Skip to main content

Het is van cruciaal belang dat iedereen – vissers, retailers, wetenschappers én consumenten - vertrouwen heeft in het blauwe MSC keurmerk en de geloofwaardigheid van de claims van gecertificeerde organisaties.

We spannen ons tot het uiterste in om te voldoen aan de hoogste internationale benchmarks voor geloofwaardige certificeringen en duurzaamheidskeurmerken. Onze standaarden weerspiegelen dan ook de laatste wetenschappelijke kennis en de beste praktijken op het gebied van visserijbeheer.

Ons programma is het enige certificeringsprogramma voor wildgevangen vis dat in lijn is met alle hierna genoemde internationale normen:


De Gedragscode voor verantwoorde visserij van UN FAO

De MSC Visserijstandaard is ten dele gebaseerd op de Gedragscode voor verantwoorde visserij van VN Voedsel en landbouworganisatie FAO. Deze gedragscode is in 1995 opgesteld en vormt hét raamwerk voor internationale inspanningen om duurzame visserij in harmonie met de omgeving te stimuleren. De code reikt principes en standaarden aan voor behoud, beheer en ontwikkeling van visserijen over de hele wereld.

Richtlijnen voor Ecolabelling van Vis en Visproducten voor Wild Gevangen Zeevis van FAO

Het MSC programma voor certificeringen en duurzaamheidskeurmerken is bovendien volledig in lijn met de door de FAO opgestelde en internationaal overeengekomen principes voor ecolabelling van wildgevangen zeevis.

  • objectieve, onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde visserijbeoordelingen
  • transparante processen, inclusief overleg met belanghebbenden en bezwaarprocedures
  • standaarden gebaseerd op drie factoren - duurzaamheid van de doelsoort, ecosystemen en beheerpraktijken.

Naleving van deze principes wordt gecontroleerd aan de hand van een audit ten opzichte van de benchmark van het Global Sustainable Seafood Initiative.

Het Global Sustainable Seafood Initiative

Wij zijn momenteel het enige internationale certificeringsprogramma voor wildgevangen zeevis, erkend door het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), een onafhankelijke benchmark voor de geloofwaardigheid van certificeringsprogramma's voor duurzame zeevis. Het GSSI is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van natuurorganisaties, internationale bedrijven, industriële experts, overheden en intergouvernementele organisaties en is gebaseerd op de codes en richtlijnen van de FAO. 

Het auditproces voor de beoordeling van MSC ten opzichte van deze benchmark nam meer dan 18 maanden in beslag en bestond onder andere uit een openbare raadpleging over het GSSI-rapport. In het kader van deze beoordeling werd naast bestuur, management en traceerbaarheid in de toeleveringsketen en audits gekeken naar een scala aan andere relevante onderwerpen, zoals diepzeevisserij, kwetsbare mariene ecosystemen en gegevensverzameling ter onderbouwing van de impact.


Overeenkomst inzake Technische Handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie

Standaarden en andere voorschriften kunnen in sommige gevallen obstakels vormen voor de internationale handel. Dergelijke obstakels staan bekend als technische handelsbelemmeringen (TBT's). Dit zijn belemmeringen die leiden tot ongelijkheid, omdat sommige landen niet mee mogen doen aan, en dus niet kunnen profiteren van, internationale handel.

De Overeenkomst inzake Technische Handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie is opgesteld om te garanderen dat standaarden geen onnodige obstakels voor handel vormen. ISEAL heeft juridisch advies gevraagd van de Centre for International Environmental Law (CIEL). Deze organisatie bevestigt dat alle organisaties die aan de ISEAL Gedragscode voldoen, niet beschouwd kunnen worden als TBT's.

Milieucentraal Top Keurmerk

MSC is het enige certificeringsprogramma voor duurzaam gevangen wilde vis dat door Milieucentraal is aangemerkt als Top Keurmerk. Milieucentraal, een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie voor duurzaamheid, onderzocht in 2017 in opdracht van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken welke kenmerken aan de hoogste standaard voldeden voor duurzaamheid, onafhankelijkheid en transparantie. MSC en ASC werden als enige top keurmerken voor vis aangemerkt.

ISEAL Internationale Codes voor het Zetten van Geloofwaardige Standaarden

Wij zijn het enige certificeringsprogramma voor zeevis dat volwaardig lid is van ISEAL, de International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance.  

Als lid van ISEAL voldoen wij aan hun hoog aangeschreven codes voor het zetten van standaarden, kwaliteitsborging en impact monitoring. De codes vereisen dat:

  • standaarden worden opgesteld in open, transparante en inclusieve processen
  • sterke mechanismen voor kwaliteitsborging gehanteerd worden om de kans op het niet naleven van standaarden te verkleinen
  • systematische en objectieve evaluatie van de effecten en impact van de standaarden plaatsvindt
  • voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om nieuwe informatie te delen en continu verbeteren te stimuleren
  • monitoring en evaluatie plaatsvindt om de impact van het programma aan te kunnen tonen.
Wij ondergaan regelmatig audits om er zeker van te zijn dat wij aan deze codes voldoen.
 
Onder de volwaardige leden van ISEAL bevinden zich de Rainforest Alliance, Fairtrade en de Forestry Stewardship Council.Extra erkenning van de beste praktijken

Ons programma voldoet aan de internationale normen en richtlijnen voor beste praktijken én heeft een goede naam bij verschillende internationale organisaties die onderzoeken welke rol standaarden spelen in de bescherming van onze oceanen. We streven ernaar illegaal vissen en destructieve visserijmethoden te voorkomen, in lijn met onze missie om duurzame visserij te bevorderen. Ontdek onze inzet voor duurzame visserij en de VN SDG's.

Wereldwijde leiders op het gebied van duurzaam beheerde oceanen

MSC certificering wordt gebruikt als indicator in de Aichi Biodiversity Targets van het VN Biodiversiteitsverdrag. De Aichi doelstellingen maken deel uit van een tien jaar durend initiatief van de VN om het verlies aan biodiversiteit vóór 2020 tot stilstand te brengen. Ze worden alom geraadpleegd door internationale instellingen die zich bezighouden met natuurbehoud en governance.

MSC en andere geloofwaardige standaardzetters helpen bedrijven en overheden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te halen door best practice advies te geven over de vraag ‘Hoe ‘goed’ eruit ziet in een specifieke sector’ (WWF/ISEAL, 2017). 

 

Ontdek meer

Wat is MSC

Wat is MSC

De Marine Stewardship Council is een internationale non-profitorganisatie. MSC is opgericht om overbevissing aan te pakken.

Zijn vis-, schaal- en schelpdierproducten met het blauwe MSC-keurmerk echt duurzaam?

Zijn vis-, schaal- en schelpdierproducten met het blauwe MSC-keurmerk echt duurzaam?

Vis, schaal- en schelpdieren mogen alleen worden verkocht met het MSC-keurmerk als de visserij waarvan ze afkomstig zijn, voldoet aan de MSC visserijstandaard.

Waar staat het blauwe MSC-keurmerk precies voor?

Waar staat het blauwe MSC-keurmerk precies voor?

Wild, traceerbaar, duurzaam: de blauwe vis staat alleen op wild gevangen vis-, schaal- en schelpdierproducten van visserijen die gecertificeerd zijn volgens de MSC-standaard, een wetenschappelijk onderbouwde maatstaf voor duurzame visserij.