Skip to main content

Meer Noordzeevis krijgt MSC­-keurmerk

Omvangrijke Europese samenwerking in visserij behaalt MSC-keurmerk in het Noordzeegebied. 

De Joint Demersal Fisheries, een samenwerking van grote en kleinschalige vissers in de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat, voldoet aan de strenge eisen van de Marine Stewardship Council voor duurzame visserij.

Vissersorganisaties uit Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden hebben de collectieve certificering in de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat succesvol doorlopen. Na een beoordelingsproces van ruim twee jaar is de demersale visserij vanaf vandaag gecertificeerd. Ook zal zij verbeteringen blijven leveren die nodig zijn voor deze MSC-certificering in een marien gebied ongeveer zo groot als de oppervlakte van de vier landen tezamen.

In de collectieve beoordeling werd een breed scala aan bestanden, soorten en vistuigtypes tezamen beoordeeld aan de hand van de MSC-visserijstandaard. Op deze manier zijn tien individuele MSC-certificaten samengevoegd. Deze ene collectieve certificering omvat 15 afzonderlijke bestanden van 12 soorten, 10 vistuigtypes, 3 vangstgebieden en 961 schepen.

Het beoordelingsproces, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor Control Union Pesca, heeft meer dan twee jaar geduurd, wat de grote en complexe aard van het certificaat weerspiegelt. Het proces omvatte evaluaties door onafhankelijke wetenschappers, uitgebreide inspraak van belanghebbenden en grondige analyses van de bestandsevaluaties, de effecten op andere soorten, habitats en het ecosysteem, alsook de doeltreffendheid van de regelgeving en het visserijbeheer. 

Hans Nieuwenhuis, MSC-directeur voor Noord-Europa, verklaart: "Na een rigoureus beoordelingsproces, met bijdragen van NGO's, peer reviewers en wetenschappers, is de Joint Demersal Fisheries MSC gecertificeerd. Dit is een prestatie voor de vissers die hard hebben gewerkt om hun visserijpraktijken te verbeteren in een gezamenlijke aanpak om consistentie en coördinatie in het beheer van bestanden en ecosystemen te garanderen.”

Voordelen voor de Nederlandse vloot

De visserij bestaat uit vier klantengroepen uit Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden. De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is de Nederlandse partij in de samenwerking.

Voor de Nederlandse vloot zijn de twinrig, flyshoot, staand want en boomkor gecertificeerd. Twinrig en flyshoot waren reeds gecertificeerd voor schol en tong, de Nederlandse staand want vissers keren terug. Maar met name de certificering van de boomkorvloot is een opvallend resultaat.

De in het certificaat opgenomen soorten zijn: tong, schol, kabeljauw*, schelvis, heek, leng, schartong, een deel van de Noorse kreeft, Noorse garnaal, koolvis, lom en wijting*.

Voor de Nederlandse vloot zijn buiten schol en tong alle soorten nieuw gecertificeerd. Scharrentong is helemaal nieuw in het MSC-programma.

Nieuw aan de certificering is dat nu een groter deel van de gemengde visvangst gecertificeerd is. Daarmee kunnen de bevoorradingsketens die op de Nederlandse veiling inkopen -zoals die van visdetaillisten of foodservice - in de nabije toekomst worden voorzien van een breder palet aan gecertificeerde soorten.

CVO-Voorzitter Kees van Beveren reageert: “CVO is verheugd over de voortzetting van onze bestaande certificering, en over de uitbreiding naar meer verschillende soorten, vlootsegmenten, en een groter gebied. Als voorzitter heb ik gezien hoeveel werk er is gaan zitten in het beoordelingstraject. Onze visserijen zijn grondig doorgelicht en ik ben dan ook trots op het mooie resultaat. Uiteraard blijven wij werken aan verdere verduurzaming want dit is een continu proces. Onze inzet is ook in de komende certificeringsperiode om ons prachtige product op een goede manier aan de man te blijven brengen.”

Zoals bij de meeste MSC-gecertificeerde visserijen zal het Joint Demersal Fisheries-certificaat de komende jaren aan verdere verbeteringen moeten werken om gecertificeerd te blijven. De visserij heeft een gezamenlijk actieplan opgesteld met mijlpalen die jaarlijks door onafhankelijke auditors zullen worden geëvalueerd. Tevens zullen nieuwe vlootontwikkelingen in ogenschouw genomen worden.

-EINDE-

Noot:

De visserij bestaat uit vier klantengroepen uit de visserij: Deense producentenorganisatie van vissers (DFPO), Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), Zweedse producentenorganisatie van vissers (SFPO) en Erzeugergemeinschaft Nordsee (EZG) uit vier landen: Denemarken, Nederland, Zweden en Duitsland.

* Noordzeekabeljauw en wijting zijn opgenomen in het certificaat voor de gezamenlijke demersale visserij, maar zijn op 31 oktober jl. geschorst. De reden hiervoor is dat tijdens het beoordelingsproces nieuwe ICES-advies over de bestanden is gepubliceerd. De schorsing heeft gevolgen voor alle MSC gecertificeerde visserijen die gericht zijn op de deze bestanden in de Noordzee.

Meer inspiratie

Dit is wild…..

Dit is wild…..

Wild. Het is het waard om zuinig op te zijn. Wat betekent wild voor jou?

Ontmoet de Wild Ones

Ontmoet de Wild Ones

Over de hele wereld vind je mensen die iets gemeenschappelijk hebben: ze houden van vis en respecteren waar die vandaan komt.

Duurzame recepten

Duurzame recepten

Chefs en visliefhebbers van over de hele wereld delen snelle, makkelijke recepten voor vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-keurmerk.