyłowu.  

Granty w wysokości do 60 tys. GBP z utworzonego przez MSC funduszu Ocean Stewardship Fund (OSF) otrzyma dwadzieścia rybołówstw[1] i grup badawczych z całego świata. 

Wśród nagrodzonych projektów znajdują się m.in. Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (Royal Society for the Protection of Birds), WWF Indie czy Environmental Defense Fund, a także dla rybołówstwa z obu Ameryk, Europy, Azji oraz Australii. Prawie jedną czwartą środków przyznano na wsparcie rybołówstw na Globalnym Południu. 

Szczególny nacisk w tegorocznej edycji konkursu grantowego MSC został położony na projekty dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa obserwatorów na statkach, którzy odgrywają kluczową rolę w zbieraniu i dostarczaniu danych, potrzebnych do weryfikacji, czy rybołówstwa działają w sposób zrównoważony. Wsparcie w ramach funduszu OSF otrzymała firma Saltwater Inc. zajmująca się szkoleniem i rozmieszczaniem obserwatorów na statkach, która we współpracy z Chordata LLC, stworzy platformę komunikacyjną typu „one touch”. Dzięki tej platformie obserwatorzy przebywający na statkach będą mogli bezpiecznie skontaktować się z biurem lub zawiadomić służby ratownicze
o sytuacjach stanowiących zagrożenie.

Trzy z nagrodzonych projektów dotyczą badań mających na celu zmniejszenie przyłowu, stanowiącego jedną z głównych przyczyn spadku bioróżnorodności w morzach i oceanach. Inne projekty z kolei koncentrują się na strategiach połowowych czy usprawnieniach połowów z zastosowaniem przynęt. 

Fundusz wspiera również rybołówstwa na wczesnym etapie udoskonalania swoich praktyk zarządzania. Prawie jedną czwartą tegorocznych funduszy (ponad 157 tys. GBP) otrzymało sześć projektów udoskonalania rybołówstwa na Globalnym Południu, w tym indyjskie rybołówstwo krewetek (deep-sea shrimp trawl fishery in Kerala, India), rybołówstwa kraba kwiatowego z wyspy Madura (Madura Island blue swimmer crab fisheries), indonezyjskie rybołówstwa kałamarnic (Medan squid fisheries) oraz rybołówstwa lucjana i różowika (Makassar Strait snapper and grouper fisheries). 

Poniżej przedstawiamy informacje o kilku z 20 nagrodzonych projektach. Pełna lista z opisami projektów w j. angielskim znajduje się tutaj.

- Islandzkie rybołówstwo taszy (RSPB and ISF Iceland lumpfish fishery), w ramach którego prowadzone będą badania nad skutecznością zastosowania dryfujących boi z rysunkiem oczu, mających odstraszać ptaki morskie od sieci rybackich. To szansa, by w prosty i niedrogi sposób ograniczyć przyłów ptaków.

- Stowarzyszenie rybackie Tuna Australia będzie pracować nad znalezieniem alternatywy dla stosowania jako przynęty argentyńskiej kałamarnicy pospolitej, w tym nad zastosowaniem sztucznej przynęty. Argentyńska kałamarnica pospolita to gatunek zagrożony z powodu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (tzw. połowów NNN). Wyniki badań będą miały znaczenie dla rybołówstwa tuńczyka wschodnio-australijskiego i żabnicy (Australian Eastern Tuna and Billfish fishery)  oraz innych rybołówstw wykorzystujących ten gatunek jako przynętę.

- Anggini Fuji Astuti, doktorantka z Uniwersytetu IPB w Indonezji, przy użyciu analizy eDNA przeprowadzi identyfikację gatunków stanowiących przyłów w rybołówstwach poławiających kraby kwiatowe na Morzu Jawajskim. Dane będą miały zasadnicze znaczenie dla postępów w realizacji projektu udoskonalania rybołówstwa (ang. Fishery Improvement Project, FIP) prowadzonego przez Indonesian Blue Swimming Crab Association (APRI).

Gratuluję wszystkim laureatom grantów Ocean Stewardship Fund w 2021 roku. MSC utworzyło fundusz OSF w 2018 r., aby finansować wiarygodne projekty ora inicjatywy, które przyniosą rzeczywistą poprawę w sposobie prowadzenia połowów w naszych oceanach, a co ważniejsze, pomogą rybołówstwom na całym świecie w postępach na drodze do zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta dzięki realizacji tych projektów dotrze do innych przedstawicieli sektora, prowadząc do przyjęcia rozwiązań nie tylko przez bezpośrednich beneficjentów funduszu, ale także w większej skali – powiedział Rupert Howes, Dyrektor generalny MSC.

Od 2019 r. w ramach funduszu Ocean Stewardship Fund przyznanych zostało 35 grantów na łączną kwotę 1,3 mln GBP. MSC ma nadzieję, że wpływ finansowanych projektów przyczyni się do realizacji celu zrównoważonego rozwoju ONZ nr 14 - Życie pod wodą.

Więcej informacji na temat funduszu Ocean Stewardship Fund, w tym o poprzednich laureatach można znaleźć tutaj.[1] Rybołówstwa tuńczyka i żabnicy z Wschodniej Australii (Australian Eastern Tuna and Billfish Fishery) oraz islandzkie rybołówstwo taszy (ISF Iceland lumpfish) posiadają certyfikat MSC, natomiast indonezyjskie rybołówstwa kraba kwiatowego oraz rybołówstwa kałamarnic z Medan są objęte projektem udoskonalenia rybołówstwa (ang. Fishery Improvement Project, FIP). Rybołówstwa te są częścią projektu MSC Fish for Good, wspieranego przez Holenderską Loterię Kodów Pocztowych.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.