Skip to main content

De Blue Transformation (mariene eiwittransitie) is een initiatief van de Verenigde Naties om wereldwijde voedselzekerheid en eiwit transitie te realiseren met voedsel dat uit de oceanen komt. Het is erkend dat onze oceanen een deel van de oplossing zouden moeten en kunnen zijn, met het oog op de groeiende wereldbevolking.

Volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking in 2050 naar schatting 10 miljard mensen tellen. We leven in een periode waarin veel mensen honger leiden en te kampen hebben met een tekort aan voedzaam eten. Ook zien we dat de grootschalige productie van voedsel negatieve impact op onze planeet heeft. Met het oog op deze en andere uitdagingen wordt vanuit de wetenschap en politiek steeds meer erkend dat onze oceanen een deel van de oplossing zouden moeten en kunnen zijn.

Voedselzekerheid

Een van de belangrijkste consequenties van een groeiende bevolking, is dat steeds minder mensen toegang hebben tot voldoende gezond voedsel. Een belangrijk onderdeel van voedselzekerheid voor iedereen is duurzaamheid. We kunnen niet iedereen voeden als we de juiste middelen niet gebruiken en de voedselbronnen op raken.

3,3 miljard

mensen halen 20% van hun dierlijke eiwit-inname uit vis

38 miljoen

mensen werken in de wilde visvangst

58,5 miljoen

is het totaal aantal geschatte werknemers in de visserij en aquacultuur

Hoe kunnen de oceanen bijdragen aan voedselzekerheid?

De Blue Transformation Strategy van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) gaat over de duurzame uitbreiding van voedselproductie naar mariene eiwitten (Blue Food). Tevens is het gericht op het behalen van de VN duurzaamheidsdoelstelling (SDG's) - het beëindigen van armoede, het beschermen van de planeet en het waarborgen van welvaart voor iedereen. 

In 2021 werkten meer dan 100 wetenschappers samen aan de Blue Food Assessment om meer inzicht te krijgen in de rol van vis en mariene eiwitten bij het voeden van de wereld. Hieruit bleek dat duurzaam beheer van 's werelds wildvangstvisserij essentieel is voor het voeden van een groeiende wereldbevolking.

Tijdens de VN-top in 2021 over voedselsystemen, erkenden de Verenigde Naties het vermogen van visserij en aquacultuur om de wereldbevolking te voeden en tevens de natuur te beschermen. Er werd gesteld dat" momenteel slechts 5% van ons voedsel uit de oceanen komt, terwijl 70% van de aarde uit oceanen bestaat".

 

“Het is niet het geval dat we ons alleen met vis gaan voeden, maar als we geen vis gebruiken, wordt het veel moeilijker om deze trends [van ondervoeding] te doorbreken.”

Manuel Barange, Director of Fisheries and Aquaculture Policy and Resources

FAO

Wat zijn mariene eiwitten (blue foods)?

Mariene eiwitten zijn voedselmiddelen die we uit het water halen zoals vis, zeevruchten en zeewier (algen). Dit betekent al het eten dat we halen uit oceanen, rivieren en meren en voedsel dat gekweekt wordt daarin (aquacultuur).

2,200+

wild gevangen vissoorten

600

gekweekte vissoorten

800 miljoen

voorzien in hun levensonderhoud via vis (mariene eiwitten)

Wat zijn de voordelen?

De FAO gelooft dat het Blue Transformation initiatief een "win-win" is, met meerdere voordelen voor ons en de aarde:

Voedzaam

Ongeveer 3,3 miljard mensen halen minstens 20% van hun dierlijke eiwitten uit vis. In sommige landen bieden kleine pelagische vissen zoals sardines de meest betaalbare vorm van proteïne, wat bijdraagt aan voedselzekerheid en eiwit transitie.

Het voedsel dat we uit het water halen, bevat een enorm scala aan belangrijke voedingsstoffen wat ondervoeding tegen zou kunnen gaan. Het aanbod is enorm gevarieerd en bestaat uit meer dan 2.200 in het wild gevangen soorten en 600 gekweekte soorten.

Levensonderhoud

De wilde visvangst alleen al biedt werk aan naar schatting 38 miljoen mensen; de economie van veel kustgemeenschappen en eilandstaten is afhankelijk van de visvangst. Mariene eiwitten behoren tot de meest verhandelde producten ter wereld en bieden in totaal naar schatting 800 miljoen mensen een inkomen.

Het milieu

Onderzoek heeft aangetoond dat de vangst van wilde vis minder schadelijk is dan het kweken van dieren op het land. Visserij produceert veel minder CO2-uitstoot dan de meeste vleesproductie en gebruikt geen land en vrijwel geen zoet water.

vis heeft een lager CO2 voetafdruk dan vlees en kan als vervanger dienen
grondgebruik-van-eiwitbronnen

“Het Blue food-initiatief (marine eiwitten) is een beweging die iedereen bewust wil maken dat er heel duidelijke stappen zijn om honger en armoede in de wereld tegen te gaan en dat we die stappen dienen te nemen - vanuit de inzet van visserij en aquacultuur.”

Manuel Barange

De MSC en de mariene eiwittransitie

De MSC verwelkomt het vooruitzicht van een mariene transformatie van onze voedselsystemen. We hebben een wereldwijde ommekeer nodig in zowel denken als doen rondom voedselproductie en -distributie. Regeringen en andere beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat voedsel uit de oceaan centraal komt te staan in nationale en internationale voedselstrategieën. Daarnaast hebben vissers en bedrijven die duurzame productie voorstaan, ondersteuning nodig.

De voordelen kunnen aanzienlijk zijn. De tweede World Ocean Assessment van de VN schat dat, met het juiste beheer, 98% van de momenteel overbeviste bestanden tegen 2050 weer op een gezond niveau kan zijn.

Visserijen die duurzaam worden beheerd, zijn op de lange termijn productiever en de visserijen die deelnemen aan het MSC-programma hebben bijgedragen aan verbeteringen die ten goede komen aan habitats en beschermde mariene diersoorten, terwijl de vispopulaties die ze vangen gezond blijven.

 

Download onze blue foods - flyer
Report

Download onze blue foods - flyer

Onze briefing geeft een overzicht van de rol van vis, schaal- en schelpdieren van wilde vangst bij het voeden van een groeiende wereldbevolking als onderdeel van de 'blauwe transformatie'-strategie van de Verenigde Naties (VN).