Duurzame vis langs de meetlat; MSC keurmerk vs. de VISwijzer

MSC is al 25 jaar wereldwijd de meest breed erkende standaard voor duurzame visserij met als doel het tegengaan van overbevissing en het beschermen van de onderwaternatuur. Wanneer een product het blauwe keurmerk draagt, dan weet je dat de vis uit een visbestand komt dat gezond is en ook in de toekomst op peil blijft. Verder is de impact van de visserij op de onderwaternatuur minimaal en er wordt gewerkt met een goed systeem voor controle en naleving van afspraken.

Naast een certificeringsprogramma zoals MSC voor wilde vis en ASC voor kweekvis, bestaan er ook “stoplicht” systemen, die visproducten met groen / oranje / rood beoordelen. Een voorbeeld daarvan in Nederland is de VISwijzer, beheerd door WNF en GoodFish: een initiatief dat ook in Duitsland en Engeland bestaat.

Net als MSC kijkt de VISwijzer niet alleen naar vissoorten, maar naar visserijen: eerst wordt gekeken waar de vis wordt gevangen (vangstlocatie) en hoe de vis wordt gevangen (vangsttechniek). Daardoor kunnen er verschillende beoordelingen zijn voor één vissoort. En net als MSC kijkt de VISwijzer vervolgens naar de visstand en de visserijdruk, naar de effecten op het ecosyteem, en naar het beheer van de visserij (de wet- en regelgeving en hoe strikt deze wordt nageleefd en gecontroleerd).

En net als MSC kennen de beoordelingen van de VISwijzer een puntensysteem. Wanneer een visserij in de beoordeling 0 – 40% heeft gescoord, dan wordt zij beoordeeld als rood. Wanneer zij 40 – 60% van de punten haalt, is zij oranje. Pas wanneer zij meer dan 60% haalt, is de beoordeling groen.

Verschil MSC en VISwijzer

Hoewel beide systemen op het eerste oog veel overeenkomsten lijken te hebben, zijn er grote verschillen tussen beide systemen. Dit zit hem met name in transparantie en robuustheid van de standaard, in het hebben van een eigen Chain of Custody standaard en in de controle en beoordeling door een onafhankelijke auditor.

De belangrijkste verschillen zijn:

MSC werkt met een onafhankelijke keuring en beoordeling, De VISwijzer niet.

  1. De beoordelingen voor de VISwijzer worden door de medewerkers van WNF en GoodFish zélf uitgevoerd. Bij MSC is dat niet zo: de audits worden uitgevoerd door onafhankelijke auditors. Internationaal heet dat “third party audited”: de toetsing wordt uitgevoerd door een derde partij, die geheel onafhankelijk is van de beheerder van het keurmerk.

  2. Bij MSC zijn er twee vormen van internationaal toezicht op de kwaliteit van de beoordelingen van de auditors. Ten eerste delen de auditors hun concept bevindingen met een “peer review college”: een groep onafhankelijke visserij experts die meekijken en zo nodig commentaar leveren. Ten tweede moeten auditors worden toegelaten (geaccrediteerd) door ASI, een internationale kwaliteitsorganisatie. En via een open klachtenprocedure kan ASI een auditor terechtwijzen of zelfs schorsen, als klachten daartoe aanleiding geven. De VISwijzer kent geen internationaal toezicht.

  3. De VISwijzer biedt geen mogelijkheid voor inspraak. Bij MSC worden alle beoordelingsrapporten online gepubliceerd en zijn er verschillende manieren om inspraak te leveren. Dat is de beste manier om te verzekeren dat de expertise van alle stakeholders kan worden meegenomen in het beoordelen van visserijen.

  4. MSC heeft een eigen Chain of Custody (traceerbaarheid) standaard, de VISwijzer heeft deze niet.  Het MSC programma is het enige internationale programma dat traceerbaarheid in de gehele visketen vereist. Het MSC-keurmerk verzekert dat de vis die op het bord van de conumsent belandt, door de hele visketen terug te volgen is naar een duurzame visserij.

  5. De VISwijzer geeft ook een oordeel over niet-gecertificeerde visserijen. Hierin biedt zij consumenten een handige aanvulling op de informatie van MSC, die consumenten louter aangeeft of een visproduct wél of niet MSC-gecertificeerd is.

De voordelen van het MSC-programma

MSC ambassadeur Johan Rispens licht toe

YouTube

Watch video

MSC-ambassadeur Johan Rispens

1:36

Ontdek meer

Supermarkten

Supermarkten

Hier vindt u een lijst van supermarkten met MSC-producten in het assortiment

Ontdek meer
Visdetaillisten

Visdetaillisten

Steeds meer visdetaillisten en restaurants zijn MSC-gecertificeerd. Kijk hier voor de actuele lijst

Ontdek meer
Merken

Merken

Welke merken verkopen producten met een MSC label?

Ontdek meer
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}